Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OGW

No description
by

Walter Fernandes

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OGW

Opdracht na de bijeenkomst
• Leren werken met een (bestaand) groepsplan voor rekenen of taal. Aandachtspunten zijn: voorbereiding, organisatie, differentiatie, overzicht klassenmanagement, overzicht vorderingen, data verzamelen, analyseren, bijstellen aanpak, communicatie met leerlingen over opbrengsten.
Aan deze opdracht wordt gedurende een aantal weken op de stage gewerkt.

Vandaag gaan we behandelen.
OGW en HGW
waar gaat het over?

Onderwijsontwikkelingen:
• Economisch aspect: rendement halen. Cyclus van kwaliteitszorg OGW richt zich op o.a. opbrengsten, afspraken en procedures, organisatie van de leerlingzorg….
• Aandacht voor leerlingen met een specifieke zorgbehoeften: aandacht voor verschillen: passend onderwijs, WSNS. Hieruit volgde HGW; planmatig werken.
Verbinding tussen OGW en HGW.
• Ik heb kennis van OGW en HGW.
• Ik heb inzicht in de uitgangspunten van beide technieken.
• Ik heb Kennis van het onderscheid in drie niveaus van OGW: school- groeps- en leerlingniveau.
• Ik heb kennis van ‘het zesfasenmodel voor kwalitatief goed onderwijs’ en kan ik binnen dit model de leerkrachtvaardigheden en de communicatieniveaus benoemen en toepassen.De Muynck, B, Both, D, Visser Vogel, E .
Opbrengstgericht leren, meer dan presteren. Een integrale aanpak van OGW en HGW. Uitgeverij Coutinho. Bussum 2013.

Hoofdstuk 1, Opbrengstgericht en handelingsgericht: waar gaat het over?

Wat is opbrengstgericht werken, OGW?
Inspectie:
Het systematisch en doelgericht werken aan maximaliseren van leerlingenprestaties
Doelen en werkwijze
Reflectie
Wat is handelingsgericht werken, HGW?
Kwaliteitsverbetering
Omgaan met verschillen concreet maken door 7 uitgangspunten:

1. Onderwijsbehoefte leerling staat centraal
2. Afstemming en wisselwerking met omgeving
3. Leraar realiseert passend onderwijs; aansluiten bij wat er specifiek nodig is voor zowel het kind als de gehele groep
4. Richt zich op positieve aspecten van kind, groep, leraar, school en ouders
5. Effectieve aanpak door samenwerking in team/ samenwerkingsverband
6. Doelgericht werken; op korte en lange termijn voor leren/ werkhouding/ sova
7. Systematisch, stapsgewijs werken. Helder is wie wat doet en wanneer
Luc Stevens:
basisbehoeften van kinderen (veiligheid)
relatie - competentie – autonomie
daarna komen de onderwijsbehoeften
Hoofdvraag HGW
Wat heeft deze leerling de komende periode nodig van deze ouders, in deze groep, bij deze leraar op deze school?
(minder denken vanuit het probleem maar vanuit de behoeften en mogelijkheden)
http://www.leraar24.nl/video/3426
OGW is gericht op het verzamelen van verschillende gegevens van de school, leerlingen en de groep.
Stellen van ambitieuze of optimale doelen.
Hoge verwachtingen van kinderen hebben.
Pas als de analyse tot conclusies leidt voor pedagogiek en didactiek wordt het HGW.
Werken met cyclusmodel op groeps- leerling- en schoolniveau.

1. Waarnemen: de gehele ontwikkeling waarnemen
2. Begrijpen: wat heeft deze groep nodig?
3. Wegen: maken van keuzes m.b.t doelen en leerlingprogramma’s
4. Plannen: welke gevolgen hebben mijn plannen voor de instructie/werkwijze/differentiatie
5. Handelen: doen!
6. Evalueren: effect van plan en feedforward
Doelen
Bijeenkomst 1
Opbrengst en Handelingsgericht werken
• Wat is OGW en HGW?
• Welk verband bestaat tussen deze twee manieren van werken?
• Hoe is OGW ontstaan en welke plaats neemt deze in binnen het huidige onderwijsbeleid?
• Wat is het ‘zes fasenmodel voor kwalitatief goed onderwijs’.
De leerkracht kan de kwaliteit verbeteren door analyse van de resultaten planmatig aan te pakken.
(optimalisatie leeropbrengsten en prestaties)
Dus moet er nagedacht worden over de doelen en werkwijze.

Kwaliteit inzichtelijk maken door toetsen
De reflectie en analyse erna vormt de
basis voor verder handelen.
Full transcript