Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rosja w czasach XVII wieku

No description
by

Tymoteusz Piaskowski

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rosja w czasach XVII wieku

Rosja w czasach XVIII
Rosja w czasach XVII wieku
Oficjalna nazwa Imperium Rosyjskie istniało ono od
1721
do
1917
roku. Pierwszym jej carem (cesarzem) został w
1689
roku Piotr I Wielki. Za swojego panowania wprowadził wiele reform. Drugą cesarzową w
1725
roku została żona Piotra I, Katarzyna I. Nastepnym cesarzem w
1727
był Piotr II Romanow jego nastepczynią została Anna Iwanowa, Kolejnymi carami byli Iwan VI Romanow, Elżbieta Romanowa, Piotr III Romanow i Katarzyna II Wielka, która doprowadziła do rozbiorów Polski.
Reformy Piotra I Wielkiego
Reformy Piotra I Wielkiego miały na celu
unowocześnienie państwa.
Reformy które wprowadzał dotyczyły
wojska, administracji i gospodarki państwa a także oświaty i kultury.
Zreformował
armię
wprowadzając coroczny obowiązkowy pobór do armii stałej. Utworzył
Senat Rządzący, kolegie i Akademię Nauk.
Polityka zagraniczna
Głównym celem, jaki wytyczył sobie Piotr I, było zdobycie dostępu Rosji do
szlaków komunikacyjnych
, wiodących przez
Bałtyk i Morze Śródziemne.
W
1700 r.
Rosja wzięła udział w III wojnie północnej (1700-1721), w ramach koalicji anty-szwedzkiej. W
1712
Piotr I Wielki otrzymał
Order Orła Białego.
Rosjanie zdobyli południowe wybrzeża Zatoki Fińskiej, aż do Jeziora Ładoga, oraz twierdze Dorpat i Narwę. W
1703 r.
u ujścia rzeki Newy rozpoczęto
budowę twierdzy Pietropawłowskiej
, jako zalążek nowego miasta portowego,
Petersburga.
Wydatki wojskowe Piotra I pochłonęły
96% budżetu państwa
rosyjskiego. Trzecia wojna północna zakończyła się w
1721 r.
pokojem w Nystad. W dniu pokoju nysztadzkiego przybrał tytuł cesarza Wszechrosji. W
1717 r.
Piotr I podjął ekspedycję wojskową do Azji Środkowej, a na południowej flance wszczął wojnę z Persją, zdobywając dla Rosji pas terenów wzdłuż południowych brzegów Morza Kaspijskiego. Piotr I Wielki umarł w
1725 roku.
Następczynią Piotra została jego żona Katarzyna I.
Ciekawostki
Po śmierci Piotra I złożono w trumnie, która rozmiarami odpowiadała jego przydomkowi – była tak okazała, że nie mieściła się w drzwiach pałacu. W dniu pogrzebu w sali, w której stał katafalk zmarłego, musiano wybić specjalne szerokie "okno" i tamtędy wynieść trumnę na zewnątrz.
W miejscowości Toporów w Polsce rośnie olbrzymi dąb, który został nazwany na cześć Piotra I ''Wielkim Dębem Piotrowym''.
Był ulubioną postacią historyczną Józefa Stalina
Katarzyna została koronowana jeszcze w 1724 r. Faktycznie rządy w jej imieniu sprawował książę
Aleksander Mienszykow
, który przewodniczył specjalnie utworzonej 6-osobowej
Najwyższej Tajnej Radzie
, będącej organem doradczym carycy. Katarzyna wkrótce ciężko zachorowała i umarła po dwóch latach rządów.
Katarzyna I
Piotr II Romanow
Piotr II koronawał sie w Moskwie w
1728 roku
, koronacja ta stała się
pierwszą koronacją cesarską
. Koronacji dokonał arcybiskup nowogrodzki
Feofan Prokopowicz.
Dołgorukowi na początku
1729 r.
zdobyli nad cesarzem nieograniczoną władzę, oddalając wszystkich swoich rywali (Andreja Ostermana i Golicyna) i doprowadzając 30 listopada (11 grudnia)
1729 r.
do zaręczyn 14- letniego Piotra II z 17-letnią Jekatieriną. W
1730 roku
Piotr II umarł na ospę prawdopodobnie w wyniku umyślnego zarażenia.
Anna Iwanowa
w
1730 roku
Anna Iwanowna koronowała się w Moskwie. W Rosji rozpoczęła się dyktatura jednego ministra, który to okres nazywany jest w historii
Bironowszczyzną.
Za panowania cesarzowej Anny Iwanowny rozszerzone zostały znacznie przywileje szlachty, Rosja prowadziła wojnę z Turcją i odstąpiła Persji pas terenów wzdłuż południowych wybrzeży Morza Kaspijskiego, zdobytych przez Piotra I. Zawarty też został
traktat Trzech Czarnych Orłów,
w którym: Rosja, Austria i Prusy zobowiązywały się wzajemnie, że nie dopuszczą do powrotu
Stanisława Leszczyńskiego
na tron polski lub umocnienia się władzy
Wettynów w Rzeczypospolitej.
Iwan VI Romanow
Zgodnie z wolą cesarzowej Anny Iwanowny, Iwan wstąpił na tron Rosji w
1740 roku.
Jako władca-niemowlę nie miał żadnego wpływu na władzę w państwie. Kilkunastomiesięczne rządy Iwana Antonowicza zakończyły się w
1741 roku
, gdy spiskowcy wykonujący rozkazy księżnej Elżbiety Piotrowny aresztowali rodzinę cesarską. Iwan Antonowicz zginął z rąk strażników więziennych w
1764 roku,
w chwili gdy próbowała go uwolnić z
twierdzy szlisselburskiej
grupa spiskowców pod dowództwem porucznika
Wasyla Mirowicza
. Został pochowany w nieoznaczonym grobie na terenie twierdzy.
Elżbieta Romanowa
Zniesione zostały dotychczasowe wewnętrzne cła, które wpływały hamująco na handel, wiele zrobiono w dziedzinie
oświaty i kultury.
W
1751 r.
Elżbieta zabroniła używania tortur w sprawach śledztw kryminalnych i zniosła karę śmierci. W
1757 r.
Rosja włączyła się do wojny siedmioletniej toczonej przeciwko Prusom przez Austrię i Francję. Wojska rosyjskie zajęły tereny od Królewca po Berlin, stwarzając w
1762 r.
sytuację bliską kapitulacji króla Prus Fryderyka II. Lecz wtedy właśnie zmarła cesarzowa, zaś jej następca Piotr III nakazał natychmiastowy odwrót zwycięskiej armii rosyjskiej.
W
1785 roku
Katarzyna II wydała generalny
przywilej dla szlachty
rosyjskiej, który sankcjonował władzę panów nad chłopami. W
1791 roku
Sejm Wielki Rzeczypospolitej w Warszawie uchwalił
konstytucje 3 Maja.
Wokół okoliczności śmierci carycy Katarzyny narosło wiele legend. Według jednej z nich zginęła w toalecie, siadając na sedesie, w którym zamontowany był sprężynowy bagnet. Najprawdopodobniej jednak rzeczywistą przyczyną śmierci był wylew krwi do mózgu. Umarła w
1796 roku.
Katarzyna II Wielka
Piotr III Romanow
Katarczyna II Wielka
W
1762 roku
objęła władzę w Rosji.
W latach 1762-1766
przeprowadzono w Rosji
sekularyzację dóbr duchownych.

Turcja
w
1768 roku
wypowiedziała
wojnę Rosji
. Wojna trwała do
1774
i zakończyła się korzystnie dla Rosji, która powiększyła swe terytorium w rejonie Krymu. Król pruski
Fryderyk II Wielki

zaproponował
więc
rozbiór Rzeczypospolitej
pomiędzy
Prusy, Rosję i Austrię.
Po dłuższym wahaniu Katarzyna II zgodziła się na rozbiór Polski. w
1773 roku
na Powołżu w Rosji wybuchło wielkie powstanie chłopskie. Jego
przywódca
, podawał się za
cara Piotra III
, niby cudem ocalonego z zamachu na jego życie. Przywódca rebelii został stracony w
1775 roku.
Piotr III objął władzę w
1762 roku.
Po dojsciu do władzy prawie natychmiast
wycofał wojska z terenu Prus
i zawarł z nimi
sojusz w Hubertusburgu w 1763 roku.
Car był znienawidzony przez rosyjską szlachtę za ataki na rosyjską kulturę i tożsamość. Im bardziej Piotr III prowadził
politykę proniemiecką
, tym większe uznanie w Rosji zyskiwała jego żona Katarzyna. Piotr III Romanow Został osadzony w areszcie domowym w Ropszy koło Petersburga. Zamordowano go w bójce przez oficerów gwardii.
Full transcript