Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөр

No description
by

Bat-Ulzii B

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөр

5. Ухаалаг Орчин
3. Ухаалаг Иргэд
1. Ухаалаг Засаглал
4. Ухаалаг Үйлчилгээ
2. Ухаалаг эдийн засаг
Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөр
Үе шат, төсөв
Танилцуулга
2014 онд

14,3 тэрбум төгрөг
2015-2016 онд төсөвт тусгана
Үндэслэл, шалтгаан
Хүрэх үр дүн
Ухаалаг Улаанбаатар
хөтөлбөрийн зорилго
Хөтөлбөрийн судалгаа
Олон улсын төслүүд
Хамрах хүрээ
Зөв бүтэцтэй ажиллаж, бүх нийтийн оролцоотой ухаалаг шийдвэрүүд гаргаж, ил тод ойлгомжтой үйл ажиллагаа явуулж, төрийн үйл ажиллагааны соёлтой орчин бий болгох ухаалаг засаглалыг хотын хэмжээнд бий болгоно.
Ухаалаг Засаглал
Шинэ зууны хотын хөгжлийн чиг хандлага, технологийн дэвшил, иргэдийн хүсэл шаардлага, бизнесийн орчны өөрчлөлтийг шуурхай мэдэрч, оновчтой шийдвэрлэж чадах

Цомхон бүтэцтэй, ойлгомжтой дүрэм журамтай, соёлтой шуурхай үйлчилгээтэй, технологижсон, ажиллаж амьдрахад таатай ухаалаг хотыг бий болгох
Үе шатууд
6. Ухаалаг Амьдрал
6.1 Хотын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны дахин төлөвлөлт
6.1.1 “Ухаалаг Улаанбаатар” хөгжлийн бодлогын нэгдсэн удирдлагын бүтцийг бий болгоно.
6.1.2 “Smart City” дэд бүтцийн технологийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ
6.1.3 Хот байгуулалтын оновчтой төлөвлөлтийн загвар боловсруулна
6.1.4 Мэдээллийн дүн шинжилгээнд тулгуурласан урьдчилан тааварлах систем бий болгоно(Big data)

6.2 Хууль эрх зүйн хүрээний оновчлол, шинэтгэл
6.2.1 Нийслэлийн нутаг дэвсрэт үйлчилж байгаа хууль эрх зүйн орчинг төгөлдөржуулнэ
6.2.2 “Улаанбаатар хотын дүрэм” тэй болно
6.2.3 Нийтэд ойлгомжтой заавал мөрдөх хялбаршуулсан журмын багцийг нийтээр мөрдүүлнэ.

6.3 Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлт, үйл ажиллаагааны чиг үүргийн шинэчлэл

6.3.1 “Төрийн үйлчилгээний төв”-үүдийг байгуулна
6.3.2 Дүүргийн чиг үүргийг өөрчилнө
6.3.3 Хороодыг иргэдийн байгуулга болгоно

6.4 Хотын сайн засаглал, үйл ажиллагааны бүтээмжийн удирдлагын менежмент
6.4.1 “Хотын зөв удирдлага” системийг бий болгоно.
6.4.2 Ажлын бүтээмжид тулгуурласан үйл ажиллагааны горимд шилжинэ. Ажилтны цахим ажлын байрууд бий болно.
6.4.3 Гүйцэтгэлийн хяналт, хариуцлагын шинэ горимд орно.
6.4.4 Үйлчилгээний хурд, соёлыг дээшлүүлж, хүнд суртал, авилгын эх үүсвэрүүдийн устгана

6.5 Ил тод байдлыг хангах, нээлттэй шударга орчин бүрдүүлэх
6.5.1 Төр, нийтийн үйлчилгээний байгууллагууд, тэдгээрт ажиллагсдын өдөр туттын үйл ажиллагаанд иргэдийн бүрэн хяналт тогтооно.
6.5.2 Нийслэлийн харьяа бүр газар, агентлаг, байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд “Шилэн данс” системийг нэвтрүүлж иргэдэд ойлгомжтойгоор тайлагнана.
6.5.3 Нээллтэй мэдээллийн системийг бүрдүүлнэ
6.5.4 Худалдан авах ажиллагаанд “Шилэн тендер” системийг нэвтрүүлнэ.
6.5.5 Бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөл, лиценз олголтын явцыг нийтэд ил болгох “Шилэн лиценз”систем ажиллуулна.
6.5.6 Иргэд, нийгмийн бүх гишүүдийн зүгээс төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэрт нөлөөлөх, хэрэгжүүлэлтэнд оролцох боломж бүрдүүлэх “Иргэдийн оролцоо” тогтолцоог бий болгоно.
Бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлж, инновацийг хөхүүлэн дэмжиж, бизнес эрхлэлтийг идэвжүүлнэ.
Ухаалаг Эдийн Засаг
6.6 Инновацийг дэмжсэн хот болох
6.6.1 Улаанбаатар хотын инновацийн төвүүдийг байгуулна
6.6.2 Хүүхэд залуучуудын, техникийн сэтгэгээг хөгжүүлэх ордонг дүүрэг бүрт байгуулна
6.6.3 Улаанбаатар хотын иргэн бүр шинийг санаачлагч хөдөлгөөн өрнүүлнэ
6.6.4 Хотын өрсөлдөх чадварийн судалгааны нийгэмлэг байгуулна
6.7 Бизнес эрхлэхэд таатай орчин бүрдүүлэх
6.7.1 Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авалтанд үндэсний үйлдвэрлэгчдийг давуу эрхтэй оролцуулах
6.7.2 Газрын бирж байгуулна
6.7.3 Хувийн хэвшлийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх боломжтой ажил үйлчилгээнд төсвийн хөрөнгө оруулалт хийхийг хязгаарлах. Концессийн гэрээгээр хийгдэх ажил үйлчилгээг олшруулах
6.7.4 Өмнөх гэрээт ажлаа хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгжтэй шууд гэрээ байгуулах “Ногоон гэрэл” журам гаргана
6.8 Төр, хувийн хэвшлййн харилцааг оновчтой болгож, төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшилд шилжүүлэх
6.8.1 Нийслэлийн өмчийн бодлогыг оновчтой томьёолж ихэнх өмчийг гэрээ, түрээс, лизингээр ашиглах горимд шилжинэ.
6.8.2 Нийслэлийн нутгийн байгууллагуудын аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаарлана. Төрийн зарим үйлчилгээг хувийн хэвшилд шилжүүлнэ.
6.9 Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих
6.9.1 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих журам гаргана.
6.9.2 Оршин суугаа орчиндоо хувийн хөрөнгө оруулалт хийх иргэдийн санаачлагын дэмжих, урамшуулах журам гаргана.
6.10 Улаанбааатар хотын брэнд бий болгох
6.10.1 Улаанбаатар хотын “Brand Book” боловсруулж хотын ерөнхий өнгө хэлбэр, гудамж талбайн тоноглол, барилга байгууламж, төрийн үйлчилгээ, хувцаслалтын өнгө дизайныг өөрчилнө.
6.10.2 Улаанбаатар хот дэлхийн хотуудын дунд онцгойрох бренд бүтээгдэхүүн, соёл, чадвар, хоол, ногоон байгууламж, гоёлууд зэргийг бий болгоно.
6.10.3 Ногоон орчинг бүрдүүлэх Улаанбаатарын төлөө мод тарих хөдөлгөөнийг байнгын, өрсөлдөөнт, сайн дурын, амралт чөлөөт цагийн хэлбэрт оруулна.
Хөдөлмөрийг зах зээлийг идэвхжүүлэх
6.11.1 Иргэн бүрийн ажил эрхлэлт, мэдлэг чадварын судалгааг хэсгийн ахлагч нараар тогтмол, өдөр бүр хийлгэж хэвшинэ. Хөдөлмөр жуучлалын үйл ажиллагааг хорооны түвшинд, сайн дурын ажилтнуудаар хийлгэнэ.
6.11.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн онлайн индекс хөтөлнө.
6.11.3 Бичил санхүүгийн тогтолцоог бүрдүүлнэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тусгай бүсүүдийг байгуулж тохижуулж, ажил элхлэх урам зориг оруулах орчинг бүрдүүлнэ.
Хотын иргэдийн боловсрол чадварыг дээшлүүлж, хотын соёлыг хэвшүүлнэ.
Ухаалаг Иргэд
Төрийн үйлчилгээг хялбар, соёлтой, хяналттай болгоно.
Ухаалаг Үйлчилгээ
Иргэдийн тав тухтай, тайван, бүтээлч амьдрах орчин, дэд бүтцийг бүрдүүлнэ.
Ухаалаг Орчин
6.20 Эрүүл аюулгүй амьдрах орчин бүрдүүлнэ
6.20.1 ЭАБИ-ийг байнгын болгож, интервенцүүдийг хийнэ.
6.20.2 Ногоон эдийн засгийн шийдлүүдийг нэвтрүүлж бүх тээврийн хэрэгсэл, барилга байгууламжинд байгальд ээлтэй зэрэглэлүүдийг олгоно.
6.20.3 Нийтийг хамарсан, гэнэтийн гамшигийн менежментийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоонд шилжинэ.
6.21 Улаанбаатар хотын мэдээллийн дэд бүтцийн байгуулах
6.21.1 Хотын нэгдсэн үүлэн дата төвийг байгуулна.
6.21.2 Сүлжээний хүртээмж чанарыг сайжуулж, Утасгүй интернет бүхий хот болно.
6.21.3 Цахим аюулгүй байдал, мэдээллийн нууцлал
6.22 Мэдээллийн зөөлөн дэд бүтэц
6.22.1 Зөөлөн дэд бүтэц, Хэвтээ болон босоо дэд бүцийг холбоно
6.22.2 Мэдээллийн сангуудын чанар, ашиглалтыг сайжруулна
6.22.3 Хувийн аж ахуйн нэгжуудэд мэдээллийн сан ашиглах, тусгайлсан боломж олгоно.
6.23 Хөдөлгөөн, мэдээллийн тэгш хүртээмж
6.23.1 Ухаалаг төхөөрөмжийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ
6.23.2 Нийтийн тээврийн ухаалаг шийдлүүдийн нэвтрүүлнэ.
6.23.3 Дундаа хамтран ашиглах тээврийн хэрэгслийн орчинг бүрдүүлнэ. Дугуйн замууд барина,
6.24 Хотын нийтийг хамарсан технологийн тоноглол (IoT)
6.24.1 Үйлчилгээний коиск, АТМ, e-Map, e-Guide ууд хаа яагүй бий болно
6.24.2 Smart Meter, Smart Sensor, QR code, NFC –г хотын үйлчилгээнд өргөнөөр ашиглана.
6.25 Дэд бүтцийн шинэчлэл
6.25.1 Эрчим хүчний системийн шинэчлэл. Smart Grid
6.25.2 Хог, орчны бохирдлын хяналт, арчилгаа, дахин боловсруулалтын үр өгөөжтэй шийдлүүдийг нэвтрүүлнэ.
6.25.3 Улаанбаатар хотын ус суваг, түгээлтийн шугам сүлжээ, дахин ашиглалтын технологийг үндсээр нь өөрчилнө.
6.12 Боловсрол, мэдлэгтэй иргэн
6.12.1 Бүх нийтийн албан бус боловсролын сүлжээ байгуулна
6.12.2 Хувь хүний бие даасан хөгжил, ном, мэдлэгийн нөхөрлөлүүдтэй хамтран ажиллана.
6.12.3 Мэдээлэлтэй иргэн орчин бүрдүүлнэ

6.13 Хотын соёл – Иргэний бахархал
6.13.1 Цэвэр Улаанбаатар
6.13.2 Дундын өмчлөлийн журам.
6.13.3 Олон нийтийн газар бие зөв авч явах хэм хэмжээ, заншил
6.13.4 Үйлчилгээний соёлын стандарт

6.14 Эрүүл, идэвхтэй хүн
6.14.1 Буруу зуршилгүй хүн санаачлагыг дэмжинэ.
6.14.2 Эрүүл хүн, бүх нийтийн биеийн тамир төсөл хэрэгжүүлнэ

6.15 Ёс суртахуун, гэр бүлийн харилцаа
6.15.1 Зөв үйлдлийг дэмжинэ
6.15.2 Гэр бүлийг дээдлэх хөдөлгөөн
6.16 Төр - иргэний үйлчилгээ
6.16.1 Төрийн үйлчилгээний төвийг хүн амын нягтшрал, орон зайг харгалзан бүсчлэн байгуулна.
6.16.2 Иргэний цахим нэг цонхоор олонхитой харилцана
6.16.3 Иргэдийн аж амьдралыг судлах ажлыг тогтмол болгоно.

6.17 Төр - Бизнесийн үйлчилгээ
6.17.1 Төр - бизнесийн үйлчилгээг халбаршуулж,цахимжуулна
6.17.2 Төрийн хүнд суртлын эсрэг, бизнесийн байгуулллагын дуу хоолойг сонсож, эрх үүргийг нэмэгдүүлэх
6.17.3 Гадаадын зах зээлд өрсөлдөхийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээг бий болгоно

6.18 Төрийн үйлчилгээний хурд, хүртээмж
6.18.1 Байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог сайжруулсанаар иргэнээс шаардах баримт бичгийг цөөлнө. Цаас багатай технологид шилжинэ
6.18.2 Төрийн үйлчилгээний видео болон цахим хяналтыг сайжруулна.
6.18.3 Үүлэн технологийг төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлнэ.

6.19 Нийтийн үйлчилгээний шуурхай удирдлага
6.19.1 Шуурхай удирдлагын нэгдсэн төв байгуулна.
6.19.2 Нэгдсэн хяналтын мэдээллийг нийтээр ашиглана.
Иргэдийн тав тухтай, тайван, бүтээлч амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Ухаалаг Амьдрал
6.26 Аюулгүй, тайван амьдрал
6.26.1 Гэмт хэрэггүй, гэрэлтэй, хяналттай хотыг байгуулна
6.26.2 Барилга, тээврийн ослын бууруулах тусгай байгууламжууд

6.27 Ухаалаг боловсролын систем
6.27.1 Гэрт ойр сургуулийн системийг бий болгоно
6.27.2 Ухаалаг сургууль ангиудыг бий болгоно.

6.28 Ухаалаг эрүүл мэнд
6.28.1 Эрүүл мэндийн үйлчилгээг шинэчлэнэ.
6.28.2 Ухаалаг эрүүл мэндийн системүүдийг нэвтрүүлнэ

6.29 Тав тухтай орон сууц, Чөлөөт цаг, амрах орчин, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ
6.29.1 Ая тухтай, хэмнэлттэй, алсаас удирдаж болох ухаалаг барилга, орон сууцны хороолол бий болгоно.
6.29.2 Амралт, чөлөөт цаг өгөрөөх, аялал жуулчлалын цэгүүдийг олшруулна
Full transcript