Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RRHH La Nòmina

No description
by

Helena Lopez

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RRHH La Nòmina

La Nòmina
Que és???
Helena López
Vanessa Murillo
Es el document justificatiu dels seu lliurament, en que han de constar desglossats tots els conceptes inclosos, tant en les percepcions com en les deduccions.
1- Encapçalament
En aquest apartat ha de constar les dades del treballador, les de l'empresa, el periode de liquidació i el dies els quals fa referència.
2- Percepcions salarials
Es divideix en Salari Base i Plusos Salarials
Salari Base: es l'import que es paga a una persona que es fixa per la unitat de temps treballat per unitat d'obra o el que té en comte les dues i que retribueix la prestació realitzada per compte aliè. Es fixa per contracte col·lectiu de treball, en el seu defecte per pactes individuals que afecten a diferentes categories, i si no es pacta per cap de les dues formes, el salari base sera igual al SMI
Plusos Salarials: percepcions monetaries que obtens segons:
- Atenent condicions personals.
- Atenent caracteristiques del lloc de treball.
- Atenent a la quantitat/qualitat del treball.
- De periodicitat superior al mes.
- Retribucions en espècies.
3- Percepcions no salarials
4- Cotitzacions a la SS
- Indemnitzacions o avançament.
- Prestacions i indemnitzacions de la SS.
- Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments.
- Altres prestacions no salarials.
- Deduccions.
- Bases de cotització de contingencies comunes (BCCC)
- Bases de cotització de contingencies professionals (BCCP)
-Bases de cotització adicional per hores extraordinaries (BCHE)
- Contingencies Comuns
-Atur
-Formació professional
-Hores extraordinaries normals
-Hores extraordinaries de força major
5- Retencions IRPF
- IRPF
- Bestretes
- Valor dels productes rebuts en espècie
- Altres deducions

6- Bases de cotització i retenció
- Bases de cotització per contingencie scomuns
- Remuneració mensual
- Prorrata pagues extres
- Base de cotització per contingencies professionals i recaptació conjunta
- Base de cotització addicional per hores extra
Base subjecta a retenció d'IRPF
Full transcript