Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mitolojilerin Karşılaştırılması

No description
by

Duru Börü

on 9 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mitolojilerin Karşılaştırılması

DURU BÖRÜ
BUSE NAZ YARDIMLI
AYŞE HARUKA AÇIKBAŞ
BURAK MENTEŞEOĞLU
BUĞRA ÖNAL MİTOLOJİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YUNAN MİTOLOJİSİ
MISIR MİTOLOJİSİ
ROMA MİTOLOJİSİ
TÜRK MİTOLOJİSİ
KARŞILAŞTIRMA İÇERİK YUNAN MİTOLOJİSİ Artemis: Ana Tanrica
Eros: Aşk Tanrisi
Hermes: Guzel konusma Tanrisi
Afrodit: Ask ve guzellik Tanricasi
Zeus: Mutlak kudret Tanrisi
Nike: Zafer Tanricasi Mısır mitolojisi ve Mısır dini Hristiyanlık ve İslam dinlerinin yükselişinden önce, yaklaşık 3 bin yıldan uzun bir süre Mısır'daki insanların inançlarının ve dini uygulamalarının bütünüdür.Mısır Mitolojisinde tanrılar genellikle yarı hayvan,yarı insan şeklinde tasvir edilirdi. Burada her şey sembollerle ifade edilmiştir. Mısır mitolojisinin temelinin olaylar değil, olayların arkasına saklanmış felsefi düşünceler oluşturmaktadır. MISIR MİTOLOJİSİ RA: Güneş Tanrısı
Seth: Aşağı Mısır Kralı, Fırtına, Gök, Gök gürültüsü Tanrısı
İsis: En büyük Tanrıçadır. Sanat Tanrıçası.
Horus: Cennetin Hükümdarı
Toth: Bilgelik Tanrısı Savaşlar, ulusların kaynaşması ile birlikte Tanrı inancı Roma'ya da gelmiştir. Böylece Yunanların Olimpos Tanrılarını Romalılar da kabul etmiştir, sadece kahramanların isimleri değiştirilmiştir.
Bu mitolojide kurtlar önemli bir yere sahiplerdir. ROMA MİTOLOJİSİ Yunan mitolojisi Yunan Tanrıları, Tanrıçaları ve kahramanlari hakkında hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmıs ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden anlıyoruz. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çoğu eski Yunan Tanrıları insan şeklinderdir. Jüpiter(Zeus)
Mars(Ares)
Merkür(Hermes) Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel temalarla doludur. Bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir. Ayrıca tarihi Türk halklarının temasa geldikleri Zerdüştlük, Mani dini ve Budizm de Türklerin mitolojisinden izler devralmıştır. Olğanüstülük alışılagelmiştir. Kahramanlar ve destanlar ön plandadır. Kurtlar öenli bir yere sahiptir. TÜRK MİTOLOJİSİ Bay Ülgen: Gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları gönderir.
Umay Ana: çocukları ve hayvan yavrularını koruyan bir tanrıçadır.
Karlık: Suyla ile birlikte görülen ve onunkine benzeyen görevi olan bir ruhtur.
Oğuz Kağan: Tanrı oğludur. Yunan mitlerinde önde tutulan kral ve soylular, Türk mitlerin de ise tanrısal olgular ve daha çok türeyişle ilgilidir.
Motifler farklıdır: Yunan mitlerinde savaş kıyafetleri ve araçları; Türk mitlerinde ise kutsal öğeler motiflerin başında gelir.
Sınıfsal özellikler mitlerin içinde farklıdır: Türklerde halk daha özgür ve rahat, Yunanlılar da ise baskı gören yönetilen halktır.
Ekonomik ve toplumsal yaşamlar ticari ve yaşam stili bakımından(göçebe-yerleşik yaşam) farklıdır. TÜRK MİTOLOJİSİ VE YUNAN MİTOLOJİSİ Mısır mitolojisinda daha çok hayvan figürlerine yer verilirken, Türklerde insan figürü öne çıkmaktadır.
İki mitolojide de kurt figürü bulunmaktır.
İslamiyet etkisiyle türemişlerdir.
Mısır mitolojisinde semboller kullanılmıştır. TÜRK MİTOLOJİSİ VE MISIR MİTOLOJİSİ Benzerlikler:
Kurtun önemli bir yeri vardır.
Romulus ve Remus ile Bozkurt Destan’ı benzeridir.
Farklar:
Türkler tek tanrılı dine inanmışlardır.
Türklerde kahramanlık ve yiğitlik destanları daha fazladır.Türkler daha çok sözlü edebiyat ürünü vermiştir. TÜRK MİTOLOJİSİ VE ROMA MİTOLOJİSİ
Full transcript