Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etik och moral

No description
by

Morgan Sandblom

on 6 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik och moral

Etik och moral
Pliktetik
Plikten, normen avgör vilken handling
som är den rätta.
Konsekvensetik
Den handling är riktigast som får de bästa konsekvenserna.
forts. Konsekvensetik
Ett problem för utilitaristen är att ändamålet kommer att helga medlen. Kan man genom att tortera en person förhindra att jorden förintas, bör tortyren utföras. Inga handlingar är fel i sig. Ett annat problem är hur man skall kunna förutse konsekvenserna av ens handlingar.
Sinnelagsetik
Sinnelagsetik innebär att en handlings moraliska värde avgörs av vilken avsikt den handlande har. Det är alltså inte i detta fall konsekvenserna eller regeln som avgör vilken handling jag ska välja utan vilket motiv jag har för mitt handlande. Detta sätt att analysera den etiska situationen har sina rötter i nya testamentet och i Jesus sätt att handla. Allt som görs i kärlek är enligt denna modell rätt. "Kärleken är lagens uppfyllelse". (Rom.13:10)
Pliktetik innebär att vissa handlingar, t ex lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen.
"Handla alltid så att din handling kan upphöjas till en allmän lag." och "Handla så att du aldrig behandlar någon människa bara som ett medel utan alltid som ett mål."
- Immanuel Kant
Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så
kallade utilitarismen. En handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott. Man ska välja de handlingar som ger den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet människor. För att fatta rätt beslut gäller det att göra upp en kalkyl. Beräkna konsekvenserna av ens handlingar för alla inblandande både på kort och på lång sikt.
Etik och moral
Etik - att göra det rätta

Etik är det regelverk vi som individer, organisationer och samhälle, sätter upp som riktlinje och ideal för hur vi skall bete oss i samhället.

Etik kallas ofta för moralfilosofi

Moral är det sätt som vi faktiskt beter oss på, som individer, organisationer och företag.


forts. Etik och Moral
Inom etiken skiljer man på egenvärden och instrumentella värden. Egenvärden är värden som inte behöver motiveras annat än utifrån sig själva, tex. kamratskap, frihet och rättvisa. Medan instrumentella värden är de värden som behövs för att vi ska kunna uppnå egenvärden, t.ex. Humor, ärlighet och pengar. Det första steget mot att nå en etisk medvetenhet är kunna rangordna olika egenvärden i någon form av värdestege.

Nästa steg mot en etisk medvetenhet är att kunna avgöra vem som ska få del av dessa egenvärden? Är det jag, en grupp människor (familjen, klassen kompisarna) eller är det alla människor. Om man anser att en handling ska medföra goda konsekvenser i först hand för en själv, kalls det etisk egoism. Motsatsen är utilitarism, dvs. en handling ska medföra goda konsekvenser för alla människor. Medan grupp-centrerad etik innebär att en handling ska medföra goda konsekvenser för en viss grupp människor.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3130&artikel=5047314&play=3860313&playtype=Ljudklipp
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3130&artikel=5047314&play=3860309&playtype=Ljudklipp
Moraltestet i Christer i P3
Etik - att göra det rätta
Här nedan återfinner du några etiska övningar som vi använder oss av i religionskunskapen för att öva oss att ta ställning i etiska frågor. Diskussionen är viktig i religionsämnet för att jag ska öva mig att uttrycka min egen uppfattning och för att jag får möjlighet att lyssna till hur andra tänker.


Vad är det som gör att vi tycker att vissa människor har ett större värde än andra?
-Intelligens
-Hudfärg
-Fysisk hälsa och styrka
-Skönhet

Eller är det något annat?
Vad tycker du?
Länkar
Får ej bryta regler!
Det spelar ingen roll vad man gör
bara resultatet blir bra!
Vem avgör, om tanken bakom handlingen är bra eller dålig?
Full transcript