Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Talemåter i Oslo

No description
by

Oda Selvik

on 20 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Talemåter i Oslo

Talemåter i Oslo
design by Dóri Sirály for Prezi
Oslo er kjent for å være språkelig delt i to.

Skillet mellom østkant og vestkant er mindre enn før.

De siste årene har sosiolektene i Oslo smeltet litt sammen, og mange osloborgere som snakker en blanding av østkant og vestkant målet.

Til tross for at de to talemåtene er mye likere enn tidligere, er det fremdeles forskjeller mellom dem.
Det er mindre etnisk variasjon på vestkanten enn på østkanten, siden det ofte blir for dyrt å bosette seg på vestkanten.
Den nye slangen på vestkanten blir derfor påvirket mye av engelsk.

Språket i Oslo
Hva påvirker hvordan vi snakker?
Vestkant
Østkant-sosiolekten har forandret seg mye de siste ti årene.
"døm", "henner" og "vårs"
a-endelser og trykk på første stavelser, f.eks. "mora di" og "ban'nan"

I dag finner vi heller innslag fra språk som arabisk, tyrkisk og berbisk (for eksempel ”wolla” og "Schmø").
Det har bosatt seg mange fremmedspråkelige grupper på østkanten, som er med på å påvirke språket.
Østkanten
Kebabnorsk er en kjent for å være innvandrer-norsk, og ble utviklet av minoritetsungdom på østkanten.

Slang som er basert på språk som arabisk, tyrkisk og berbisk..

En ting som skiller kebabnorsk fra østkant sosiolekten, er at det ofte er feil setningsoppbygning eller feil bøying av verbet.

Begrepet kebabnorsk oppsto på midten 1990-tallet,

Navnet kebabnorsk ble for første gang brukt av en svensk forsker.Kebabnorsk
- Er Oslo fremdeles en språkelig todelt by?
Tidligere var det ofte hvor du ble født, som avgjorde hvordan du snakket. Akerselva ble lenge sett på som skillet mellom østkanten og vestkanten.

Nå er det ikke bare bosted som pråvirker hvordan du snakker. Måten man prater på preges like mye av hvor man jobber,
hvem men er med, hvem man er og hvem man vil være.
Kjønn, alder, utdannelse og fritidsinteresser gjør også en forskjell.

Det oppstår ny slang for nesten hver generasjon ettersom ungdom ofte vil ha egne ord og uttrykk. Derfor vil også yngre og eldre mennesker som bor på samme sted, ofte snakke litt forskjellig.
Kilder:
http://tlmj.blogspot.no/
https://norskelevwiki.wikispaces.com/Sosiolekter
http://vgd.no/samfunn/spraak/tema/1325373/tittel/kebabnorsk
http://www.nrk.no/norge/problemene-oslo-ikke-klarer-a-lose-1.7996583
http://www.nrk.no/norge/innvandrere-holder-seg-pa-ostkanten-1.7998431
http://www.klassekampen.no/61635/article/item/null/ostkantmal-gir-ny-status
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/%C3%98st-_og_vestkant_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98stkant_og_vestkant_i_Oslo
http://ndla.no/nb/node/65718
https://prezi.com/gyx_0g7scpqo/sprak-pa-stkanten/
http://forskning.no/etnisitet-sprak/2010/12/misliker-kebabnorsk
http://norsk2.tumblr.com/post/6071563202/språkrådet-diskuterer-kebab-norskTalemålet på vestkanten i Oslo var tidligere kjent for å være den dannede dagligtale og mange ser på sosiolekten som "finere" enn østkantens.

Helt nye undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), viser at de som bor på vestkanten har i gjennomsnitt over dobbel så høy inntekt som på østkanten.

Vestkantens talemål er likt skriftspråket på mange måter, og eldre generasjoner vestkantmål kan nesten høres ut som rigsmål.

Vestkant sosiolekten har blant annet felleskjønn og en-endelser, og ikke så mange diftonger.
I tillegg har ofte vestkantfolk annerledes vokabular enn dem på østkanten, altså bruker de andre ord og uttrykk.
Hvordan ble det språkelige skillet til?
Det tydelige skillet mellom Oslos vestkant og østkant startet med den moderne industrien langs akerselva. Vestkanten oppsto på bymarka. Kongen la slottet sitt i vest og ønsket å ha et "passende" nabolag.

Arbeiderne og underklassen ble utestengt fra disse områdene på grunn av de høye prisene.
De bosatte seg i stedet i arbeiderboliger som ble bygget ved fabrikkene, slik oppsto østkanten.
Siden det oppsto et stort klasseskille mellom de to delene av Oslo, utviklet også talemålet seg forskjellig.
I tillegg har ikke Oslo bare vestkant- og østkant-sosiolektene, kebabnorsk er et eksempel på en av annen sosiolekt i Oslo.
Er Oslo fortsatt geografisk sett, språklig delt i to?
Den geografiske todelingen lever til en viss grad forsatt, men hvordan osloborgere snakker i dag påvirkes av flere faktorer enn geografi.

Livsstilsvalg påvirker språket vårt mer enn øst-vest skillet.

Hovedgrunnen til at det forsatt er en viss grad av todeling, er sosioøkonomisk. Det vil si at boligprisene er så forskjellige: Folk med høyere inntekt og utdanning bor fremdeles primært i vest, og dette påvirker forsatt språket.
Folk på østkanten omtaler ofte talemåten sin som ekte og orginal, mens de på vestkanten snakker "jålete".
På vestkanten derimot hevder mange at talemåten der er "finere" og "ordentlig". Mens østkant-språket er "vågalt" og "stygt".
Full transcript