Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

eDnevnik

Radionica za djelatnike OŠ Bednja
by

Đurđica Krtanjek

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of eDnevnik

Radionica
2013
2009
2010
2011
2012
Razredna knjiga
0
+
-
=
9
8
7
1
2
3
4
5
6
c
Administratori
RADIONICA:
- prijava
- razredne knjige
- unos predmeta i nastavnika
(razrednici)
- "povlačenje" učenika iz eMatice
(razrednici)
- unošenje elemenata ocjenjivanja
- unos ocjena i bilježaka
- dnevnik rada, radni tjedan, radni dani,
izostanci
e-Dnevnik je web aplikacija za vođenje
razredne knjige u elektroničkom obliku
- ima sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige (imenik,
dnevnik rada, zapisnici)
- ima i dodanu vrijednost kroz sustav izvještaja koji
omogućuje izradu analiza
- dodatna prednost je suzbijanje neovlaštenog unosa, ali i
slučajeva krađe i nehotičnog ili namjernog uništavanja
razredne knjige
- e-Dnevnik za učenike koja omogućava učenicima pregled
ocjena, izostanaka i bilježaka
- sustav pomoću kojeg roditelji mogu biti obaviješteni o
izostancima svoje djece
Razredna knjiga
•Razredna knjiga vodi se za razredni odjel.
•Razredna knjiga je službena evidencija u koju se upisuju podaci o učenicima, učiteljima/nastavnicima i nastavnim predmetima te o odgojno-obrazovnome radu i drugim aktivnostima u razrednome odjelu tijekom jedne školske godine.
•Na prvoj stranici razredne knjige nalazi se obrazac u koji se upisuje naziv i vrsta obrazovnih programa, oznaka razrednoga odjela i školska godina za koju se vodi te potpisi ravnatelja i razrednika.
•Razredna knjiga sastoji se od podataka koji se upisuju u imenik, pregled rada i dnevnik rada.
•Upute o načinu vođenja obvezujuće su i sastavni su dio razredne knjige.

članak 8. Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
Pregled rada
Sadrži:
•Podatke i raspored zadaća i izvedbe programa po mjesecima,
izvedbi tih zadataka, lektira i sl.
•Popis nastavnih predmeta s podatcima o razini i vrsti
obrazovanja učitelja, odnosno nastavnika te o razdoblju u
kojemu izvode nastavu u razrednome odjelu
•Podatke o izvannastavnim aktivnostima, stručnim posjetima,
školskim izletima i ekskurzijama te o suradnji s roditeljima
•Godišnji plan i tjednu evidenciju te bilješke o radu razrednika
u razrednome odjelu
•Podatke o provedbi programa profesionalnoga informiranja i
usmjeravanja
•Tablice sa zbirnim podacima za razredni odjel: broj učenika na
početku, tijekom i na kraju školske godine, po spolu, po
uspjehu, po učenju stranih jezika, o ukupnome broju održanih
nastavnih sati, o pedagoškim mjerama te o drugim bitnim
sastavnicama uspjeha učenika
•Popis učenika s podatcima o naknadnome upisu i ispisu,
dužnostima učenika i sl
•Zapisnike i bilješke o sastancima razrednoga odjela te podatke
o nazočnosti roditeljskim i pojedinačnim sastancima te
podatke o nazočnosti roditeljskim i pojedinačnim sastancima.
•Ime, prezime i potpisi razrednika i ravnatelja kojim potvrđuju
vjerodostojnost podataka u razrednoj knjizi.
Imenik
Sadrži:
•Osobne podatke o učeniku: redni broj i matični broj učenika iz matične knjige, prezime i ime učenika, ime majke i oca, odnosno učenikova skrbnika, podatke o rođenju (datum, mjesto i država), adresa stanovanja učenika i roditelja.
•Prostor za bilješke o zadatcima, radu, napredovanju i ocjenama učenika po predmetima, programskim dijelovima, mjesecima i elementima ocjenjivanja, podatke o izostancima, općem uspjehu učenika, o vladanju učenika, podatke o primjerenome programu školovanja kojega učenik polazi te o popravnim, predmetnim, razrednim/razlikovnim ispitima.
Način vođenja razredne evidencije
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je nedavno izmjenu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji pa se prema njemu od ove školske godine (2012./2013.) razredna evidencija može voditi i u digitalnom obliku s obvezom printanja samo na kraju školske godine.
Dnevnik rada
Sadrži:
•Podatke o održanoj nastavi po nastavnim jedinicama
ili temama nastavnih predmeta ili područja, radnim
tjednima, danima i nastavnim satima
•Podatke o izostancima učenika, dežurnim učenicima
razrednog odjela i održanim nastavnim satima u
tjednu
•Ime, prezime i potpis razrednika kojim potvrđuje
vjerodostojnost podataka u dnevniku.
E-dnevnik, radionica za djelatnike
OŠ Bednja
svibanj, 2013.

Sigurnost
•e-Dnevnik je web aplikacija kojoj se pristupa putem Interneta
https://e-dnevnik.skole.hr/
•Svaki korisnik za potrebu prijavljivanja u aplikaciju dobiva token.
•Svaki token je vezan uz određenog korisnika serijskim brojem (na poleđini uređaja) , a svaki korisnik ima mogućnost unosa i uvida samo u podatke za svoj predmet ili razred. U slučaju zamjene uređaja, korisnici neće moći pristupiti aplikaciji.
•Svaki unos i ulazak u aplikaciju je evidentiran (vrijeme i uneseni podaci) kako bi se mogla utvrditi eventualna zlouporaba.
Korisnici se u aplikaciju prijavljuju korisničkom oznakom iz AAIEdu.Hr sustava (kor.ime@skole.hr) te šifrom koja se sastoji od tajnog PIN-a (poznatog samo toj osobi) i jednokratne šifre (šesteroznamenkasti broj) koju generira token.
•NEDOPUSTIVO je da nastavnik koji dođe u školu kao zamjena za određeni predmet dobije token i pristupne šifre (korisničko ime i PIN) nastavnika kojeg mijenja. Svaki korisnik mora dobiti svoj token i šifru!
•Prijava u sustav traje 45 minuta nakon čega se korisnik automatski odjavljuje, ukoliko to sam ne učini ranije.
•CARNetov Odjel za računalnu sigurnost obavlja stalne provjere ranjivosti sustava.
•Svi uneseni podaci se pohranjuju na CARNetovim poslužiteljima koji imaju sigurnosnu kopiju koja se nalazi na odvojenoj lokaciji.
- osobe imenovane od strane
škole
- zadaće:
-"izgradnja konstrukcije"
škole
- dodjela tokena korisnicima
- korigiranje eventualnih
pogrešnih unosa korisnika
- komunikacija s CARNetom
Prijava
https://e-dnevnik-test.skole.hr/main/login
Razrednici
- razredna knjiga - imenik
- administracija predmeta --> dodaj predmete -->
dodaj nastavnika
- administracija učenika --> povuci iz eMatice -->
dodijeli redne brojeve
Predmetni nastavnici
- imenik - elementi ocjenjivanja
- unesi ocjene, unesi bilješke
- grupni unos ocjena
- dnevnik rada - radni tjedan, dodaj radni
tjedan, dodaj radni dan
- uredi tjedan , uredi
sate/izostanke, ispiši tjedan
- izvještaji
- zapisnici
Odjava
- izuzetno je važno nakon svakog prestanka korištenja aplikacije z donje izborne trake odabrati opciju Odjava i na taj način
onemogućiti eventualnu zlouporabu
- ukoliko se neki nastavnik greškom ne odjavi iz aplikacije, ona će to nakon 45 min, koliko traje jedan školski sat, sama učiniti
(To ne znači da nastavnici koji imaju blok sat, moraju prijaviti drugi nakon isteka prvog sata. Sve se može upisati odmah i ako
nema potrebe za ponovnom prijavom, nisu ju dužni nakon isteka ponoviti.)
Na kraju ...
https://loomen.carnet.hr/ - tečaj za samoučenje
https://e-dnevnik-test.skole.hr/main/login
- eDnevnik za vježbanje i učenje tijekom ljeta
(testna verzija)
https://e-dnevnik.skole.hr/main/login
- "prava", produkcijska verzija --> NIŠTA NE
RADITI DO POČETKA SLJEDEĆE ŠK. GOD.
Prije početka nove šk. god. organizirat će se radionice na kojima će se napraviti infrastruktura škole u produkcijskoj verziji.
Zahvaljujem na pozornosti!
Đ. Krtanjek
Full transcript