Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PROJEKT

No description
by

Klara Rapo

on 20 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PROJEKT

PROJEKT
Tema: Studimi i teknologjise ne lidhje me levizjen
Punoi : K.Rapo ; J.Gazidede
R.Dedja
E.Zhupa


KINEMATIKA
Kinematika është dega e mekanikës klasike që përshkruan lëvizjen e trupave (objekteve) dhe sistemeve (grupe objektesh), pa marrë në konsideratë forcat që veprojnë mbi to .
Kinematika drejtvizore ose kinematika translative është përshkrimi i lëvijes në hapësirë të një pike përgjatë një vije, e njohur gjithashtu si shtegu ose trajektorja.
Kinematika e pikave lëndore është studimi i kinematikës së një thërrmije të vetme

LEVIZJA RRETHORE

Lëvizja rrethore
Shumë trupa në natyrë lëvizin me lëvizje rrethore si për shembull:kapileta e rrotës së biçikletës,akrepat e orës etj. Hëna rreth Tokës lëviz në një lëvizjepothuajse rrethore, edhe Toka rreth Diellit.Lëvizja rrethore e njëtrajtshme është ajo e një pike që lëviz në një rrethme shpejtësi me madhësi konstante.Drejtimi i shpejtësisë është tantent me rrethin, kahu është orar oseantiorar. Me marrëveshje vendoset si pozitiv kahu antiorar

L.rrethore (video)
DINAMIKA
Dinamika është dega e mekanikës klasike që merret me studimin e forcave që veprojnë mbi trupat dhe sjelljen e trupave nën veprimin e këtyre forcave.
Mekanika klasike ndahet në dy nën-degë të quajtura kinematikë dhe dinamikë.
Kinematika merret me lidhjet hapësirë-kohë për një lëvizje të dhënë pa konsideruar origjinën e forcës.
Ajo merret me aspektin gjeometrik të lëvizjes
DINAMIKA(VIDEO)
KINEMATIKA
Kinematika është dega e mekanikës klasike që përshkruan lëvizjen e trupave dhe sistemeve pa marrë në konsideratë forcat që veprojnë mbi to .
Kinematika si teori përdoret për të studiuar lëvizjen e një mekanizmi të dhënë, ose, në të kundërt, ajo mund të përdoret për të zhvilluar një mekanizëm që ka një interval të dëshiruar të lëvizjes. Lëvizja e një vinçi dhe luhatjet e një pistoni në një motor janë dy sisteme të thjeshta kinetike.
Kinematika drejtvizore ose kinematika translative është përshkrimi i lëvijes në hapësirë të një pike përgjatë një vije, e njohur gjithashtu si shtegu ose trajektorja.
Kinematika e pikave lëndore është studimi i kinematikës së një thërrmije të vetme.
FORCA E FERKIMIT
Kur dy trupa të ngurtë rrëshqasin mbi njëri tjetrin do të paraqitet një forcë e rezistencës që quhet forcë e fërkimit. Në rrafsh horizontal forca e fërkimit statik dhe kinetik varet nga koeficienti i fërkimit që përcaktohet nga materiali, palëmueshmëria, pastërtia e sipërfaqeve kontaktuese. Në rrafshin e pjerrët koeficienti i fërkimit varet nga këndi i rrafshët e kjo shprehet me raportin mes forcës së fërkimit dhe forcës normale .
Studimi i teknologjise ne lidhje me levizjen
Mekanika Klasike
Full transcript