Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dricksvatten

No description
by

Elin Olby

on 29 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dricksvatten

Metod
Förberedande litteraturstudie.

Enkätundersökning.

Sammanställning och resonemang kring enkätsvaren.
Dricksvatten
Resultat
Dricksvatten
Dricksvatten
Urval
Syfte
Identifiera problem för dricksvattenberedning i Sverige idag och i framtiden.

Resonera kring hur problem och utmaningar kan hanteras idag och i framtiden.
Frågeställningar
Vad ser ni som de största utmaningarna för dricksvattenberedningen idag?

Vilka kemiska ämnen är de största utmaningarna?

Vad ser ni för utmaningar avseende klimatförändringarnas påverkan på dricksvattenförsörjningen och hur ska vi bemöta dem?

Utmaningar för svensk dricksvattenberedning idag och i framtiden
Frågeställningarna formulerades av projektets uppdragsgivare Norrvatten.

Från råvatten till kranen
Problematik
Grundvattenverk
Risk för kontamination vid exempelvis vägolyckor.

För liten vattentäkt för pågående befolkningsökning.
Ytvattenverk
Höga halter av humus i råvattnet.

Bristande kapacitet hos verket vid befolkningsökning.
Vattenverk med konstgjord infiltration
Risk för kontamination vid exempelvis vägolyckor.

Höga halter av humus i råvattnet.

Bristande kapacitet hos verket vid befolkningsökning.
Klassificering
Vattenberedning
Kommer vattentäkten räcka?
Utmaningar idag
Utmaningar i framtiden
Mikroorganismer
De som har svarat “Stämmer helt” är:
14 % av Grundvattenverken
46 % av Ytvattenverken
17 % av Vattenverken med konstgjord infiltration

Humus
Ytvattenverk
Samtliga vattenverk
Reservvattentäkt
Slutsats
Största utmaningarna:
Humus

Befolkningsökning

Reservvattentäkt för grundvattenverk

Kontamination av vattentäkt
Tack för oss!
Bakgrundsinformation
1/5 av allmänt producerat vatten berörs.

Ungefär 1,8 % av Sveriges vattenverk.
Problematik
Problematik
Full transcript