Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Изграждане на веществата в клетката

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Изграждане на веществата в клетката

Изграждане на веществата в клетката
1. Същност
За да протече един анаболитен процес , необходимо е наличие на изходни вещества , енергия и ензими.
Особеност на анаболитните процеси е, че изходните съединения , които се използват за синтеза, са в активна форма, т.е носят връзка , богата на енергия ( напр. ацетил- КоА)
Анаболитните процеси са процеси на редукция и потребление на енергия. В тях се изграждат специфични за дадена клетка или организъм биомолекули ( белтъци, нуклеинови киселини, въглехидрати), както и други органични съединения.
Чрез анаболитните процеси клетките нарастват , обновяват се, делят се и се диференцират.

2. Връзка на катаболитни с анаболитни процеси.
Анаболитните и катаболитните процеси протичат в различни части на клетката.
Те са спецефично свързани с клетъчните структури, където се намират необходимите ензими.
Важна особеност на анаболизма ( биосинтез) на два вида биополимери – нуклеинови киселини и белтъци , е необходимостта от матрица.
Матрицата дава указания ( информация) за последователността , в която трябва да се свързват отделните мономери ( нуклеотиди, аминокиселини) , за да се изградят тези биополимери.

Обобщена схема
Особеност на анаболитните процеси е , че са свързани с катаболитните чрез възлови междинни метаболити.
Анаболитните процеси се характеризират с някои специфични само за тях биохимични реакции (стъпала на метаболитната верига). Тези реакции обикновено изразходват значително количество енергия и протичат с помощта на определен вид ензими (ензими, катализиращи синтетични реакции)
Анаболитните процеси се характеризират с ефективност и икономичност.

ИЗХОДНИТЕ ВЕЩЕСТВАЗА АНАБОЛИЗМА НА ХЕТЕРОТРОФИТЕ СА МНОГО ЧЕСТО МЕЖДИННИ МЕТАБОЛИТИ
. (вещество , което участва в биохимичните реакции в клетката.)
На стр. 167 , фиг. 4.21
е показана познатата схема на катаболитните процеси. Нека разгледаме последователността, означени с черни стрелки. Какво може да забележим?
Това са процеси протичащи в обратна посока на катаболитните- анаболитните процеси. Вижда се възмножностите за синтез на белтъци , липиди и полизахариди от междинни метаболити, получени от цикъла на Кребс или от гликолитичната верига.

Въпрос за часът : Кои са характерните особености на анаболитните процеси?

Изграждане на веществата в клетката

Светлинната фаза на фотосинтезата се осъществява в тилакоидната мембрана на хлоропластите. Отделеният при фотосинтезата кислород се получава от водата. Слънчевата енергия се използва в светлинната фаза на фотосинтезата, в тилакоидните мембрани се синтезира АТФ.
Тъмнината фаза на фотосинтезата протича без прякото участие на светлината. Постъпилият в клетките на листата СО2 се свързва с органична молекула и встъпва в цикличен процес – цикъл на Калвин. Основно цикъла може да се раздели на три фази: 1 ) фиксация на СО2; 2) Редукция на фосфоглицеринова киселина ( ФГК ) ; 3) Възстановява на органичното съединение с % въглеродни атоми.

3. ( оценка 5 ) Сравнете светлинната и тъмнинната фаза на процеса фотосинтеза ?

Например при гладуване , клетката може да я набави от разграждането на липидите и в краен случай от белтъците.
По тази причина много диети за намаляване на телесното тегло изискват ограничение в приемането на въглехидрати и липиди.

4. ( оценка 6 ) На фигура 4. 15 на страница 160 е представена обобщена схема на гликолиза и цикъл на Кребс. Да се направи сравнение между двата процеса?
Ако клетката не получава достатъчно енергия от глюкозата. От къде клетката си набави глюкозата?
Организми, които разграждат веществата в природата в присъствие на кислород , се означават като аеробни. ( такива са повечето повечето организми , населяващи Земята.)

Тези, които разграждат веществата в отсъствие на кислород , са анаеробни ( бактерии)

2. ( оценка 4) Изяснете различията между аеробни и анаеробни организми? Дайте примери

1. ( оценка 3 ) Изяснете същността на метаболизма?

Съвкупността на биохимичните реакции в клетките се означават като метаболизъм.

Катаболитните и анаболитните процеси са противополижни , но са взаимно свързани. Ролята на свързващо звено изпълняват ензимите.

Катаболизъм + анаболизъм = метаболизъм

Full transcript