Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAY 1043: Merancang Program PAKK

early childhood education, upsi
by

Salha Syafiqah

on 22 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAY 1043: Merancang Program PAKK

KAY 1043 Perancangan , Pelaksanaan , Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kumpulan 1 Muhammad Zuliadi Bin Hj. Mohamed E 20101000728 Siew Kam Wai E20101000719 Salha Syafiqah Binti Alang Hashim E 20101000802 Nor Shahida Binti Zainuddin E 20101000776 Yamuna a/p Veeran E 20101000738 Nurhamieza Binti Jasni E20101000806 En. Muhammad Safar Bin Abdurahman Tajuk:
Merancang Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PAKK) (cc) photo by theaucitron on Flickr 1.0 Teori - Teori PAKK (cc) photo by theaucitron on Flickr c) Learning Through Play Main/bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan & kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu. Bermain dianggap sebagai satu pekerjaan bagi kanak-kanak, tetapi bukanlah pekerjaan yang memerlukan hasil akhiran atau tujuan tertentu.

Bermain juga bukanlah satu aktiviti yang dipaksa malah merupakan keinginan semulajadi kanak-kanak (Kraus, 1990).

Lazimnya apabila sesuatu tugasan itu dianggap mudah, tugasan tersebut sering dirujuk sebagai mainan kanak-kanak memandangkan tidak wujudnya komplikasi & merupakan nilai yang paling berharga buat perkembangan kanak-kanak. 2.0 Program PAKK Yang Terawal Di Amerika Syarikat prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850.
Tumpuan diberi kepada kanak-kanak dari golongan berada.
Kanak-kanak miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal kanak-kanak. a) Head Start (US) Objektif Membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin.
Kanak-kanak ditempatkan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran.
Memenuhi kesihatan emosional, sosial, gizi, dan keperluan psikologi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Konsep Head Start Meningkatkan perkembangan bahasa dan sosio-emosi kanak-kanak.
Menekankan konsep pengalaman, “hands-on” Di tubuhkan pada tahun 1998
Memberi fokus kepada keluarga yang tinggal di kawasan pendalaman dan sekitarnya.
Kerjasama dengan keluarga , sekolah dan masyarakat dalam program ini.
Untuk kanak –kanak yang berumur 0 – 4 tahun.
Mempunyai sedikit persamaan dengan Head Start di US dan Oritario Early Years. b) Sure Start (UK) Objektif Memberi permulaan kehidupan yang terbaik kepada kanak kanak melalui penambahbaikan dalam asuhan, pendidikan awal, kesihatan dan sokongan keluarga dengan memberi penekanan kepada perkembangan masyarakat. Konsep Sure Start Memberi pendidikan, penjagaan, sokongan keluarga, dan kesihatan secara menyeluruh. Dilahirkan di Chiarafall , Itali pada 30 Ogos 1870.
Seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang cacat.
Beliau amat mementingkan latihan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan bertujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.
Model Montessori banyak diamalkan di Amerika Syarikat. c) Model Montessori Objektif Kefahaman tentang alam semula jadi.
Kemahiran membuat pemerhatian dan penumpuan. Konsep Montessori Setiap kanak-kanak perlu disediakan kemudahan.
Kebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila terlibat dalam aktiviti pembelajaran
Contoh : perabot bersaiz kanak-kanak.
Guru tidak perlu ajar secara formal. Bawah bimbingan Loris Malaguzzi.
Lahir di Correggio pada 23 Febuari 1920.
Tamat pengajian di University of Urbino dalam Degree in Pedagogy.
Reggio Emilia berdasarkan teori Piaget & Vygotsky. d) Model Reggio Emilia Objektif Menggalakkan kanak-kanak bekerja sendiri.
Memberi peluang kanak-kanak membuat pilihan.
Wujudkan hubungan kemanusiaan & menggalakkan pembelajaran. Julia Manning-Morton menjelaskan, bermain sama aktif dan penting untuk belajar bagi bayi dan balita (toddler) seperti untuk anak yang lebih tua.
Bermain memberi peluang menyokong kegiatan fizikal dan sesuai dengan perubahan kemahiran fizikal, menjelajahi dunia kanak-kanak.
Bermain digunakan sebagai tiket ke kehidupan sosial masyarakat untuk menjelajah sendiri. e) Under Threes Objektif Mengembangkan diri kanak-kanak melalui hubungan dekat. Dari perspektif ini, perkembangan kanak-kanak secara peribadi, sosial dan emosional adalah yang terpenting dalam rancangan untuk pengalaman bermain mereka. Kanak-kanak meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat, dengar, sentuh, bergerak dan berfikir dalam aktiviti.
Berfikir secara kreatif, imaginatif dan kritis.
Sumber yang asli, holistik, norma sosial dan komunikasi.
Kerjasama , demokratik, berkembang mengikut tahap dan peringkat. f) Early Learning Goals Objektif Untuk memenuhi keperluan anak-anak kurang upaya.
Menggalakkan pertumbuhan fizikal, kognitif dan sosial dengan cara yang kreatif. Konsep Menyokong rawatan dan perkembangan bayi, dalam bekerjasama dengan ibu bapa mereka.
Lebihan amalan dalam bekerja dengan bayi. Konsep Menggunakan pendekatan hands-on.
Learning Through Play.
Menghasilkan pengalaman dan mengembangkan deria mereka. 3.0 Program PAKK di Malaysia 4.0 Prinsip - Prinsip Dalam Merancang Program PAKK Latar belakang murid
Perbezaan individu terhadap kadar kemampuan memperolehi ilmu
Semua deria
Pengalaman menggunakan bahan maujud
Belajar melalui bermain
Pembelajaran secara bersepadu
Inisiatif,imaginasi & kreativiti
Interaksi mesra
Pembelajaran dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pengalaman di peringkat awal serta pengetahuan sedia ada
Kecerdasan pelbagai (cc) photo by theaucitron on Flickr Buku PAKK Amali & Teori Jangka masa berada di prasekolah
Ruang yang ada
Bilangan kanak-kanak yang didaftarkan
Nisbah guru dengan kanak-kanak
Aktiviti di luar dan di dalam kelas
Aktiviti yang aktif & sebaliknya (cc) photo by theaucitron on Flickr Amalan Yang Bersesuaian Dengan Aktiviti Prasekolah Perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi
Perkembangan berlaku mengikut urutan.
Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza
Perkembangan adalah berterusan.
Perkembangan adalah berperingkat-peringkat.
Perkembangan dipengaruhi faktor baka dan persekitaran
Kanak-kanak adalah pelajar aktif.
Konsep main penting kepada murid
Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar.
Murid mempunyai pelbagai gaya pembelajaran.
Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanak-kanak. (cc) photo by theaucitron on Flickr Sebelum Penggunaan ABP .... Guru perlu tahu :
Murid yang diajar
Kandungan kurikulum dan apa yang perlu diajar,
Bila hendak mengajar
Cara menilai perkembangan
Menyesuaikan kurikulum dengan kebolehan murid
Keperluan dan minat
Latar belakang dan sosio-budaya murid.
Bahan-bahan untuk aktiviti mencukupi
Pastikan kanak-kanak dalam keadaan bersedia Semasa Aktiviti Selepas Aktiviti Guru perlu fleksibel dari segi masa, aktiviti & sebagainya
Sentiasa pastikan keselamatan
Guru juga boleh meneruskan pengajaran sekiranya kanak-kanak berminat dengan sesuatu aktiviti walaupun masa sudah tamat.
Elakkan aktiviti yang melibatkan mendengar selama 10 minit
Gunakan arahan yang mudah & jelas Membuat refleksi keseluruhan sepanjang aktiviti.
Catatkan aktiviti yang tidak terlaksana
Rancangkan aktiviti pengukuhan & pengayaan
Membuat penilaian ke atas kanak-kanak
Simpan semula bahan-bahan yang digunakan
Pastikan kelas berada dalam keadaan kemas dan bersih (cc) photo by theaucitron on Flickr Lampiran Gambar 5.0 Pendekatan & Strategi Dalam PAKK a) Pendekatan Tingkahlaku Menumpukan perhatian kepada pemilikan kandungan mata pelajaran.
Ia muncul dari aplikasi psikologi operan(operant psychology) yang dipelopori oleh Skinner(1974).
Pendekatan ini menggunakan penguasaan isi kandungan mata pelajaran sebagai pengukur kejayaan pengajaran.
Skinner(1974) mencadangkan tiga perkara untuk interaksi antara tingkahlaku dan persekitaran
i. Ketika bila tingkahlaku berlaku
ii. Tingkahlaku itu sendiri dan
iii.aktiviti pengukuhan.
Matlamat pendekatan ini ialah untuk membentuk tingkahlaku terakhir yang boleh diperhati dan dinilai. b) Pendekatan Kognitif Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar, 2008 : 85).

Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini, Piaget memperkenalkan 4 konsep utama:
Skema (Schema)
Penyerapan (Assimilation)
Pengubahsuaian (Accomodation) dan
Keseimbangan (Equilibrium) c) Pendekatan Kecerdasan Pelbagai Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983.
Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa.
Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya:
Individu mempunyai sembilan kecerdasan
Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan.
Kecerdasan tidak berkembang seiring.
Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya.
Kecerdasan boleh dirancang.
Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik.
Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan eksistensialisme.
Daripada sembilan kecerdasan tersebut, kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al., 2008). d) Pendekatan Sosiobudaya Teori ini hasil gabungan pendekatan behaviorisme dengan kognitivisme.
Pendekatan behaviorisme = kesan atau hasil suatu tingkahlaku.
Pendekatan kognitivisme = impak hasil daripada kepercayaanserta harapan seseorang.
Pendekatan ini boleh diringkaskan sebagai teori pengharapan nilai. e) Pendekatan Reggio Emilia Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua.
Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005)
Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :
a)Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka.
b)Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh, bergerak, mendengar, melihat, dan mendengar.
c)Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka.
d)Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina, Nur Fatiha, Nur Hazwani. 2009) :
Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.
Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah:
a. Berperingkat-peringkat.
b. Mengadakan latih tubi.
c. Menggunakan benda-benda maujud.
d. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar.
Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera.
Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik.
Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh.
Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya.
Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Ini menyebabkan mereka:
a. Tidak mahu belajar
b. Mencerca pengajaran yang diberi.
• Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Apa Itu Strategi? Satu penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panjang. Konsepnya adalah berteraskan kepada:
- Kebijaksanaan memilih pendekatan
- Kecekapan merancang kaedah dan teknik
- Berdasarkan objektifnya
Domain psikomotor – merujuk kepada perkembangan kemahiran manipulatif atau motor.
Domain kognitif – merujuk kepada pengiktirafan pengetahuan dalam perkembangan kebolehan dan kemahiran intelek.
Domain afektif – merujuk kepada pernyataan nilai, sikap dan penghargaan individu
Objektif psikomotor ditulis dalam bentuk eksplisit dan sebaiknya ditulis dalam bentuk SMART iaitu menekankan perkara berikut;
- Kemahiran yang khusus
- Boleh diukur
- Boleh dicapai
- Munasabah
- Masa mencukupi 6.0 Teknik Pengajaran Dalam PAKK a) Definisi Teknik adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. 
Teknik prasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran danpembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun.
Pengajaran ialah semua yang dipelajari oleh kanak-kanak. b) Prinsip-prinsip Pengajaran PAKK Berasaskan aktiviti
Pengalaman bersepadu
Pengalaman deria
Mengikut situasi
Meneroka dan menjelajah
Belajar sambil bermain
Bimbingan guru
Bertujuan
Unsur motivasi dan mencabar
Fleksibel Berasaskan minat murid
Berasaskan bahan dan aktiviti
Relevan dengan kanak-kanak
Belajar melalui deria
Belajar melalui pengalaman
Belajar melalui bermain
Mengambil kira perbezaan individu Prinsip-prinsip Pembelajaran Kanak-Kanak c) Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 1) Belajar melalui bermain
Konsep belajar melalui bermain
Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna.

2) Pendekatan Bertema
Pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui sati tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat, dan latar belakang murid.

3)Pendekatan Bersepadu
Membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah.

4) Pendekatan projek
Konsep Pendekatan Projek
Bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit.

5) Pendekatan-Pendekatan lain
Pembelajaran berpusatkan murid
Pembelajaran digerakan atas minat dan dorongan murid. Guru sebagai pemudahcara atau pembimbing. Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri. Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.

6) Pengelolaan Aktiviti
aktiviti kelas
aktiviti kumpulan
aktiviti individu a) Definisi Pendidikan Awal Kanak-Kanak Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanak-kanak dari masa lahir hingga ke umur lapan tahun. Mengikut ‘ The National Association for The Education of Young Children (NAEYC) atau Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-Kanak Muda, pendidikan awal kanak-kanak merujuk kepada segala program pendidikan yang memberi layanan, asuhan dan bimbingan kepada kanak-kanak dari lahir hingga ke umur lapan tahun. b) Konsep Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Mengikut dua peringkat berdasarkan tahap umur kanak-kanak.
i) Taman Asuhan Kanak-kanak/ Taska (< 4 tahun)
ii)Prasekolah/ Tadika (4 hingga 6 tahun)
Tadika adalah sebenarnya akronim untuk Taman Didikan Kanak-kanak.
Bagi Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan Jabatan Perpaduan, mereka menamakan program awal kanak-kanak sebagai Taman Bimbingan Kanak-kanak atau pun Tabika secara ringkas.
Oleh itu Pendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Taska Permata a) Konstruktivisme Teori Konstruktivisme Sosial
Diperkenalkan oleh Lev Semenovich Vygotsky (1986-1934)
Interaksi sosial memainkan peranan penting dalam pembangunan kognitif kanak-kanak. Andaian Asas Orang dewasa mendidik kanak-kanak melalui kaedah formal & informal
Setiap budaya mempunyai alat-alat dalam budaya untuk mendidik
Pemikiran & bahasa saling mempengaruhi. Sumbangan ZPD
Saat & Ketika bantuan diberikan
Scaffolding
Bantuan sementara orang dewasa kepada kanak-kanak untuk membuat sesuatu yang lebih sukar b) Behaviourisme Peneguhan & jenis peneguhan
Dendaan & jenis dendaan
Prinsip Premack
Pelupusan i. Teori Pelaziman Operan (Skinner) ii. Teori Pelaziman Operan (Thorndike) Hukum-hukum pembelajaran yang terlibat:
1. Hukum Kesediaan
2. Hukum Latihan
3. Hukum Kesan iii. Teori Pelaziman Klasik (Pavlov) Konsep ransangan & gerak balas
Konsep penting dalam pengajaran dan pembelajaran dihasilkan:
1. Generalisasi
2. Diskriminasi
3. Penghapusan Tabika Perpaduan Taski Tadika Prasekolah Sekian, Terima Kasih
Full transcript