Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

on 10 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Egypte in vergelijking met China, Nederland en India.
Inleiding:
We vonden het zelf heel leuk om deze opdracht te doen alleen het was wel een beetje lastig plannen omdat we meerdere projecten hadden. Afspreken kon ook niet altijd dus hebben we de taken verdeeld met wie wat doet en zo zijn we rond gekomen. Het was leuk om te doen.
Dit was voor ons een heel interessant onderwerp!
Inhoudsopgave:
Deelvragen:
- Hoe is het inkomen (BNP) van Egypte vergeleken met Nederland, India en China?
- Hoe is het urbanisatiegraad van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
- Hoe zit het met de werkloosheid van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
- Hoe staat Egypte met armoede tegenover China, Nederland en India?
- Wat zijn de zwakke- en sterke punten van Egype?
- Hoe zit het met het analfabetisme van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
Hoofdvraag:
Hoe is het ontwikkelingspeil van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
Slot+ korte meningen
Bronvermelding

Hoe is het inkomen (BNP) van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
Hieronder hebben wij een tabel gemaakt van het inkomen (BNP) van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India.
BNP (in miljarden dollar)
India China Nederland Egypte
1980 249,6 245,3 140,5 48,3
1982 372,9 327,5 158,5 63,5
1984 447 453,2 181,4 78,2
1986 519,3 586 199,2 86,4
1988 627,5 775 225,4 110,6
1990 753,7 905 261,1 129,5
1992 846,3 1188,8 288,4 147
1994 988,5 1594,3 318,1 164,8
1996 1194,9 1999,7 354,5 190,6
1998 1365,8 2430,9 395,8 217,5
2000 1593,2 2951,4 478,4 250,9
2002 1812,6 3631,4 520,5 274,1
2004 2214,6 4656,3 554,8 307,9
2006 2817,9 6228,1 638,3 380,8
2008 3387,3 8247,2 690,8 451,3
2010 4133,1 10080,3 681,3 496,5
2012 4749,2 12435,4 731,5 536,3

Hieruit blijkt dat China het meeste BNP heeft en Egypte het minste.

Hoe zit het met de werkloosheid van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
Egypte heeft in 2011 Hosni Mubarak afgezet om democratie en een economische bloei te krijgen. Ze kregen wel democratie maar van de economische bloei was er geen sprake. De werkloosheid is hiervan de grootste oorzaak. In 2013 kan 17% van de Egyptische bevolking nog steeds niet aan genoeg voedsel komen. Dat is heel wat vergeleken met 2009 want toen was het 14%. Vooral onder jongeren heerst er veel werkloosheid sinds 2010 zijn 1 miljoen mensen hun baan verloren en 80% daarvan waren jongeren. Hieronder is een vergelijking met de werkloosheid van Egypte en die van China, Nederland en India.
Werkloosheidspercentage:
Egypte China India Nederland
2005 9,5% 9,8% 8,9% 6,6%
2008 8,4% 4,0% 6,8% 4,0%
2011 12,2% 6,5% 9,8% 4,4%

Hieruit blijkt dat er in Egypte het meeste werkloosheid plaatsvindt.


Hoe staat Egypte met armoede tegenover China, Nederland en India?
Armoede speelt in Egypte nog een grote rol en zoals hiervoor wordt dat vooral ook veroorzaakt door de economische crisis en natuurlijk ook het hoge werkloosheidspercentage. Egypte had een enorme druk omdat ze in 2013 ook Mohamed Mursi hebben afgezet als president ze moeten alles weer opnieuw opbouwen en dat is lastig daardoor heerst er een economische crisis.
Niet alleen in Egypte heerst er armoede maar natuurlijk ook in Nederland, China en India.
In Nederland was er in 2011 en 2012 een toename van de armoede die er heerst. In 2013 is deze afgenomen en men verwacht nu dat het in 2014 gaat toenemen.
China zelf heeft de armoede heel goed bestreden. Ze hadden eerst te kampen met de communistische revolutie en die duurde 30 jaar maar sindsdien heeft China veel verbeterd zoal in kindersterfte als in de hoge opleidingen. Bij India heerst er nog steeds armoede en dan kan je dat verspreiden over 2 categorieën.
Landelijke armoede: 28,7%
Stedelijke armoede: 25,3%
Wat zijn de zwakke-en sterke punten van Egypte?

Egypte heeft sterke punten maar Egypte heeft ook zwakke punten.
Hieronder hebben we ze onder elkaar gezet.
Sterk: - Egypte ontwikkelt zich heel snel.
- In Egypte is er nu meer democratie.
- Egypte is een olie-exporterend land.
- Egypte kan zelf de prijs van de olie verzinnen.
- In Egypte worden het aantal analfabeten met de jaren mee minder.
- Veel meer kinderen krijgen onderwijs.
Zwak: - Er heerst er nog steeds veel armoede.
- In Egypte heerst er geen economische bloei.
- Er heerst er de laatste jaren meer werkloosheid.
- Egypte heeft presidenten afgezet en daardoor is het heel erg zwaar om alles opnieuw op te bouwen
Hoe zit het met de bevolkingsgroei van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
Egypte heeft een hele snelle bevolkingsgroei en dat heeft ook wel te maken met het feit dat Egypte ook een hoog geboortecijfer namelijk 24,36 promille, en een dalende sterftecijfer met 5,35 promille. Door het hoge geboortecijfer wilde de regering net zoals in China een geboortebeperking houden, maar alsnog werden er in 9 maanden 1 miljoen baby's geboren. Van de Egyptische bevolking is 33,9% jonger dan 15 jaar en ligt het percentage van mensen boven de 65 jaar maar op 4,2%. De levensverwachting ligt dan ook voor mannen op 67 jaar en voor vrouwen op 73 jaar.
Hieronder staat een vergelijking met de bevolkingsgroei van 2012

Egypte China India Nederland
2012 1,92% 0,48% 1,31% 0,45%
Hoe zit het met het analfabetisme van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
In Egypte heerst er analfabetisme en dat heeft vooral te maken met de armoede die er daar heerst. 55% is nu analfabeet in Egypte en dat is een hele verbetering vergeleken met de jaren vijftig want daar was het maar liefst 80%. Niet alleen in Egypte heerst er analfabetisme, want in Nederland zijn 1,5 miljoen mensen analfabeet en daarvan zijn 1/3 buitenlandse afkomst en 2/3 van Nederlandse afkomst. Ook in China is er te kampen met een heel groot aantal analfabeten. In China ben je analfabeet als je minder dan 1500 karakters kent. Mensen die ongeveer 1000 karakters kennen, kunnen nog wel een winkeletiket lezen maar geen boek of krant. En dat is wel een groot probleem. En in India een bedrijf met vele high-tech bedrijven maar zelfs daar kan circa de helft van de bevolking niet lezen of schrijven.

Overal is er dus wel analfabetisme en dat kan problemen veroorzaken met de economie en de werkloosheid.
Hoe is het ontwikkelingspeil van Egypte in vergelijking met Nederland, China en India.
Egypte ontwikkelt zich heel erg goed want veel meer kinderen hebben onderwijs en het is nu een democratisch land. Ze exporteren ook olie wat heel belangrijk is. Maar in Egypte heerst er ook steeds meer werkloosheid. Egypte wilde naar democratie, dat is gelukt maar nu is het voor sommige mensen nog steeds moeilijk om aan eten te komen en het aantal analfabeten blijft hoog. In China hebben ze het analfabetisme goed bestreden. China heeft ook veel high-tech bedrijven zoals in India en dat helpt hun heel erg en hiermee zijn ze op weg naar een goed ontwikkelt land. In India is het analfabetisme nog wel heel erg hoog omdat de helft van de bevolking niet eens kan lezen of schrijven. Maar de laatste jaren is dit steeds beter geworden en zijn er veel mensen met hoge opleiding. Nederland lijkt dan wel zo'n rijk land maar in Nederland heerst er natuurlijk ook armoede, analfabetisme en het BNP van Nederland is lager dan dat van China en India.

Als je Egypte vergelijkt met dit zie je wel dat Egypte nog een beetje achterloopt maar verder dan dat is Egypte een heel goed ontwikkeld land, en begint het zich steeds verder uit te breiden met de jaren mee.
Slot+ meningen
We hebben onderzocht dat Egypte al best wel goed is ontwikkeld maar tegenover China, Nederland en India kan het wat beter. Het BNP van Egypte is lager dan de rest en in Egypte heerst er een economische crisis met als gevolg daarvan veel werkloosheid en honger.

Meningen
- Lisa: Ik heb van dit project veel geleerd en het was ook wel interessant om te weten. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat Egypte al best goed ontwikkeld is, maar er geen economische bloei is. Dat komt vooral omdat er steeds meer werkloosheid heerst en mensen steeds moeilijker aan hun voedsel kunnen komen.
- Dewy: ik heb veel van dit project geleerd en hoe ik gemakkelijk op sites info kan opzoeken.Bronvermelding:
- www.landenweb.net
- www.wikipedia.nl
- www.indexmundi.nl
- www.nos.nl
- www.elsevier.nl
- www.rtlz.nl
- www.nrc.nl
Hoe is het urbanisatiegraad van Egypte in vergelijking met China, Nederland en India?
Er wonen 75 miljoen mensen in Egypte. Daarvan woont 95% maar liefst in de Delta en Nijldal. Bij het landelijk gemiddelde ligt het op 66 mensen op vierkante meter, terwijl het op de Delta en Nijldal 1600 inwoners zijn per vierkante meter. Hieronder is een plaatje met hoe de urbanisatie eruit ziet.

Hier zie je dus dat in Nederland de hoogste urbanisatie heeft
Beeld van Egypte
Egypte ligt in het noorden van Afrika. Egypte heeft heel wat doorgemaakt van presidenten afzetten tot economische crisis. Egypte heeft veel problemen tot deze tijd maar Egypte maakt ook een enorme ontwikkeling door. Ze hebben nu wel democratie maar alles is nog niet onder controle en er is nog steeds veel werkloosheid en armoede. Daarover gaan wij wat vertellen met behulp van de volgende deelvragen die leiden tot de hoofdvraag.
Full transcript