Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cadangan Rekabentuk "X-pand Shoe Rack"

No description
by

Zul Ekmal

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cadangan Rekabentuk "X-pand Shoe Rack"

CADANGAN REKABENTUK
"X-PAND SHOE RACK"
PENYATAAN MASALAH
Menghasilkan mini atur cadangan reka bentuk
“X-pand Shoe Rack”.
SKOP KAJIAN
Pusat Islam(PI) Politeknik Kota Kinabalu
dan Pengunjung/Jemaah PI.
METODOLOGI KAJIN

CADANGAN REKABENTUK
"X-PAND SHOE RACK"
Mencadangkan penghasilan “X-pand Shoe Rack” di
Pusat Islam PKK.
Mencadangkan penyelesaian kasut yang berselerak di Pusat Islam PKK.
INOVASI REKABENTUK
inovasi yang kami hasilkan dan cadangkan adalah bertujuan untuk menghasilkan satu
PENGHASILAN PROTOTAIP
penghasilan dihasilkan bertujuan untuk mengambarkan inovasi yang dipertengahkan dan menjawab objektif ketiga
PEMERHATIAN
dijalankan sebelum projek dimulakan
METODOLIGI CADANGAN REKABENTUK
PROTOTAIP
"X-PAND SHOE RACK"
TELAH DIHASILKAN
PEMILIHAN BAHAN
PENGHASILAN PROPOSAL
PEMILIHAN TAJUK
MULA
CARTA ALIR PERLAKSANAAN KAJIAN
cara-cara perlaksanaan projek
PENGHASILAN PROJEK
PROSES KEMASIAPAN
ANALISIS DATA
UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT, PENGKAJI MENGGUNAKAN KAEDAH SOAL SELIDIK DAN TEMURAMAH
PEMERHATIAN
SEBELUM MELAKUKAN SOAL SELIDIK DAN TEMURAMAH, PENGKAJI MELAKUKAN PEMERHATIAN TERLEBIH DALULU DI PUSAT ISLAM PKK.
tempat cadangan rekabentuk diletakan
Hasil Penghasilan
Prototaip siap dengan inovasi yang tersendiri
Prototaip rekabentuk ini dihasilkan bertujuan untuk menjawab objektif yang ketiga projek.
Disamping menjawab objektif projek,
prototaip ini dihasilkan untuk memberikan
gambaran cadangan rekabentuk
tersebut kepada orang ramai.
Prototaip ini juga dihasilkan bagi memudahkan sesi temuramah bersama responden dan untuk mudah responden memahami konsep dan inovasi yang pengkaji cadangkan.
HASIL ANALISIS DATA KESELURUHAN BAGI SOAL SELIDIK
TIDAK SETUJU
LELAKI TIDAK SETUJU DENGAN CADANGAN PROJEK INI SEBANYAK 15%
SANGAT SETUJU
LELAKI SANGAT BERSETUJU DENGAN CADANGAN PROJEK INI SEBANYAK 95%
SANGAT SETUJU
PEREMPUAN YANG SANGAT BERSETUJU DENGAN CADANGAN PROJEK INI ADALAH SEBANYAK 90%
SOAL SELIDIK
BORANG SOAL SELIDIK INI TELAH DIEDARKAN SETELAH PROTOTAIP SIAP DIHASILKAN
SOAL SELIDIK
BORANG SOAL SELIDIK INI ADALAH BORANG HASIL PROJEK YANG MANA MENGAMBIL MAKLUMAT DAN PERSETUJUAN RESPONDEN TENTANG CADANGAN PROJEK.
TIDAK SETUJU
PEREMPUAN TIDAK SETUJU DENGAN CADANGAN PROJEK INI SEBANYAK 27%
SETUJU
LELAKI YANG SETUJU DENGAN CADANGAN PROJEK INI ADALAH SEBANYAK 60%
SETUJU
PEREMPUAN YANG SETUJU DENGAN CADANGAN PROJEK INI ADALAH SEBANYAK 65%
PENSYARAH BERSETUJU DENGAN CADANGAN REKABENTUK PROJEK SEBANYAK 95%
HASIL KESELURUHAN PROJEK
Hasil keseluruhan keputusan kajian soal selidik dan temuramah ini didapati bahawa 94% responden bersetuju dengan cadangan rekabentuk “X-pand Shoe Rack” ini manakala hanya 6% sahaja yang kurang bersetuju dengan cadangan projek ini.
Sekian Terima Kasih
Azrina Musliah Binti Muslimin
07DKA11F1038
Team Member
Zulekmal Bin Jampal
07DKA11F1012
Masyitah Binti Mastar
07DKA11F1004
Noradilah Binti Sayon
07DKA11F1025
Sekian Terima Kasih
Team Member
Azrina Musliah Binti Muslimin
07DKA11F1038
Zulekmal Bin Jampal
07DKA11F1012
Masyitah Binti Mastar
07DKA11F1004
Noradilah Binti Saiyon
07DKA11F1025
OBJEKTIF KAJIAN
1. Peletakan rak kasut yang tidak mencukupi.
2. Masalah kasut yang tidak teratur dan berselerak.

CETUSAN IDEA
idea berkaitan dengan projek ini dicetus melalui perbincangan
CADANGAN REKABENTUK
rekabentuk dicadangkan telah dibincangkan dalam
pihak pengkaji
KEISTEMEWAAN REKABENTUK
keistimewaan rekabentuk ini sangat banyak
SOAL SELIDIK
borang soal selidik telah diedarkan dan akan dianalisis
PENGESAHAN TAJUK
PENYERAHAN PROPOSAL
PERANCANGAN AWAL
PROSES PEMASANGAN
PENYERAHAN PROJEK
SELESAI
PROTOTAIP
CADANGAN REKABENTUK
"X-PAND SHOE RACK
GAMBAR INI MENUNJUKKAN RAK
PADA KEADAAN BIASA
PROTOTAIP
CADANGAN REKABENTUK
"X-PAND SHOE RACK"
GAMBAR MENUNJUKKAN RAK
PADA KEADAAN YANG
DIPERBESARKAN
ANALISIS DIHASILKAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH MANUAL SAHAJA
HASIL PEMERHATIAN TERSEBUT, KEADAAN KASUT BERSELERAK MENJADIKAN PUSAT ISLAM KELIHATAN SEPERTI TIDAK
MENITIKBERATKAN SOAL KEBERSIHAN. OLEH ITU, SOAL SELIDIK DAN TEMURAMAH AWAL TELAH DIJALANKAN
.
HASIL PEMERHATIAN JUMLAH PENGUNJUNG/JEMAAH PUSAT ISLAM
PROTOTAIP REKABENTUK
Penghasilan prototaip cadangan rekabentuk ini mempunyai tiga peringkat iaitu :

1. Pemilihan Bahan
2. Penyedian Bahan
3. Pencantuman Bahan
CONTOH SOALAN SOAL SELIDIK
Cadangan rekabentuk projek ini perlu dihasilkan.
Cadangan rekabentuk Mini Atur X-pand Shoe Rack sesuai digunakan di Pusat Islam.
Penghasilan X-pand Shoe Rack sesuai diletakan di Pusat Islam.
X-pand Shoe Rack diletakan di pintu masuk Pusat Islam.
X-pand Shoe Rack dapat menyelesaikan masalah selipar/kasut yang tidak teratur.
HASIL ANALISIS DAPATAN TEMURAMAH
PELAJAR LELAKI DAN PEREMPUAN BERSETUJU DENGAN CADANGAN REKABENTUK PROJEK SEBANYAK 80%
CADANGAN REKABENTUK
"X-PAND SHOE RACK"
DI PUSAT ISLAM PKK

PROJEK AKHIR 2
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
KUMPULAN 16
DKA5A
SESI JUN 2013

TEAM MEMBER
MASYITAH BINTI MASTAR
ZULEKMAL BIN JAMPAL
NORADILAH BINTI SAYON
AZRINA MUSLIAH BINTI MUSLIMIN
WELCOME
SALAH SATU TEMURAMAH YANG DIJALANKAN
TEMURAMAH DILAKSANAKAN DENGAN BERTANYAAN 3 SOALAN
1. ADAKAH BERSETUJU DENGAN CADANGAN REKABENTUK PROJEK?
2.DENGAN CADANGAN REKABENTUK INI, ADAKAH ANDA BERSETUJU JIKA REKABENTUK INI DIHASILKAN?
3. ADAKAH ANDA BERSETUJU PENGHASILAN REKABENTUK INI AKAN DILETAKAN DI PUSAT ISLAM?
Full transcript