Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Újszövetség

Újszövetség
by

Andras Pirint

on 15 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Újszövetség

Double click anywhere & add an idea Szent Lukács Evangélista Szent Lukácstól két terjedelmes szentírási könyv, egy Evangélium és az Apostolok Cselekedetei birtokában vagyunk, ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk meg közvetlenül az íróról. Igazi evangélista, aki nem önmagáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akar beszélni, hogy minden istenszerető lélek megtudhassa, mennyire igaz mindaz, amire az Egyház tanította. A kolosszeieknek írt levél záradékából tudjuk Lukács eredeti foglalkozását, mert Szent Pál ezt írja: ,,Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos'' (Kol 5,15). Az Apostolok Cselekedeteiben olyan részletekkel találkozunk, amelyekből joggal tételezzük fel, hogy Lukács Antiochiában nőtt fel és orvosként is ott működött. Nagyon tájékozott ugyanis a városban és az antiochiai keresztények körében. Ugyanígy, amikor az Úr Jézusról szóló örömhír terjedését beszéli el, Antiochiánál hosszabban időzik. Megemlíti, hogy Ciprusra és Föníciába is eljutott az Evangélium, de Antiochiáról tíz versen át beszél: Először néhány ciprusi és firenzei férfi jött Antiochiába, de velük volt a Szentlélek, és a magvetésük termékeny talajra hullott. Ekkor Jeruzsálemből Barnabást küldték el, aki látván a nagy lehetőséget, elment és megkereste Tarzuszban Pált. Ketten egy álló évig működtek Antiochiában. ,,Először itt nevezték a tanítványokat keresztényeknek'' Majd próféták jöttek -- az egyiket Lukács név szerint is ismeri: Agabusz -- és éhínségről jövendöltek, ami be is következett (11,20--30). A tizenharmadik fejezet elején ismét Antiochiáról beszél, ahol több próféta és tanító is működött. A tanítók közül Barnabáson és Pálon kívül még hármat név szerint ismer: ,,a Nigernek nevezett Simon, a kirenei Lucius és Manaén, aki Heródes tejtestvére volt''. És Lukács tudja azt is, hogy Antiochiából indult a pogányok misszionálása, mert itt történt, hogy a Szentlélek kiválasztotta Barnabást és Sault, és azok elindultak a pogányok közé. Evangéliuma elején Lukács elismeri azoknak a munkáját, akik megelőzték őt. Nem Márk korábbi evangéliuma helyett akar másikat írni, hanem felismeri egy új elbeszélés szükségességét egy eltérő körülmények között élő új nemzedék számára. Lukács egy görögül beszélő keresztény volt, akit valószínűleg Pál térített meg, és aki az első század végén, körülbelül a 80-as években írt Antiochiában (Szíria) vagy Kis-Ázsiában (mai Törökország). A keresztény egyház összetétele rövid időn belül már inkább pogány, mint zsidó; már nemcsak Palesztinára korlátozódik, hanem az egész római birodalomban elszórt közösségek szervezete. Nem az arámi, hanem a görög nyelvet használják. Lukács ezen újszerű görög egyház és Jézus, valamint a korai zsidó ősegyház közötti folytonosságra akar rámutatni. Ezt úgy tudja legjobban érzékeltetni, ha Jézus történetéhez folytatást ír, és a két részt tartalmilag összekapcsolja, miközben a történelmi különbségeket megtartja. Felhasználja Márk evangéliumát, saját igényeinek megfelelően elrendezve, és ezenkívül más írott forrásokat, illetve szóbeli hagyományokat, amelyek közül néhányat Máté evangélista is felhasznált.
Full transcript