Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

obranné mechanizmy

seminárna práca
by

Zsófia Vajda

on 3 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of obranné mechanizmy

Práca s obrannými mechanizmami F. Nietzsche: Mimo dobro a zlo Noémi Kacz & Zsófia Vajdová „To som urobil ja“, hovorí moja pamäť.
„To som nemohol urobiť ja“, hovorí moja hrdosť a zostáva neoblomná.
Nakoniec - pamäť ustúpi“. OBRANNÉ MECHANIZMY:

sú to procesy odstraňovania úzkosti a ohrozenia, ktorým zmyslom je zachovať celistvosť a neporušenosť ega
odrážajú spôsoby, ktorými sa jedinec vyrovnáva so zmenamivo svojej vnútornej alebo vonkajšej realite
obnovujú pozitívnu hodnotu ega v tých situáciach, keď je ohrozená neúspechom, pocitom viny
slúžia na zmiernenie úzkosti a chránia sebaúctu David Sue uvádza 3 spoločné znaky obranných mechanizmov:
chránia ego pred úzkosťou
fungujú nevedomo
prekrúcajú, skresľujú realitu Funkciu obranných mechanizmov objavil S. Freud a prvýkrát ich systematicky popísala jeho dcéra, Anna Freudová Obrany sa stávajú maladaptívnymi či patologickým vtedy:
ak sú prevládajúcim spôsobom ako sa jedinec vyrovnáva so stresom
keď narúšajú schopnosť človeka zvládať bežné nároky života
ak sú neuvedomované úroveň obrany obranné mechanizmy I. psychotická úroveň

Tieto mechanizmy sú u „zdravých“ jedincov bežné do veku 5 rokov a u dospelých v snoch a vo fantázii. Používateľovi narúšajú realitu. Pozorovateľovi sa zdajú byť „bláznivé“. II. nezrelá úroveň

Tieto mechanizmy sú bežné u „zdravých“ jedincov vo veku 3-15 rokov, u osôb s charakterovou poruchou a u dospelých v psychoterapii. Používateľovi najčastejšie ešte viac zhoršujú distres spôsobený buď hrozbou interpersonálnej blízkosti alebo hrozbou straty. Pozorovateľovi sa tieto obranné mechanizmy javia ako sociálne neprijateľné. III. neurotická úroveň

Tieto mechanizmy sú bežné u „zdravých“ jedincov, vo veku 3-90 rokov, u osôb s neurotickou poruchou a u osôb, ktoré sú vystavené akútnemu stresu. Používateľom tieto mechanizmy narúšajú privátne pocity alebo inštinktívne vyjadrenie. Pozorovateľovi sa zdajú ako individuálne maniere alebo neurotické trápenia. IV. zrelá úroveň

Tieto mechanizmy sú bežné u „zdravých“ jedincov, vo veku 12-90 rokov. Používateľovi integrujú realitu, interpersonálne vzťahy a privátne pocity. Pozorovateľovi sa javia ako konvenčné morálne kvality. bludná projekcia
popretie
skreslenie projekcia
schizoidná fantázia
hypochondriáza
pasívna agresia
agovanie
disociácia vytesnenie
presunutie
reaktívny výtvor
izolácia
intelektualizácia altruizmus
sublimácia
potlačenie
anticipácia
humor významným faktorom je zodpovedanie si otázok, aké obranné mechanizmy terapeut u klienta nachádza
jedným zo žiadúcich efektov psychoterapie je dostať tieto mechanizmy pod kognitívnu a afektívnu funkciu Eufunkčná
-má účelnú adaptívnu funkciu Dysfunkčná
-keď traumatizuje osobnosť 5 stupňový model podľa N. Peseschkian 1. Pozorovanie/ dištancovanie 2. Inventarizácia 3. Situačné povzbudenie 4. Verbalizácia 5. Rozšírenie cielu princíp "poznávať" princíp "chápať" princíp "prijať" princíp "zmeniť" princíp "nové ciele" Práca s obrannými mechanizmami ilustračný príklad Ide o 38-ročnú ženu, ktorá sa po nevydarenom manželstve ako 30-ročná
znovu vydala a 7 rokov sa s manželom usilovali mať deti. Ako 38-ročná
musela podstúpiť totálnu hysterektómiu vzhľadom na nález včasnej
rakoviny. Vždy sa cítila ako nedostatočná oproti svojej mladšej sestre,
ktorá už mala 4 deti a vždy bola v rodine označovaná ako „tá, ktorá to
s deťmi vie“. Manžel pacientky chcel zúfalo deti. niekoľko možných odoziev po operácii Potlačenie Sublimácia Vytesnenie Izolácia Presun Projekcia Pasívno- agresívne
správanie Agovanie Altruizmus Psychotické popretie Bludná projekcia Reaktívny výtvor Ďakujeme za pozornosť! :)
Full transcript