Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Untitled Prezi

No description
by

Sanjaaa jaaavkaa

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Untitled Prezi

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Эрүүл чийрэг Монгол хүн” хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг “ЭРYYЛ ЧИЙРЭГ МОНГОЛ ХYН” Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Эрүүл мэндийн сайд Н.Удвал Шинэчлэлийн засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр “Эрүүл чийрэг Монгол хүн” бүрэлдэхүүн хэсгийн зорилт “Шударга өрсөлдөөн, сонголтонд суурилсан аюулгүй, чанартай, эрүүл мэндийн оношлогоо, эмчилгээ үйлчилгээ авах боломжийг иргэн бүрт олгох нь эрүүл мэндийн салбарын үндсэн зорилт мөн. НОТОЛГООНД СУУРИЛСАН БОДЛОГО -1 Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын үндэсний судалгаа
Тусламж, үйлчилгээний хүлээгдлийн судалгаа, бүртгэл мэдээлэл
Үйлчлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
Эрүүл мэндийн салбар дах албан бус төлбөрийн судалгаа Зарчим Нотолгоонд суурилсан бодлого шийдвэр гаргах
Эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх
Тогтолцоогоор хандах
Чанар, үр дүнд суурилах
Эрэлтийг хангах, эрсдлийн удирдлага ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ Тамхины хяналтын тухай хууль
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль
ХДХВ/ДОХ-той тэмцэх тухай хууль
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль хэлэлцүүлгийн шатандаа
Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулагдсан
Эрүүл мэндийн мэргэжилтний хариуцлагын даатгалын хуулийн үзэл баримтлал, төсөл боловсруулагдсан
Орчны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөл ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага хөгжлийн шинэчлэл:
- шатлал
- үйлчилгээ
- чанар
- үнэ, тариф Эмнэлгийн орны ашиглалт ба хэрэглээний судалгаа
Эрүүл мэндийн ажилтны мэргэжлийн алдаа, эрсдлийн үнэлгээ
Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
Эмийн хэрэглээний судалгаа НОТОЛГООНД СУУРИЛСАН БОДЛОГО, ШИЙДВЭР Монгол хүн эх орондоо орчин үеийн чанартай эмнэлгийн тусламж авах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх.
- Үндэсний оношлогоо эмчилгээний төв
- Аймгийн оношлогоо эмчилгээний төв
- Телемидицин
- Суманд хүргэх үйлчилгээ
- “Перинатологийн төв” байгуулах
- Гемодиализын эмчилгээ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-1 Эм болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах.
Хүн амынхаа эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулах.
Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бие даалган нэг худалдан авагчийн зарчимд шилжүүлэх.
Бага дунд орлоготой иргэдийнхээ эрүүл мэндийн эрхийг хамгаална гэсэн үндсэн зорилтууд тавигдсан. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-2 Хэрэгжүүлэх арга зам,үе шат Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлийг
Суурь шинэчлэл (2013-1014 он),
Эрчимтэй шинэчлэл (2014-2015 он),
Иж бүрэн шинэчлэл (2015-2016 он) гэсэн үе шаттайгаар хийнэ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн талаар Эмчид үзүүлэх, оношлогоо шинжилгээ хийлгэх, эмнэлэгт хэвтэх хүлээгдлийг бүртгэх, мэдээлэх, хянах тогтолцоог нэвтрүүлсэн.
Гуравдах шатлалын зарим эмнэлэгт оношлогоо хийлгэх иргэдийн хүлээгдэл одоо 3-4 хоног болж хүлээгдэл буурсан байна. “Үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлт гомдлыг хүлээн авах цэг” байгуулсан. Иргэдийн санал бодлын талаар Санал хүсэлтийг агуулгаар нь ангилж үзвэл: Иргэдийн санал бодол Иргэдийнхээ саналыг сонсож эхэлснээс хойш нийт-1628 саналууд ирсэн. Иргэдийн санал бодлын талаар Нийт 1628 саналын 97,6 хувь нь бүрэн шийдэгдсэн, 2.4 хувийг холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагуудад мэдэгдэн хариу хүлээж байна. Иргэдийн санал бодол “Эрүүл мэнд-иргэн таны оролцоо” сэдэвт нийгмийн эрүүл мэндийн нээлттэй форумыг нийслэлийн 4 дүүрэг, 6 аймагт 6000 гаруй иргэдэд зохион байгуулж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүллээ. Эрүүл мэнд-иргэн таны оролцоо Энэ оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийг “Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих өдөр” болгон зарласан.
Өдөрлөгийн үеэр 2839 хүнийг үнэ төлбөргүй оношилж, зөвлөгөө өгсөн. Эрүүл мэндийг дэмжих өдөр Гэмтлийн түлэнхийн тасгийг хувийн эмнэлэг дээр байршуулах.

Тусламж үйлчилгээний бодит өртгийг тооцох судалгааг эхлүүлэх.

Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын ажлын норм норматив, хариуцлагын даатгалын хуулийн төслийг боловсруулах. Бодлогын шинэчлэл Угтах үйлчилгээ
Лавлах үйлчилгээ
Эргэх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Оношлох үйлчилгээ
Эмчлэх үйлчилгээ
Сувилах үйлчилгээ
Хөнгөвчлөх үйлчилгээ Эрүүл мэндийн байгууллагад 8 шинэ соёлын бий болгоно. Иргэдийн чирэгдлийг бууруулах \Эмнэлэг бүрт яаралтай тусламжийн тасаг ажиллуулах\
Төвлөрлийг сааруулах \Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд түргэн тусламжийн салбар нэгж байгууллаа. Дундаж хүлээгдэл 20 цаг байсан бол одоо 20 минут боллоо\
Алдаа, зөрчлийг бүртгэдэг шуурхай удирдлагын механизм бүрдүүллээ Тусламж үйлчилгээний чанар Осол, гэмтэл, сэтгэц, хавдрын тусламж үйлчилгээг дүүргийн эмнэлэгт үзүүлэх.
Сонгинохайрхан дүүргийн эмнэлгийг “Загвар эмнэлэг” болгон хөгжүүлэх төсөл Тусламж үйлчилгээний чанар Бүх шатны эмнэлгүүдэд “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын салбар зөвлөл”–ийг байгуулан ажиллуулж эхэллээ. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Хөдөө орон нутгаас зөвхөн оношлогоо хийлгэх зорилгоор УБ хотод ирэх үйлчлүүлэгчийн урсгалыг зогсоож чирэгдлийг багасгах, оношлогооны үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дэргэд оношлогооны төв байгуулахад шаардагдах нөөцийг судлан Засгийн газарт өргөн барьж шийдвэрлүүлэхээр боллоо. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Энэ ажлын хүрээнд аймгуудад Комьпютер томограф, бүх төрлийн эрхтэний дижитал харалтын аппарат, хэвлийн дижитал ЭХО, урлогийн дурангийн иж бүрдэл, зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, тархины цахилгаан бичлэгийн аппарат, тархины судасны допелограф, бүдүүн гэдэсний дуран, ходоодны дуран, лабораторийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж зэрэг 14 төрлийн орчин тоног төхөөрөмжөөр хангахаар боллоо. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “Нийгмийн халамж дэмжлэг шаардлагатай иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх “ журам боловсруулж батлав.

Эрүүл мэндийн эрхийн бичгийн хөтөлбөрт 70,000 орчим иргэдийг хамруулсан.

“Эрүүл чийрэг Монгол хүн” аяны хүрээнд 11,000 хүнд нарийн мэргэжлийн үнэ төлбөргүй үзлэг шинжилгээ хийж, зайлшгүй шаардлагатай эмийг олгов. Нийгмийн халамж үйлчилгээ шаардлагатай иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал, эрсдэлийг тодорхойлох үндэсний хэмжээний судалгааг хийлээ.

Салбарын хэмжээнд тулгамдаж буй чиглэлээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал эрсдэлийг салбарын хэмжээнд судласан. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Нэг иргэнд ноогдох зардлыг нэмэгдүүлэх \ДНБ- ний 3,2 хувийг 5,3 хувьд хүргэх\
ЭМД-ын санг бие даалгах, зардалд эрүүл мэндийн даатгалын эзлэх хувийг 21 хувиас 60 хувьд үе шаттайгаар хүргэх
Анхан шатны тусламжинд нэг хүнд 50000 төгрөг ногдож байхаар санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх
Санхүүгийн удирдлагын чадвахийг бэхжүүлэх
Хөрөнгийн төлөвлөлт, төсөвлөлт, үр ашгийг дээшлүүлэх Санхүүжилтийн тогтолцооны шинэчлэл Эм хангалтын байгууллагад хийх шинэчлэл
Эмийн үнэнд зохицуулалт хийх
Эмийн хэрэглээнд шинэчлэл хийх
Эмийн зах зээлд тавих хяналт
Эмийн гаж нөлөө, эмнэл зүйн фармакологид хийх шинэчлэл Эмийн чанар, аюулгүй байдалд тавих хяналтанд хийх шинэчлэл Эрүүл мэндийн салбарын суурь шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна
Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
2013 оныг Эрүүл мэндийн салбар “Хариуцлага хяналтын жил” болголоо. “Амлалт- Хариуцлагын гэрээ” байгуулсан
Энэ 4 сарыг Эрүүл мэндийг дэмжих сар болгон ажиллаж байна.
Эрүүл мэндийн сайдын улсын үзлэгийг зохион байгуулах. Цаашид авах арга хэмжээ Анхаарал хандуулсанд баярлалаа Гомдол, шүүмжлэлийг агуулгаар нь ангилж үзвэл:
Full transcript