Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

харилцааны соёл №1

даалгавар
by

damba nasanjargal

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of харилцааны соёл №1

Харилцаа

Бие биедээ нөлөөлөх СОЁЛ

Хүний хөгжсөн түвшин Харилцааны соёлын
тухай ойлголт

Хүний харилцаа буюу үг яриа нь тухайн хүний ухааны цар хүрээ, үзэл бодол, хандлага, соёлын түвшинг тодорхойлдог байна Харилцааны соёл Харилцааны соёл Харилцааны соёл нь үндэсний онцлогоор мөн
соёл иргэншлээр баяжиж байдаг өргөн цар хүрээтэй олон талтай ойлголт юм. Өргөн утгаар:

УТ-ийн соёл, хэл болон ярианы соёл, уламжлалт соёл, ёс заншил, бичгийн соёл, хувцаслах соёл Явцуу утгаар:

Хүмүүс хоорондоо харилцаж байгаа хэлбэр болох үг хэлээ ойлголцох, мэдээлэл солилцох талыг хамардаг буюу нийгмийн харилцаанд орох хэлбэрийг харилцааны соёл гэнэ. Харилцааны соёлыг
өргөн болон явцуу утгаар үзэж болдог: Харилцааны
соёлд нөлөөлөх
хүчин зүйлс Имиж \хувцаслалт\
Биеэ авч явах соёл
Цаг баримтлал Үг яриа
Нүүрний төрх
Зөв шийдвэр
Оновчтой үйлдэл Харилцааны соёлын
илрэл: Дотоод сэтгэл

\саруул ухаан\ Төрх байдал

\эелдэг байдал\ Гадаад байдал

\чин сэтгэлийн инээмсэглэл\
Нөхөрсөг харилцааны соёл
Ажил хэрэгч харилцааны соёл
Гэр бүлийн харилцааны соёл
Зан заншлын Харилцааны соёлын
алдаа Харилцааны
соёлын хэв шинж Харилцагчаа үл тоомсорлох Цаг баримтлахыг мэдэхгүй байх Харилцааны соёлын анхдагч илрэл нь хүн үүсэж байгаль дэлхий болон хүмүүс хоорондоо харилцан хамааралтай болсон үеэс суурь нь тавигдаж тухайн үеийнхээ жишигт тохирсон байдлаар явагдаж байсан бол Орчин үед харилцааны соёлыг тухайн хүний хөгжсөн түвшин юм гэж үзэж байна Харин ирээдүйд харилцааны соёлыг юу гэж тодорхойлох нь тааварлашгүй юм.... Харилцаа бол соёл Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хамтын үйл ажиллагаа харилцаагүйгээр явагддаггүй.
Харилцааны явцад хүний сэтгэц хөгжин төлөвшиж байдаг ба сэтгэл зүйд нөлөөлж, хүнийг удирдан чиглүүлж байдаг. Өөрөөр хэлбэл
соёл нь хүний ололт
амжилтын цогцол юм.
Full transcript