Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sanat Sanatçı Ve Toplumsal etki

No description
by

Defnesu Ada Çelik

on 22 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sanat Sanatçı Ve Toplumsal etki

sANAT NEDIR ?

sanat Sanatçı Ve Toplumsal etki
sanatın eksikSiz bir tanımını yapmak oldukça güçtür. toplumların ve kişilerin sanat denilen olaydan beklentilerine GÖRE tanım değişiklikler gösterebilmektedir. En basit tanım ve deyimle sanat; bir form meydana getirebilme yeteneği ve becerisidir sanat insanın hem kendini hem de çevresini dolayısıla da evreni anlama çabasıdır .

sanatın ortaya çıkışı :
Sanat insanla birlikte var olmuş, belki de din kadar eski bir olgudur Sanat insanla birlikte var olmuştur. Yazının bile bilinmediği çağlarda insanoğlu, çizgiler, şekiller ve renklerle kendini anlatma yolunu bulmuştur . Tarih boyunca birçok devletler kurulup yok olmuşlardır. Bu toplumlardan geriye kalanlar her zaman o toplumun üretmiş olduğu sanat eserleri olmuştur. Sanat kavramı insanlık tarihi kadar eski olsa da bu kavramın oluşabilmesi için insanın belirli bir gelişim çizgisine ulaşması gerekmiştir .
Sanatçı nedir ?
En ilkel kavimlerden günümüzün gelişmiş toplumlarına k
adar sa
nat objelerini üreten kişilerdir .Sanat üretmek b
ir toplum için
onun var olma nede
nlerinden biri
olmuştur. Çünkü sana
t eserleri
daima kalıcı olmuştur. sanatçı:
toplum
ve sanat arasındaki bağı kura
n kişi
dir . sanat ve toplum arasındaki iliş
ki
sanatçı sayesinde devam eder

TOPLUMSAL ETKI (iç etki) :
Sanatçı, eserini ortaya koyarken başlangıçta bireysel bir amaçtan yola çıkar. SANATÇIYI ETKiliyen bireysel faktörler şunladır : zeka,sezgi,duygu,yetenek . Duyularınca hissettiklerini düş gücünün yardımıyla zihninde oluşturma sürecinde dış dünyadaki oluşumlar sanatçının zihninde simgesel anlamlara dönüşerek esinlenmelerde bulunur .
toplumsal ve çe
vre
sel faktörler : ekonomi,bilim,fe
lsefe,siyaset,
kültür, coğrafya etkisi altı
nda olduğu
akımlar, aldığı eğiti
m, yaşadığı
toplumsal olaylar s
anatçıy
a etki eden unsurlar yelpazesin
de d
eğerlendirir. sanatçının içinde bul
nduğ
u toplum
k
endisini,kendisi de sanat eserini,
eser

de
tekrar toplumu etkiliyerek z
orunlu

bir
döngü içine girerler.
toplumsal etki (dış etki) :
Son Akşam Yemeği, Rönesans ressamlarınca çokca işlenen bir konu olmuştur. Bu eserlerin içinde en bilineni Leonardo da Vinci'nin yaptığı resimdir
ad :
ali ihsan
so
yad : çelik
numarA : 3178
DERS : FELSEFE
sANAT FELSEFESI
Full transcript