Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ

No description
by

gülnihal büyüksütçü

on 25 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ

1. ŞEMA
Psikoloji, davranışları inceleyen bilim
dalıdır. Ekoller döneminde davranışlar dıştan
gözlenen davranışlar ve dolaylı olarak gözlenen davranışlar olmuştur. Psikoloji bilimi bilinci (
yapısalcı ekol
), sadece dıştan doğrudan gözlenen
davranışları (
klasik davranışçı ekol
), bilinçaltını (
psikoanalitik ekol
), bütünsel zihni (
gestalt ekolü
),
dıştan dolaylı olarak gözlenen davranışları (
yeni
davranışçılık
) incelemiştir. Bu tarihsel gelişim
boyunca psikoloji biliminin konusu aşağıdaki
şekilde değişmiştir.
DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ

Görev değişkeni
Görev değişkenleri katılımcının
araştırmada yaptığı işin özellikleriyle
ilgilidir. Bunlara örnek olarak görevin zorluğu,
öğrenilecek kelime listesinin uzunluğu, kelimele-
rin benzerliği, çoktan seçmeli sorulardaki seçenek
sayısı verilebilir.

Katılımcı değişkeni

Bilimsel araştırmalarda katılımcı özelliklerinin
davranışa etkisi de incelenebilir. Katılımcı değişken-
lerine örnek olarak zekâ, cinsiyet, içe kapanıklık,
kaygı verilebilir. Katılımcı değişkenleriyle deneysel
çalışma yapılamaz. Çünkü genelde bunlar, deneyci
tarafından değişimlenemez.


DAVRANIŞIN OLUŞUMU
Ruh

-
Zihin

-

Bilinç -
Davranış -
Biliş -

Biliş/Beyin
SEBEP
UYARICI (U)
BAĞIMSIZ
DEĞİŞKEN
SONUÇ
DAVRANIŞ (D)
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
Nitelikleri bakımından uyarıcılar şöyle sınıflanır:


Çevresel değişken
Bazı bilimsel araştırmalar çevresel değişikliklerin
davranışa etkisini inceler. Çevresel değişkenler bizim
iç çevremiz ile fiziksel dış çevremiz ve sosyal dış
çevremizde bulunur. Çevresel değişkenlere örnek
olarak dış çevredeki sıcaklık, gürültü, ödül
miktarı, başkalarının varlığı, karnımızda
duyumsadığımız ağrı verilebilir.

Klasik davranışçı ekol
psikolojiyi anlamada sadece uyarıcı-
nın (U)ve davranımın (D)yeterli olduğunu
düşünüyordu. Psikoloğun yapması gereken canlıyı (insan veya hayvan) bir uyarıcıyla
uyarmak, ortaya çıkan davranışı gözlemek ve ölçmek, sonra da U ile D arasındaki ilişkiyi hesaplamaktı. Daha sonraki Yeni Davranışçılık, U-D şemasının yeterli olmadığını, dolaylı davranışların da incelenmesi gerektiğini öne
sürmüştü. O zaman şemaya bir de “ara
değişken” eklenmişti.

SEBEP
UYARICI (U)
BAĞIMSIZ
DEĞİŞKEN
SONUÇ
DAVRANIŞ (D)
BAĞIMLI DEĞİŞKEN
2. ŞEMA
ara
değişken
(o)
Ara değişkenler doğrudan gözlenemez. Bunlar uyarıcı ve
davranış arasındaki ilişkiden dolaylı çıkarılır yani çıkarsanır. Örneğin, uzun süre yiyecekten yoksun bırakılmış deney
hayvanlarının yiyecek elde etmeye yönelik davranışları
arttığında, açlık ara değişkenini çıkarsarız. Zekâ testinde
bireyler farklı puanlar aldığında, zekâ ara değişkenini
çıkarsarız. Psikoloji biliminde dolaylı olarak gözlenip ölçü-
len davranışlarla ara değişkenler arasındaki benzerliğe
dikkat ediniz. Psikolojideki ara değişkenlerin çok
büyük bölümü bu ünitede inceleyeceğimiz bilişsel
süreçlerdir.
Full transcript