Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ballar a la virtualitat... és possible?

La virtualitat com a eina per a l'aprenentatge
by

Remei Camps

on 11 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ballar a la virtualitat... és possible?

Idea 2:
eLearning = (e) Aprenentatge Idea 3:
eLearning: diferents eines per al mateix aprenentatge Idea 4:
no tot és possible però és possible més del que hi pensem Ballar a la virtualitat Idea 1:
eLearning ≠ metodologia conjunt d'activitats que tenen com a finalitat l'adquisició d'uns aprenentatges utilitza mitjans electrònics per a la interacció

parla dels usos educatius de la tecnologia

la tecnologia és el mitjà, el context, les eines La formació online o eLearning... és aquell que utilitza mitjans electrònics per a la interacció entre els agents i elements de la formació Remei Camps i Ferrer

Fundació Doctor Robert ... és possible? remei.camps@uab.cat eines digitals
entorns asincrònics Seria un eLearning....? Vídeconferència (o Vídeo) + Preguntes curtes

Article o PDF + Test

Cas + Fòrum (+ Informe)

Treball grupal en un projecte

Portfolios L'aprenentatge és un procés: ensenyar = aprendre constructivista

autodirigit

col·laboratiu

contextual Font: Dolmans, D.; De Grave, W.; Wolfhagen, I. & Van der Vleuten, C. Problem-based learning: future challenges for educational practice and research. Medical Education 2005; 39: 732-741 ? Font: Planificación educativa en ciencias de la salud. M. García Barbero, M.T. Alfonso Roca, J. Cancillo Salas, J.V. Castejón Ortega. MASSON, c1995 Font: Nolla,M. El proceso cognitivo y el aprendizaje profesional. Educación Médica 2006; 9(1): 11-16 el coneixement es construeix de forma activa de manera que tingui algun significat a nivell personal

el coneixement es basa en la comprensió de qui aprèn
l'aprenentatge es basa en el coneixement previ

Informació ≠ Coneixement implicacions per a la docència:

el docent és un facilitador de l'aprenenetatge

l'activació de coneixement previ facilta l'adquisició i el record de la nova informació (fer preguntes)

selecció de la informació a transmetre (què saben i què no saben) els que aprenen han de ser capaços de prendre responsabilitat per a al seu propi aprenentatge, la seva direcció i la seva rellevància per a les seves vides, necessitats i interessos quotidians. Font: Davies, P. Approaches to evidence-based teaching. Medical Teacher 2000; 22(1):14-21 implicacions per a la docència:

Els que aprenen han de conèixer els seus objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació per poder responsabilitzar-se del seu aprenentatge i monitoritzar-lo

autodirigit ≠ autoaprenentatge Font: Nolla,M. El proceso cognitivo y el aprendizaje profesional. Educación Médica 2006; 9(1): 11-16 En la construcció del coneixement, la interacció amb els altres s’ha identificat com a un dels aspectes clau

La col·laboració no és una qüestió de repartiment de tasques entre els que aprenen, sinó que implica la interacció mútua i la comprensió compartida d’un problema implicacions per a la docència:

Els facilitadors han de promoure els debats i discussions entre alumnes i entre alumnes i docents La construcció del coneixement es realitza de forma contextualitzada.

La informació del context s’emmagatzema juntament amb la nova informació implicacions per a la docència:

Cal tenir en compte el context real d’aplicació.

Les simulacions han de ser el més semblant possible al context real d'aplicació Principis de l'aprenentatge efectiu Font: Colin Coles (capítulo 3). Jolly, Brian; Rees, Lesley. Medical education in the millennium. Oxford: Oxford University Press, 1998 S’ha de començar per on és qui aprèn (detecció de necessitats personalitzada)

Els aprenents només aprendran allò que ells mateixos creuen que han d’aprendre

L’aprenent és un participant actiu (processa informació i construeix xarxes de coneixement)

Els aprenents han de ser capaços d’avaluar la seva pròpia actuació i progrés (avaluació formativa) L'aula virtual una parcel·la privada d'internet on estudiants i professors interactúen
un lloc on trobar diferents recursos per a l'aprenentatge (articles, materials multimèdia, vídeos, imatges, autoavaluacions, polimèdies,...)
oberta 24h al dia, 7 dies la setmana, 365 dies l'any Què canvia? la sessió

els materials

el rol de l'estudiant

el professor

la planificació

la comunicació és un aprenentatge contínu i autodirigit disponibles des del primer dia
on els estudiants poden trobar el contingut (la informació)
dissenyats per mantenir l'aprenentatge autònom
estructurats a priori l'autodisciplina és clau per a ordenar el treball i assolir els objectius
s'espera d'ell un comportament proactiu de proveïdor de la informació a facilitador de l'aprenentatge la planificació és l'eix que estructura l'aprenentatge
hi ha menys marge a la improvització
una planificació acurada i rigorosa permet flexibilitzar l'aprenentatge principalment asincrònica: diferents temps i espais
de la comunicació cara a cara a la comunicació a través de la tecnologia
del llenguatge oral al llenguatge escrit Per què, una formació online? A continuació es presenten una serie de situacions formatives. Decidiu, per a cada una d'elles, si seria més convenient un plantejament online, presencial, o la combinació d'ambdós justificant aquesta elecció.

Formació en habilitats comunicatives orals en llengua anglesa
Balls de saló
Formació en valors en un grup de penitenciaris
Introducció a l'esquí
Tècniques de dinàmica de grups
Curs de cirurgia exploratòria
Filosofia (Plató, Sant Agustí i Kant)
Curs d'Office 2011
Coneixements avançats de criminologia
Tècniques de màrqueting És possible en formació online? oferir programes de formació més flexibles ("personalitzar" la formació)

formacions modulars i reutilitzables

reduir costos en infraestructures i desplaçaments

flexibilitat geogràfico-temporals d'accés a la formació

coincidència i intercanvi amb diversitat d'estudiants

el valor afegit de la tecnología

creació de comunitats virtuals / professionals Tot és possible? Conèixer
Analitzar
Programar
Comparar
Interpretar
Dissenyar
Planificar
Avaluar
Valors/Actituds
... Ballar
Conduir
Nedar
Practicar cirurgies
Procediments de primers auxilis
... Escollirem un model eLearning o Blended Learning en funció de: El Perfil dels estudiants

Els Objectius i els Continguts d'aprenentatge
Gràcies!! Remei Camps i Ferrer


Fundació Doctor Robert remei.camps@uab.cat Presentació Prezi:
http://prezi.com/dka8tj78mqoj/ballar-a-la-virtualitat-es-possible/ 3 idees clau Per acabar
l'eLearning NO és una metodologia, sino una modalitat

l'eLearning ofereix eines tecnologiques per al mateix aprenentatge

Els objectius d'aprenentatge determinen si és possible l'eLearning no podem realitzar accions físiques en contextos reals PODEM: NO PODEM: ...però podem treballar-les (i avaluar-les) en un context de formació online no podem realitzar accions físiques en contextos reals... Objectius de la sessió: compartir premises i formes d'entendre la formació online (eLearning)

conèixer els processos d'aprenentatge dels professionals

reflexionar sobre el rol docent

reflexionar sobre les possibilitats i potencialitats de la virtualitat en els processos d'aprenentatge
Full transcript