Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Velferdsstaten

haraldr.no
by

haraldr no

on 31 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Velferdsstaten

Olje
penger
Statsbudsjettet
viser hva alle de offentlige oppgavene koster kommende år, og hvordan kostnadene kan dekkes

Det er
regjeringen
som hver høst legger fram forslag til statsbudsjett

Det er
Stortinget
som vedtar statsbudsjettet


Stats
budsjettet
Velferdsstaten er kostbar

Eldrebølgen

Oljeinntektene vil minke

Privatisering kan undergrave fellesgodene
 


Velferdsstatens

utfordringer
Statsbudsjettet angår
deg
Den økonomiske modellen i Norge har både
offentlige og private
aktører

Da velferdsstaten ble bygget, var det vanlig med
statsbedrifter
(telefon, vannkraft, banker)

Det private næringsliv (markedet) var underlagt mange
reguleringer

De siste tiårene er det blitt
mer marked
og mindre offentlig styring


Norsk
b
l
a
n
d
i
n
g
s
økonomi
Det
prioriterer
mellom ulike oppgaver (flere studieplasser eller mer til u-hjelp?)

Det
bestemmer
omfanget av skatter og avgifter (reduserte alkoholavgifter eller lavere skatt?)

Det avgjør
ansvarsfordelingen
mellom privat og offentlig sektor (skal veiutbygningen betales med bompenger, skal Posten privatiseres?)
Tillit til hverandre og til styresmaktene

Rettsstat
og respekt for menneskerettigheter

Mulighet til å
påvirke
egen hverdag og egen framtid


Andre former for
velferd
VEL
FERDS
STATEN

Mål
på velferd
å avskaffe fattigdom

å sikre alle en anstendig levestandard

å begrense de sosiale skillene mellom samfunnsklassene

Velferdsstatens
mål
Inntektene som Norge får av oljeutvinningen blir plassert i Statens pensjonsfond utland

Formålet med fondet er
- å spare til framtidige utgifter
- å hindre overoppheting av norsk økonomi

Handlingsregelen sier at maksimalt fire prosent av avkastningen fra fondet kan brukes i Norge
Velferdsstaten er
kostbar

Eldre
bølgen

Oljeinntektene vil
minke

Privatisering
kan undergrave fellesgodene

Veier mot målet:
Privat og offentlig rikdom
(kan måles som bruttonasjonalprodukt)

Helse
(kan måles i levealder)

Utdanningsnivå
(kan måles i antall år med utdanning)


Staten bygger ut
velferdstjenester

Velferdstjenestene
er tilgjengelig for alle

Staten finansierer velferden gjennom
skatter
Full transcript