Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

16 pf kişilik envanteri

No description
by

Imge Filya

on 21 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 16 pf kişilik envanteri

16 Pf Kişilik Envanteri Nedir?
16 Pf kişilik envanteri; 16 temel kişilk özelliğini ve genel kişilik eğilimini ölçen, Dünya'daki kişilik envanterleri arasından en çok kullanılan ve en güvenilir kişilik envanterlerinden biridir.
16 PF Kişilik Envanteri
16PF'nin Ölçtügü Özellikler
Karar alma
Insiyatif
Kişisel uyum
Problem çözme becerisi
Stresle başa çıkma tarzı
Kişiler arası etkileşim tarzı
Kurumsal rol tercihi
Öğrenme modeli tercihleri
Liderlik tarzı
Liderlik potansiyeli
Etkin liderlik tarzına benzerlik
Seçilmiş bir lider rolü üstlenme
Lider olma tercihi
Özgüven
Duygusal ve sosyal uyum
Duygusal ve sosyal ifade
Empati
Çalışma ortamı tercihi
Yaratıcılık performansı
Kariyer yönetimi/ilgi alanları
16 PfF Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışmaları
Örneklem Grubu
16 PF Kullanım Alanları
Işe alım/seçme yerleştirme
Takım oluşturma-geliştirme
Kariyer danışmanlığı-yönetimi
Kariyer yönetimi-koçluk
Bireysel performans
Kişiler arası ilişkiler
Değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamaları
360 Derece geribildirim uygulamaları
Çatışma yönetimi
Çalışan bağlılığı
Duygusal zeka
Klinik psikoloji
16 pf kişilik envanteri
Envanterin Geliştirilmesi
Ilk kez Cattel tarafından 1949'da geliştirilmiştir.
IPAT-Institute for Personality nd Ability Testing Inc. (ABD) 16 PF 5. versiyonu geliştirmiştir.
DBE, IPAD tarafından seçilmiş Türkiye'deki tek temsilcidir.

Envanterin Özellikleri
185 soru, Cevaplama süresi: 45 dakika kağıt-kalem veya www.dbe-online.com'dan uygulanabilir.
16 birincil, 5 global faktör
Detaylı kişilik raporları
Ideal pozisyon profili
Modele benzerlik sıralaması
2230 kişilik örneklem grubu
17-60 yaş arası
Lise ve Üniversite mezunları
Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri
Testin faktörlerinin içsel tutarlılık oranı 0,48 ile0,78 arasında değişmektedir.
16 birincil faktörün analizi 5 global faktörü vermektedir.
Norm Çalışması
Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı sten puanlarına dayalı norm tabloları oluşturulmuştur.
16 PF Geçerlilik Skalaları
Farklı görünme egilimi
Kişinin kendisini farklı gösterme egilimini gösterir.
Iletişim kurma yolu/kendini göstermeye çalıştığı profil
Kendini değerlendirmeye isteksizlik/yardım çağırısı
Genelden sapma egilimi
Diger kişiler tarafından nadiren işaretlenen seçenekleri işaretleme egilimini gösterir.
Soruyu anlamamak, rastgele işaretlemek, yanıtlamayı istememek, kararsız kalmak
Genele aşırı uyum egilimi
Soruların içerigine bakmadan dogru yanıtını verme egilimini gösterir.
Kabul edilme ve tasdik görme ihtiyacı
Dikkatini vermemek
16 PF Global Faktörler
Başkalarıyla ilişki
A+ grupta olma isteği
F+ spontanlık
H+ sosyal girişkenlik
N- kendini ifade etme tercihi
Q2 karar verme tarzı
Etkileme ve işbirligi
E+ baskınlık
L+ başkalarına güven
H+ sosyal girişkenlik
Q1+ yenilige açıklık
Stresi Yönetme
C- amaçlarını gerçekleştirme
L+ başkalarına güven
Q+ kendini sorgulama
Q4+ gerginlik
Düzen ve Esneklik
F- spontanlık
G+ kuralları sorgulama
M- soyuta odaklılık
Q3+ mükemmeliyetçilik
Düşünme Tarzı
A- grupta olma isteği
I- mantık veya duygu kullanımı
M- soyuta odaklılık
Q1- yeniliğe açıklık
16 PF Kişilik Envanteri Raporları
Temel sonuç raporu
Sonuç raporu sadece bireyin aldığı puanları ve kişilik özellikleriyle ilgili özet bilgileri içermektedir.
Bu rapor daha çok yorumlama konusunda uzaman olan kişiler tarafından kullanılmaktadır.
Temel yorum raporu
Bireyin kişilik özelliklerini beş faktör modeli çerçevesinde sunmaktadır.
Rapor kişilik özelliklerinin yorumu için kullanılmakta ve bu yorumlara bağlı olarak kişiler arası ilişkiler, mesleki ilgi ve davranışsal özelliklerle ilgili bilgi sağlanmaktadır.

Liderlik ve yönetim tarzı raporu
Çeşitli yönetsel pozisyonlardaki başarı ile ilgili olan kişilik boyutlarını analiz ederek, kişinin liderlik ve yöneticilik potansiyeli değerlendirilmektedir.
Rapor aynı zamanda adayın kişiliği ile ilgili iç görü kazanmasını sağlamakta, kişiliğinin güçlü yanlarını tanımlamakta ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemektedir.

Kariyer gelişim raporu
Kişinin kariyer planlamasının ve kariyer hedeflerinin belirlenmesi için gerekli olan kişisel değerlendirmeyi ve araştırmayı kolaylaştıran etkili bir danışmanlık aracıdır.
Bireyin kariyer ile ilgi alanları ve kişiliği ile ilişkili olarak iç görü kazanmasını sağlamaktadır.
hazırlayan imge filya
dizem buz
aylin demir

Anket Sonuçlarımız
16 Pf kişilik envanteri testimiz 20 kişi tarafından çözüldü.
Ankete verilen cevapların faktör bazlarında ortalamaları alındı ve faktörler kendi ağırlıklarıyla çarpıldı.
Bu durumda 1-10 arası değerler elde edildi.
Sınır değeri 5 olmak üzere bulunan değerler sol anlam ve sağ anlam olarak sınıflandırıldı.
Bizi Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz..
Full transcript