Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ, АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ

No description
by

Batnavch Altantovch

on 20 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ, АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ

Дөрөв. ЕРӨНХИЙ
ШААРДЛАГА
Ажлын хувцас хэрэгсэлд тавигдах шаардлага /Эрүүл ахуй, ашиглалт, эргономик/
Стандарт /MNS 4931:2000, 5388:2004, 5389:2004, 5620:2006, 5621:2006, 5622:2006, 5623:2006, 5624:2006
стандартууд/
Тав. Хамгаалах хэрэгсэл,
Ажлын хувцасны ашиглалтын хугацаа

Талбай дээр байнга ажилладаг
Талбайд түр ажилладаг
Зургаа. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА
Нэг. ЗОРИЛГО

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь “Баганат Өргөө Групп”- ын ажилчдыг ажлын хувцас болон нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлээр хангах, бүртгэх, хянах үйл ажиллагааны харилцааг зохицуулна.


Хоёр. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ
Энэхүү журмыг “Баганат Өргөө Групп” –н бүх ажилчид удирдлагууд барилгын талбайд ажиллах үед дагаж мөрдөнө.
Агуулга
Зорилго
Үйлчлэх хүрээ
Нэр томьёо тодорхойлолт
Ерөнхий шаардлага
Хамгаалах хэрэгсэл,
Ажлын хувцасны ашиглалтын хугацаа
Хяналт хариуцлага
Хавсралт 1 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл ашиглах заавар
Хавсралт 2 “Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны ашиглалтын норм”
Хавсралт 3 “Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны бүрэн бүтэн байдлыг хянах хуудас”
ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ, АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ
ОЛГОЛТ БА АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ
/Саналын төсөл/

Гүйцэтгэсэн: ЛНИнженерА.Батнавч

1.2 “Баганат Өргөө Групп”- ын ажилчдын, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг, заавар (хавсралт 1) болон зориулалтын дагуу,
“АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАСНЫ ДАРАА АЖЛАА ЭХЭЛЬЕ!”
уриан дор тогтмол зөв хэрэглэж хэвшүүлэх зорилготой.
Гурав. ТОДОРХОЙЛОЛТ, НЭР ТОМЪЁО
Хамгаалалтын болон гэрэл ойлгогч бүхий хувцас
Толгой хамгаалах хэрэгсэл
Нүд хамгаалах хэрэгсэл
Хөл хамгаалах хэрэгсэл
Гар хамгаалах хэрэгсэл
Сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
Амьсгалын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл
Уналтаас хамгаалах аюулгүйн бүс

Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, мөрдүүлж ажиллах үүргийг ХАБЭА-н инженер хариуцах бөгөөд журам зөрчсөн ажилтан, удирдлагад шаардлага тавьж зөрчлийг арилгах эрхтэй
Хавсралт-3
"Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны бүрэн бүтэн байдлыг хянах хуудас”

- Хувцас хэрэгслийн зөв хэрэглээ
-Бүрэн бүтэн байдал
-Элэгдэл, арчилгаа
НЭГ БҮРИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ ЗААВАР


Удирдлага, зочин - цагаан
Туслан гүйцэтгэгч – шар
Ажилтан- улбар шар


Хоёр. НҮД ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
2.1 Тасдах төхөөрөмжин дээр ажиллагсад зориулалтын нүдний шил зүүсэн байна.
2.2 Гагнуур хийж буй ажиллагсад гагнуурын зориулалтын нүдний шил, нүүрний хамгаалалт зүүсэн байна.
2.3 Ямар нэгэн зорогч (ширээн дээр суурилуулсан буюу цахилгаан гар зорогч) ажиллуулдаг эрсдэлтэй ийш тийш цацагдаж болох идэмхий материалтай харьцдаг ажиллагсад нүүрний хамгаалалтын хэрэгслийг заавал зүүнэ.
2.4 Ажилтан нүдэндээ гэмтэл авахаас урьдчилан сэргийлж нэмэлт хамгаалалт бүхий чанарын шаардлага хангасан нүүрний хаалт, эсхүл хамгаалалтын зориулалтын шил зүүх үүрэгтэй.
2.5 Байгалийн гамшигт үзэгдэл, салхи шуурга, нарнаас хамгаалсан шил зүүнэ.
2.6 Контакт линзийг барилгын талбайд зүүхгүй болно.
2.7 Хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас эзэмшигч нь хариуцсан аливаа хэрэгслээ хэрхэн арчлах, хадгалах тухай зааврын дагуу , заасан хугацаанд эдлэх үүрэгтэй.

Гурав. ХӨЛ
ХАМГААЛАХ
ХЭРЭГСЭЛ
Барилгын талбайд ажиллаж байгаа ажилтан шагайн бүтэн хамгаалалттай гутал өмсөнө.
Хамгаалалтын ажлын гутлаа сайтар үдсэн байх ёстой.
Ажилтан хальтрах аюулаас болгоомжлохын тулд,хамгаалалтын гутлын ул элэгдсэн эсэхийг өөрсдөө шалгаж байх шаардлагатай


Дөрөв. ГАР ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
4.1 Ажилтан гар гэмтэх магадлалтай ажил хийж гүйцэтгэхдээ тухайн ажилд тохирсон гарын хамгаалалт буй бээлийг заавал өмсөх хэрэгтэй.
4.2 Ажилчдыг гарын хамгаалалт бүхий бээлийгээр хангах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл гэрээт ажилчдад олгож үнийг гүйцэтгэлийн дүнгээс хасаж тооцно.
4.3 Гагнуур хийх, тасдагч ажиллуулж байгаа тохиолдолд зориулалтын бээлий өмсөнө.
4.4 Химийн бодистой харьцахад зориулалтын резинэн бээлий өмсөнө.
4.5 Халуун нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилчид зориулалтын /зун /брезентэн алгатай болон /өвөл / хөвөнтэй бээлийг өмсөнө.

Тав. ХАМГААЛАЛТЫН
ХУВЦАС

5.1 Хамгааглалтын хувцас нь цамц, өмднөөс бүрдэнэ.
5.2 Шөнийн цагт барилгын талбайд өмсөж буй бүх хувцас нь ямарч хол, ойр газраас харагдах гэрэл ойлгогч туузтай байна.
5.3 Ажилчид өөрсдийнхөө хувцасыг таарч байгаа эсэхийг шалгаж авна. Хэт томдсон хувцасыг талбайд өмсөхийг хориглоно.


Зургаа. СОНСГОЛЫН ЭРХТЭН
ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
6.1 Дуу чимээ ихтэй газар болон
ДУУ ЧИМЭЭ
их гэсэн тэмдэг бүхий газруудад сонсгол хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэнэ.
6.2 Ажилчид барилгын талбайд чихэвчээр дуу сонсох, хуурцаг тоглуулагч, зөөврийн хөгжим, кино тоглуулагч зэрэг зүйлсийг хэрэглэхгүй, зөвхөн ажлын зориулалтаар гар утсыг ашиглана.

Долоо. АМЬСГАЛЫН
ЭРХТЭН ХАМГААЛАХ
ХЭРЭГСЭЛ
Агаарт тархсан тоосонцор, утаа тортог, хорт утаа, хий, уур манан ба ууршилтай орчинд ажиллагсад тухайн нөхцөлд тохирсон зориулалтын амьсгалын эрхтэнийг хамгаалах хэрэгсэлийг заавал хэрэглэнэ.
Найм. УНАЛТААС
ХАМГААЛАХ БҮС
Уналтаас хамгаалах хэрэгслийг доорх нөхцөлд ажиллаж буй ажилтан заавал хэрэглэх шаардлагатай:
• Нэг метрээс дээш байнгын суурилуулсан өндөрт ажиллагсад
• 3 метрээс дээш түр суурилуулсан өндөрт ажиллагсад
• Хашлага хаалт, бариул байхгүй нөхцөлд ажиллах
• Битүү сав, ёмкость, бункер, амьсгаа боогдож бахардаж болзошгүй орчинд ажиллах
• Ямар нэгэн химийн бодис, янз бүрийн материалтай сав болон ажиллаж байгаа машин техникрүү унаж болзошгүй нөхцөлд ажиллах

Нэг. ТОЛГОЙ ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
Full transcript