Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rada Katedry

No description
by

Rafal Moszynski

on 10 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rada Katedry

PROCA
Publikacja 1
Publikacja 2
Publikacja 3
Publikacja 4
Publikacja 5
Publikacja 6
Publikacja 7
PROCA
PROCA
Monografia oparta o cykl 7 monotematycznych prac oryginalnych
Materiał i metoda
:

2003-2013
1094 pacjentki z guzami przydatków
diagnoza i leczenie w Klinice Ginekologii Operacyjnej UMP
Badanie ultrasonograficzne
Badania laboratoryjne

w Laboratorium GPSK UMP
w Laboratorium Zakładu Neurochemii i Neuropatologii
Katedry Neurologii UMP
Ocena histopatologiczna
złośliwość
typ histopatologiczny
stopień zaawan
sowania
Analiza statystyczna


statystyka opisowa
ocenia krzywych ROC i analiza AU ROC
analiza regresji logistycznej
ocena sztucznych sieci neuronowych
ocena NRI - net reclassification improvement
tworzenie reguły decyzyjnych
Cel projektu habilitacyjnego:
wieloczynnikowa analiza informacji dotyczących pacjentek z guzami przydatków
stworzenie metody -
PROCA

PR
edicting
O
varian
CA
ncer
prosta
skuteczna
precyzyjna ocena pacjentek z guzami jajnika
wspomaganie decyzji dotyczących:
konieczności przeprowadzenia operacji
sposobu i drogi dostępu do zdiagnozowanych zmian
miejsca i ośrodka, w którym ewentualna operacja powinna zostać przeprowadzona
International Ovarian Tumor Analysis Group IOTA
przed menopauzą - 2.2%
po menopauzie 1.6%
ocena subiektywna jest najlepsza jako pojedynczy test diagnostyczny
Ca 125 i HE4 nie poprawiają jakości klasyfikacji jako test drugiej linii
HE4 ma wyższą swoistość, dokładność i PPV niż Ca125
Proca - historyczna broń miotająca, składająca się ze sznura lub rzemienia, w środku długości którego znajduje się miseczka na pocisk, wykonana ze skóry lub tkaniny.
Używana była jako broń myśliwska i bojowa przynajmniej od okresu neolitu do XVI wieku.
Najbardziej znane użycie procy - pokonanie wojownika Goliata przez pasterza Dawida celnym rzutem z procy, zostało opisane w Biblii (I Księga Samuela, napisana ok. VII/VI w. p.n.e. i odnosząca się do wydarzeń z ok. X w. p.n.e.).
Proca katapulta lub proca neurobalistyczna
PROCA
w odpowiednich rękach to
proste i skuteczne narzędzie
do walki ...

z rakiem
wyniki i wnioski z 7 prac
grupa 268 pacjentak
101 (38%) - guzy złośliwe
167 (62%) - guzy niezłośliwe
10 powtórzeń dziesięciokrotnej stratyfikowanej walidacji krzyżowej (Weka 3.6)

PROCA
Prawidłowa klasyfikacja guzów - 86%
dokładność - 85,8%
AU ROC 0,901
268 pacjentek
dziesięciokrotana stratyfikowana walidacja krzyżowa
czułość - 85,8%
prawidłowa diagnoza - 85,8%
w grupie zmian niezłośliwych - 96%
AU ROC = 0,841
Dokładność: lepsza niż - SM, ROMA, RMI,
porównywalna z oceną subiektywną
opieka naukowa prof. Stefan Sajdak
dziękuję wszystkim współautorom,
a szczególnie:

prof. Stefan Sajdak
doc. Dariusz Szpurek
dr Sebastian Szubert
doc. Sławomir Michalak
318 pacjentek
Full transcript