Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Biện

No description
by

Tien Thuy

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Biện

Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
design by Dóri Sirály for Prezi
1. Đặng Thu Minh
2. Phạm Thị Việt Mỹ
3. Nguyễn Hương Ly
4. Hồ Thủy Tiên
5. Nguyễn Thị Hải An
6. Nguyễn Hữu Thái Luân
7. Vũ Ngân Hà
8. Nguyễn Trần Quyết
9. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nhóm 3
I.Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng

II. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
1. Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng
2. Sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng


Nội dung thuyết trình

1. Khái niệm
CSHT dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hơp thành cơ cấu kinh tế xã hội.

2. Đặc điểm, tính chất
Cơ sở hạ tầng của 1 xã hội, trong toàn bộ sự vận động của nó, được tạo nên bởi:
+ Quan hệ sản xuất thống trị.
+ Quan hệ sản xuất tàn dư.
+ Quan hệ sản xuất mới tồn tại dưới hình thức mầm mống, đại biểu cho sự phát triển xã hội trong tương lai.
Quan hệ sản xuất thống trị chiếm địa vị chủ đạo chi phối quan hệ sản xuất khác, định hướng cho sự phát triển của đời sống kinh tế, xã hội và giữ vai trò đặc trưng cho chế đô kinh tế của một xã hội nhất định.
.Cơ sở hạ tầng

Một mặt với lực lượng sản xuất, nó giữ vai trò là hình thức kinh tế, xã hội cho sự duy trì, phát huy và phát triển lực lượng sản xuất.
Mặt khác, với các quan hệ chính trị - xã hội, nó đóng vai trò là cơ sở hình thành kết cấu kinh tế, làm cơ sở hiện thực cho sự thiết lập một hệ thống kiến trúc thượng tầng của xã hội.

1. Khái niệm:
Kiến trúc thượng tầng của mỗi xã hội dung để chỉ toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị - xã hội tương ứng, được hình thành trên cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định.

2. Đặc điểm, tính chất:
Kiến trúc thượng tầng của một xã hội là một kết cấu phức tạp bao gồm:
+ Hệ thống các hình thái ý thức xã hội( hình thái ý thức chính trị, pháp quyền, tôn giáo,….
+ Các thiết chế chính trị tương ứng( nhà nước, chính Đảng, giáo hội,….)
Trong các bộ phận của kiến trúc thượng tầng thì nhà nước là bộ phận có quyền lực mạnh nhất, nó tiêu biểu cho chế độ chính trị của một xã hội nhất định.
Trong xã hội có đối kháng giai cấp, kiến trúc thượng tầng cũng mang tính đối kháng và phản ánh tính đối kháng của cơ sở hạ tầng.
Kiến trúc thượng tầng


Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai phương diện cơ bản của kinh tế, chính trị và xã hội. Chúng tồn tại trong mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau và tác động qua lại lẫn nhau .

Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Mỗi cơ sở hạ tầng hình thành nên một kiến trúc thượng tầng tương ứng với nó.

Khi cơ sở hạ tầng thay đổi, thì kiến trúc thượng tầng cũng biến đổi theo

Khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi thì sớm hay muộn kiến trúc thượng tầng cũ cũng mất đi, kiến trúc thượng tầng mới ra đời theo để đảm bảo sự tương ứng.

Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

Sự tác động của các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng có thể diễn ra theo nhiều xu hướng, thông qua nhiều phương thức
Sự tác động của kiến trúc thượng tầng với cơ sở hạ tầng có thể diễn ra theo xu hướng tích cực hoặc tiêu cực
Nhà nước là yếu tố có tác động trực tiếp nhất và mạnh mẽ nhất tới cơ sở hạ tầng và xã hội
Tuy nhiên kiến trúc thượng tầng không thể giữ vai trò quyết định đối với cơ sở hạ tầng của xã hội; cơ sở hạ tầng của xã hội vẫn tự mở đường đi cho nó theo tính tất yếu kinh tế của nó


Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng

Nhóm 3
Thanks for watching !
Full transcript