Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOKRATES i pojęcie prawdy

Praca ma na celu przybliżenie poglądów greckiego myśliciela, również w kontekście filozofii nowożytnej
by

Sabine Leska

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOKRATES i pojęcie prawdy

SOKRATES
Σωκράτης parezja (gr. parrhesia) - mówić wszystko PAREZJASTA Wynika z wolności słowa.
Do czasów Descartesa - utożsamiana z 'prawdą'.

Stosowana w terapii pourazowej:
Emocjonalne mówienie : 'prawdy'
SZCZERZE, BEZPOŚREDNIO, BEZ STRACHU
tego, co 'leży na sercu' wyzwala z traumatycznego milczenia. wolna,
otwarta,
szczera,
jasna
WYPOWIEDŹ DZIECKO
kamieniarza
i akuszerki OJCIEC
trzech synów Tak jak położna pomaga tylko kobietom ciężarnym tak i on może pomóc tylko tym w których drzemie ukryta nieuświadomiona wiedza, tym którzy noszą w sobie jakąś myśl zdrową i prawdziwą. Dla tych, którzy takiej mądrości nie posiadali Sokrates stosował ironię i metodę elenktyczną. zawodem matki Zainspirowany SOKRATES nie był relatywistą ani subiektywistą,
dla niego miarą wszechrzeczy nie był po prostu 'CZŁOWIEK', ale 'CZŁOWIEK MYŚLĄCY', a MYŚL ta miała być OBIEKTYWNA, jedynie i powszechnie
PRAWDZIWA METODY SOKRATESA metoda elenktyczna - sprawdzanie i zbijanie twierdzeń rozmówcy poprzez wyprowadzanie z nich konsekwencji doprowadzających w końcu do tezy absurdalnej lub sprzecznej z twierdzeniem pierwotnym (aporii);
metoda majeutyczna (dosł. położnicza) - polega na dopomożeniu uczniowi w uświadomieniu sobie prawdy, którą już posiada, poprzez umiejętne stawianie pytań; wg Sokratesa tylko ludzie brzemienni posiadali wrodzone intuicje o wiedzy. "Czyż nie wstydzisz się dbać o pieniądze, sławę, zaszczyty, a nie o rozum, prawdę i o to, by dusza stała się najlepsza?" Wiara
w absolutne znaczenie
dobra i cnoty. Przeciwstawiał się tym relatywizmowi sofistów: Cnota jest też dobrem najwyższym, o które człowiek winien zabiegać, nie licząc się z niebezpieczeństwami i śmiercią. cnota (gr. ρέτη - arete, starożytne pojęcie oznaczające tężyznę życiową, szlachetność, dzielność) "Jest to jedno i to samo wiedzieć, co jest sprawiedliwe i być sprawiedliwym." Ludzie czynią źle z niewiedzy, czy raczej wiedzy pozornej, bądź powierzchownej.
Cnoty można się nauczyć, a gdy posiądziemy tę wiedzę, samoistnie wybierzemy życie zgodnie z nią. (gr.: diálogos 'rozmowa' i dialektikē 'dialektyka',
z diálektos 'sposób mówienia)
Wypracowanie metody
dochodzenia do prawdy,
a tym samym do cnoty:

DIALEKTYKA ` Los duszy po śmierci ciała jest uzależniony od tego, jak moralne życie wiódł człowiek.
Wiara
w nieśmiertelność
duszy. Jeżeli może czegoś uczyć innych, to tylko uświadamiania sobie własnej niewiedzy. Tożsamość
dobra i wiedzy. INTELEKTUALIZM ETYCZNY CNOTA jest WIEDZĄ

grzeszy się z niewiedzy cnotliwy jest SZCZĘŚLIWY. POGLĄDY SOKRATESA OSKARŻONY niewyznawanie bogów, których uznaje państwo wyznawanie bogów, których nie uznaje państwo psucie młodzieży "Dobro własnej duszy jest dla każdego rzeczą najważniejszą, ważniejszą niż zdrowie i powodzenie, ważniejszą nawet niż życie
i ważniejszą niż wszelkie sprawy publiczne" "Nie jest dobrem to, co za dobro uchodzi, nie jest prawdą to, co się za prawdę podaje, nie jest szczęściem to, co się jako szczęście zachwala. Lepiej jest krzywdy doznać, niż krzywdę wyrządzać, lepiej jest umrzeć nie sprzeniewierzając się swojemu sumieniu, niż żyć za wszelką cenę, lepiej jest przyznać się do niewiedzy, niż udawać, że się wiedzę posiada". SKAZANY NA ŚMIERĆ "Sokrates nie jest lekarzem, cicho rzekł do siebie: tylko śmierć jest tu lekarzem... sam Sokrates był jedynie chory, długo chory" cierpiący na katalepsję ŻYWIOŁ APOLLIŃSKI : odpowiada światu zjawisk
i marzeń; dążenie
do obrazowania świata, tworzenia jego pozoru,
który przesłania prawdę
o życiu i przez to pomaga
je znosić. SOKRATES i INNI KAUFMANN :
Umożliwia ciągłe odradzanie się nauki w sztuce. Sokrates
jest niezbędnym 'punktem zwrotnym'
w historii myśli zachodniej.
a nie jak wcześniej,
gdy to ŻYCIE SŁUŻYŁO MYŚLI i WIEDZY. LEBENSPHILOSOPH-
- pierwszy FILOZOF ŻYCIA MYŚL SŁUŻY ŻYCIU , łagodzi ambiwalencję Nietzschego wobec Sokratesa TEJERA: Bada Sokratesa widzianego oczyma Ksenofonta, Platona, Arystotelesa i innych (także oskarżycieli). "Umierający Sokrates- podziwiam dzielność i mądrość Sokratesa
we wszystkim, co czynił, powiedział i nie powiedziedział.
Ten drwiący i zakochany potwór i łowca szczurów ateński,
który w drżenie i łkanie wprawiał junaczych młodzieńców,
był nie tylko najmędrszym gadułą jaki istniał,
tak samo był wielki w milczeniu" /F. Nietzsche/ Uzasadnia , że równość:
CNOTA = WIEDZA = SZCZĘŚCIE
była przyczyną śmierci tragedii. DANNHAUSER Nastawienie Nietzschego do Sokratesa jest prawdziwie wieloznaczne. HEGEL Sokrates jest 'osobistością powszechno-dziejową' jak Chrystus czy Luter. Swoją krytyką rzeczywistości zastanej przyczynił się do nowego etapu dziejów. Przeciw OBIEKTYWNEJ MORALNOŚCI swoich czasów, wystąpił w imię INDYWIDUALNEJ SAMOWIEDZY,
NIEOGRANICZONEJ WOLNOŚCI JEDNOSTKI
do nieuznawania za prawdziwe i etyczne niczego,
co nie jest takim dla niej. ŚW. TOMASZ "Ludzie, którzy znali Sokratesa i wiedzieli, jaki był w rzeczywistości, a którzy usilnie dążą do cnoty, wszyscy ci ludzie jeszcze dzisiaj
go szczerze żałują, ponieważ
był im bardzo pomocny w osiąganiu doskonałości".
/Ksenofont (469p.n.e.-399p.n.e.) PRAWDA? Idea, zasada, teza uważana powszechnie za niepodważalną, wynikająca z ludzkiego doświadczenia albo udowodniona naukowo. /Słownik Języka Polskiego Parmenides zdefiniował prawdę na podłożu materializmu, zestawiając ją z pozorem. Heraklit zdrowy rozsądek przeciwstawiał słowu. NIE WSZYSTKO, CO POSTRZEGAJĄ NASZE ZMYSŁY, MOŻEMY UZNAĆ ZA PRAWDĘ. Prawda w sensie METAFIZYCZNYM: verum est id, quod est.
Prawdą jest to, co jest. Prawda w sensie TEORIOPOZNAWCZYM: verum est adeqatio intellectus et rei.
Prawda zachodzi wówczas,
jeśli to, co jest w naszym intelekcie,
jest zgodne z rzeczywistością. Prawda w sensie LOGICZNYM:
verum est manifestativum et declarativum esse.
Wszystko, co wskazuje na prawdę, ukazuje ją, prowadzi do niej. Bibliografia

1. Platon "Laches, Protagoras" wyd. Antyk, Warszawa 2002 
2. S. Jedynak "Mała encyklopedia filozofii" Oficyna wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1997 
3. Platon "Fajdros" wyd. PWN, Warszawa 2004 
4. W. Witwicki, "Pisma Platona-Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton", wyd. Książnica Polska, Lwów 1973. 
5. I. Krońska "Sokrates", wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001 
6. J. Sochoń, "Powszechna Encyklopedia Filozofii", Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000 
7. W. Kornatowski "Cicero, Pisma filozoficzne" wyd. PWN, Warszawa 1960 
8. A. Krokiewicz "Sokrates", Warszawa 1958 
9. G. Reale "Historia filozofii starożytnej", t. 1, Lublin 1995 
10. Platon, Obrona 41 d. 
11. Kriton 51 c-d. Przeł. Władysław Witwicki. 
12 .Wspomnienia o Sokratesie IV, 8, 11. Przeł. Leon Joachimowicz. pewna cecha wypowiadanych zdań, określająca ich korelację z rzeczywistością. KOHERENCYJNA KONCEPCJA PRAWDY (łac. cohaerentia ‘związek’) EWIDENCYJNA KONCEPCJA PRAWDY
(łac. evidentia ‘jasność, wyrazistość, oczywistość’), PRAGMATYCZNA KONCEPCJA PRAWDY (gr. pragma ‘czyn, dzieło, zajęcie’), KONCEPCJA ZGODY POWSZECHNEJ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Full transcript