Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Poster presentatie interventie

No description
by

Piety Semplonius

on 9 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Poster presentatie interventie

Weet wat je Meet
Competenties
Ondernemen, inspireren en onderzoeken.
Ik mag het onderzoek doorzetten
Er is ROC breed belangstelling voor de bijscholing, maar ook in het beroepenveld is men lovend over de bijscholing en wil hier graag mee doorgaan
Het MT geeft mij de ruimte om binnen het opleidingsdomein de scholing te blijven aanbieden
Het spel is ROC breed een paar gebruikt en is goed ontvangen. (bij de onderwijsconferentie en de ‘meet & greet’ van de FOV is het spel gespeeld en was men enthousiast over het spel)
SENS heeft mij benaderd om met hen in gesprek te gaan. Dit omdat zij geïnteresseerd zijn in mijn, zoals zij het hebben beschreven, inspirerende gedachtegoed.


Driel, van L. (2006). Professionalisering in school. Realisatie en ontwerp: Twin Design bv, Culemborg.
Eekelen, van I. (2005). Teachers will an way to learn. Amsterdam: Ponsen & Looijen b.v.
EPS. (2003). Compentiegericht bewijzen en beoordelen. Lelystad: Ankerdrukkers.
Kok, J.J.M. (2003). Talenten transformeren. Eindhoven: Oratie 19 juni 2003.
Korthagen, F. (2002). Artikel: Niveaus in reflecties: naar maatwerk in begeleiding. Velon:Tijdschrift voor Lerarenopleiders jrg. 23 (1).
Korthagen, F. (2004). Artikel: Zin en onzin van competentiegericht leren. Velon: Tijdschrift voor Lerarenopleiding jrg. 25 (1).
Oers, van B. (2005). Carnaval in de kennisfabriek. Assen: van Gorkum.
Straetmans, G.J.J.M. (2006). Bekwaam beoordelen en beslissen. Lectorale rede. Enschede: Saxion Hogescholen.
Tillema, H. (2002). Passen en meten: naar deugdelijke assessment in organisaties en onderwijs. Deventer: Kluwer.
Vermunt, J.D.H.M. (2006). Docent van deze tijd: Leren en laten leren. Utrecht: Oratie 24 maart 2006.

Waarom heb ik voor deze interventie gekozen?
De redeneerketen:
• Onvrede over het gebruik van de beoordelingsformulieren
• Uit de interviews is gebleken dat het geven en ontvangen van goede feedback en afhangt van de echtheid en de betrokkenheid die de docent heeft met de student.
• De begeleider en de beoordelaar moeten zelf allereerst in staat zijn om goed te kunnen reflecteren en inzicht hebben in de eigen kwaliteiten.

Uit de theorie blijkt dat docenten en begeleiders van het beroepenveld het meest leren door met elkaar in dialoog te zijn. Dat moest bij de interventie dus in de opzet een centrale plaats innemen. Dit met als doel om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen.
Onderzoeksmethodiek bij de interventie:
Een nulmeting aan de hand van vragen.
Een eindmeting aan de hand van de eerder gestelde vragen.

Het proces:
Tijdens de eindmeting waren nog een 5 tal open vragen toegevoegd waarmee het proces van de bijscholing kon worden beoordeeld.De deskundigheid van de betrokkenen bij het examen neemt hiermee werkelijk toe.
Samenwerking hebben beide partijen nodig om zichzelf te professionaliseren.
Uit evaluatie blijkt dat het met elkaar in dialoog zinvol is en bijdraagt in professionalisering.

Uitbouwen van de bijscholing
Curriculum beter aan te laten sluiten bij de examinering.
Werkveld en school samen de bijscholing laten doen. Dit kan weer nieuwe inzichten bieden.
Door de bijscholing verder uit te breiden ontstaat een actieve communicatie en leert men van elkaar
Wij moeten ervan doordrongen blijven dat de kwaliteit in de kwalificerend fase gewaarborgd blijft. Het is een continue proces waar wij met elkaar verantwoordelijk voor zijn en blijven.
Die kwaliteit kan gewaarborgd worden door de docenten bijscholingen te blijven aanbieden en te blijven onderzoeken waar deskundigheidsbevordering nodig is.Hoe borg je professionaliteit van de begeleider en de beoordelaar voor de langere termijn?
Hoe laat je het curriculum goed aansluiten bij de examinering?
Hoe borg je het financiële plaatje van de begeleideren de beoordelaar?
Hoe kun je het werkveld en de docenten enthousiast houden voor de examenperiode van de studenten?

Mensen professionaliseren zich wanneer zij samenwerken!
Vanuit de theorie kwam naar voren dat docenten het meest leren van elkaar en de dialoog nodig hebben om zichzelf te professionaliseren.
Wat heb ik ontwikkeld voor de interventie?
Een bijscholing die 2 dagdelen in beslag neemt en wat groepsgewijs van aanpak is.
De bijscholing bestaat uit drie opdrachten;

1. Een opdrachtenboekje past bij de beoordelingsformulieren van een
PvB.
2. Een opdrachtenboekje om te oefenen met de eigen kernkwaliteiten,
het geven en ontvangen van feedback.
3. Een spel wat de mensen gelegenheid geeft met elkaar na te denken
over onderwijs.

De beoordelingsformulieren:
Door inzicht te krijgen in de opbouw van de beoordelingsformulieren zou de deskundigheid van het gebruik daarvan kunnen toenemen.
De deelnemers begrijpen waar een beoordelingsformulier aan moet voldoen
De deelnemers staan welwillender tov het gebruik van de beoordelingsformulieren
De deelnemers hebben beter zicht op de inhoud van een beoordelingsformulier en zijn in staat het beter in te vullen.
Reflecteren, kernkwaliteiten en het geven en ontvangen van feedback:
Door te oefenen met de feedback en het reflecteren op de eigen kernkwaliteiten worden de deelnemers opnieuw getriggerd in hun eigen kwaliteiten/ deskundigheid in de rol van begeleider dan wel beoordelaar.
Het spel:
Er komt een discussie op gang.
De examenprocessen gaan leven bij de betrokkenen.
Inzicht in examenprocessen neemt toe.
Wat hoopte ik te bereiken met de interventie
Het onderzoek
Wat mij opviel bij OWZ tijdens examenfase.
Een afwachtende houding van docenten en betrokkenen uit het werkveld mbt de kwalificerende fase.
Men gaf aan niet goed te weten wat te doen .
Hoe moesten processen begeleid, dan wel beoordeeld worden?
Wat werd er nu van hen verwacht?
Er zijn toen voorlichtingen gegeven, maar die boden niet voldoende houvast.
Kortom: Hoe vinden wij het goede pad in het bos?
Centrale vraag

Welke deskundigheid hebben de docenten van de afdeling Onderwijs Welzijn en Zorg en het beroepenveld nodig om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen?

Deelvragen:
Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen?
Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase?
Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met betrekking tot de begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen?
Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met betrekking tot de beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase?
Wat waren de belangrijkste conclusies?
Men ervaart de beoordelingsformulieren als ballast
Men is niet in staat om zelf te reflecteren
Men is niet in staat tot het geven en ontvangen van goede feedback
De kwaliteit van een deskundige begeleiding in de kwalificerende fase wordt bepaald door de echtheid en de betrokkenheid en de transparantie waarmee de docent en de begeleider uit het beroepenveld de student begeleiden. Hierbij is het van belang dat men elkaar feedback geeft.

Met welke
mechanismen
moest ik rekening houden?
Het management staat borg voor vrijgemaakte tijd voor de participerende docenten.
Gevolg: De docenten zullen het als prettig ervaren dat het geen extra ‘vrije’ tijd kost.
Het management staat niet borg voor vrijgemaakte tijd voor de participerende partijen.
Gevolg: De docenten zullen het niet prettig vinden dat de interventie hen extra ‘vrije’ tijd kost.

Deelnemers hebben geen zin om zich te verdiepen in de opbouw van een beoordelingsformulier.
Deelnemers achten zichzelf capabel genoeg om te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen wat ten koste kan gaan van de motivatie.
Het conceptueel model
Welke onderzoeksmethodiek heb ik gebruikt en waarom?
Interviews bij verschillende docenten die betrokken zijn bij opleidingen uit verschillende niveaus.
Een groepsinterview om interviewuitkomsten te verfijnen en te reflecteren in het licht van de centrale vraagstelling.
Observaties tijdens de uitvoering van de begeleiding en de beoordeling .
Evers, J. (2007). Kwalitatief interviewen: kunst en kunde.
Toename docenten en beroepenveld
Van analyse naar interventie
Tillema (2002), Van Oers (2005), Kok (2003) en Van Driel (2006)
Beschrijving van de interventie
Resultaten
Conclusies en Discussie
Aanbevelingen
Conclusies
Discussie
De zoektocht leidt naar...
Piety Semplonius
Samen leren is samen professionaliseren!
Full transcript