Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Amasya TBMYO Bilgilendirme Sunusu

No description
by

Ruhi Kılıç

on 4 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Amasya TBMYO Bilgilendirme Sunusu

T.C.
Amasya Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tarihçe
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu;

1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim-öğretime başlamıştır.

20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumları arasına alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıştır.

1992-1993 eğitim ve öğretim yılı başına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüş, bu tarihten itibaren Dünya Bankası Projesi kapsamında yapılan kendi bağımsız binasına taşınmıştır.

17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun'la birlikte "Amasya Meslek Yüksekokulu" adıyla Amasya Üniversitesine bağlanmıştır.

Amasya Meslek Yüksekokulunun Yükseköğretim Kurulu'nun 12.07.2012 tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüştürülmesi neticesinde "Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" adıyla eğitim- öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.
Bugün;

9 Bölüm

11 Birinci Öğretim

10 İkinci Öğretim

3 Uzaktan Eğitim Programı ile

Yaklaşık 3000 öğrencimize eğitim vermekteyiz.
İnşaat Teknolojisi
Elektrik
Harita ve Kadastro
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Makine
Giyim Üretim Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Örgün Eğitim Programlarımız
Uzaktan Eğitim Programları
Elektrik

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Mekatronik
Yrd. Doç. Dr. Önder İDİL
Yüksekokul Müdürü
Prof.Dr. Metin ORBAY
Rektör
Ruhi KILIÇ
Yüksekokul Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖKTEN
Müdür Yardımcısı
Normal eğitim-öğretim süresi 2 yıl, azami öğrenim süresi 4 yıldır.

Öğrencilerimiz program müfredatındaki bütün dersler ile birinci ve ikinci sınıf sonundaki zorunlu stajlarını başarı ile tamamladıklarında mezuniyete hak kazanmaktadır.
DERS KAYDI
Derslere ve sınavlara katılabilmek için güz ve bahar dönemlerinin başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim ücretlerinin yatırılması ve öğrenci bilgi sisteminden ders kaydının yapılması ayrıca danışman öğretim elemanına ders kaydının onaylatılması gerekmektedir.

Ders kaydı yapılmaksızın öğrenim ücretinin yatırılması derslere ve sınavlara katılma hakkı sağlamaz.
Öğrencilerimizin
"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"
hükümlerine uyma zorunluluğu bulunmakta olup belli başlı suçlar ve bunların cezaları şu şekildedir:

Ders, laboratuvar, seminer, konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak -
KINAMA

İzinsiz afiş, pankart asmak -
KINAMA

Kendine ait belgeyi başkasına kullandırmak -
UZAKLAŞTIRMA

Alkollü içki içmek -
UZAKLAŞTIRMA

Disiplin İşlemleri
ÖĞRENİM SÜRESİ VE MEZUNİYET
Zorunlu stajlar ve bir ders dışında bütün derslerini başarı ile tamamlamış öğrencilerin bir defa olmak üzere
TEK DERS
sınavı hakkı bulunmakta olup bu sınavdan vize sınavı notuna bakılmaksızın 60 ve üzeri not alındığında başarılı olunmaktadır.

Tek ders sınavına katılabilmek için derse devam zorunluluğunun bulunmaması ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.
TEK DERS SINAVI
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücretini öder.

Uzaktan Eğitim öğrencileri %10 hakkından yararlanamaz.
% 10
DERSLERE DEVAM KOŞULU
Her dersin ilk alınışında devam zorunluluğu bulunmakta olup dönem boyunca teorik derslerin
%70
'ine, uygulama ve laboratuvar derslerinin
%80
'ine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler
F1
notu ile dersten başarısız olup bir sonraki dönem öncelikli olarak bu dersi almak ve devam etmek zorundadır.
Başarı Koşulları
Bir dönem içerisinde, o döneme ait her ders için bir
vize
, bir
final
ve bir
bütünleme
sınavı düzenlenmektedir.

Başarı notu, vize sınavı notunun
%40
'ı ile final veya bütünleme sınavı notunun
%60
'ı alınarak hesaplanmaktadır.
Mezuniyet için 1. ve 2. sınıf sonunda staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ara dönemde de staj yapabilmektedir.

Staj yapılacak işyerleri öğrencilerin alanlarına yönelik olmalıdır.

Yaz döneminde staj yapabilmesi için staj formlarının
Şubat ve Mart
aylarında işyerlerine onaylatılarak danışman onayından sonra en geç
Nisan
ayı sonuna kadar Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
STAJ
Yükseköğretim personelinin kurum içinde ve dışında şeref ve haysiyetini zedeleleyen sözlü ve yazılı eylemlerde bulunmak -
UZAKLAŞTIRMA

Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek -
UZAKLAŞTIRMA

Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak -
UZAKLAŞTIRMA

Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak -
UZAKLAŞTIRMA

Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek -
UZAKLAŞTIRMA
Disiplin İşlemleri
UZAKTAN EĞİTİM
ORTAK DERSLER
Yüksekokulumuzda okutulmakta olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce dersleri Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz
uzem.amasya.edu.tr
adresinden sisteme giriş yaparak ders notlarını edinebilmektedir.

Sisteme giriş için;
Kullanıcı Adı: <öğrenci numarası>@ogrenci.amasya.edu.tr
Şifre : T.C. Kimlik Numarası
Yüksekokulumuzda
Elektrik
,
İnternet ve Ağ Teknolojileri
ile
Mekatronik
olmak üzere 3 programda uzaktan eğitim yapılmaktadır.

Uzaktan eğitim öğrencileri örgün eğitimin aksine derslerini internet üzerinden takip etmekte ve ara sınavlarını online olarak yapmaktadır.

Öğrencilerimizin sadece final ve bütünleme sınavları ile bu sınavlarla aynı tarihte yapılan uygulama derslerinde Yüksekokulumuzda bulunması zorunludur.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları her yıl Mayıs-Haziran aylarında ÖSYM merkezlerince alınmakta olup Temmuz ayında ise sınav düzenlenmektedir.

Adaylara orta düzey Türkçe ve Matematik soruları yöneltilmektedir.

DGS puanı hesaplamasında sınavdan alınan notun yanında adayın not ortalaması da etkili olmaktadır.
DGS
MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
YAZ OKULU
Öğrencilerimizin, Yüksekokulumuza yerleştiği yılda kayıtlı olduğu programın
taban puanından daha yüksek bir programın bulunduğu Üniversiteye
yaz okulu başvurusu yapması gerekmektedir.

Yaz okulunda en fazla 10 kredilik ders alınabilmektedir.

Daha önce başarılı olunmuş dersler yaz okulunda tekrar alınamaz.
Şehzadeler Şehri
Tarihi
Amasya, ilk yerleşimin
8500
yıl öncesine kadar indiği, pek çok medeniyete tanıklık etmiş, merkez kent görevi görmüş, önemini tarihi sürecin her döneminde korumuş önemli bir şehirdir. Hitit belgelerine göre, Amasya’nın bilinen ilk adının Hakmiş olduğu sanılmaktadır. Daha sonraki adı
“Amasseia”
dır. Amaseia sözcüğünün “Ana Tanrıça Mâ’nın Şehri” anlamına geldiği söylenmektedir.
Tarihi
Amasya, 1386 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmış ve sancak olarak önemli bir mülki idari birimini teşkil etmiştir. "Şehzadeler Şehri " olarak ün yapan şehirde,
Şehzade Yıldırım Bayezid
,
Çelebi Mehmet
,
Şehzade Murat (II)
,
Şehzade Ahmet Çelebi
,
Şehzade Mehmet (II)
,
Şehzade Alâeddin
,
Şehzade Bayezid (II)
(oğlu Yavuz Sultan Selim Han 1470 yılında Amasya Sarayında doğmuştur.),
Şehzade Ahmet
,
Şehzade Murat
,
Şehzade Mustafa
,
Şehzade Bayezid
ve
Şehzade Murad (III)
çeşitli tarihlerde Amasya'da Valilik yapmışlardır.
Tarihi

Amasya’nın tarihi süreçteki önemli rolü ve misyonu bunlarla da sınırlı kalmamış, Kurtuluş Savaşı sırasında 22 Haziran 1919 tarihinde yayımlanan
"Amasya Tamimi"
ile de ön plana çıkmıştır. "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır." ilkesiyle Milli Mücadelenin başladığı ve millet egemenliğine dayalı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ilk adımın atıldığı yer olması münasebetiyle de milletimizin tarihindeki vazgeçilmez yerini almıştır.
Önemli Eserleri ve Yerleri
Amasya (Harşena-Harşene) Kalesi
Kral Kaya Mezarları
Aynalı Mağara
Şehzadeler Müzesi
Amasya Evleri
Bimarhane (Darüşşifa) Tıp ve Cerrahi Müzesi
Minyatür Amasya Müzesi
Mumyalar
Hitit Fırtına Tanrısı
Borabay Gölü
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

ELEKTRİK
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği
MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
HARİTA VE KADASTRO
Çevre Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği
MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik
Uzay Mühendisliği

KİMYA TEKNOLOJİSİ
Çevre Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Polimer Mühendisliği

MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Moda Giyim Tasarımı
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sahne Dekorları ve Kostümü
Tekstil
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Tasarım
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Enformasyon Teknolojileri
Fizik
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Meteoroloji Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Uçak Gövde - Motor
Uçak Gövde - Motor Bakım

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİSİ
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Uçak Gövde - Motor
Uçak Gövde - Motor Bakım
MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
MAKİNE
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Tarım Makineleri

MEKATRONİK
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Öğrencilerimizin aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmelerine imkân sağlamak;
Bilim, teknik ve teknolojiye yenilik getirmek;
Geleceğin bilim insanlarını bulmak,
Öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamak
İnsanlığa katkıda bulunacak eserler ortaya çıkarmak

amacıyla
Ödüllü Proje Yarışması
düzenlenmektedir.
Yarışma bütün alanlara açık olup jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üç dereceye giren proje sahiplerine para ödülü verilmektedir.
Casus Araç
İnsansız Kara Keşif Aracı
Şehzada
Güneş Enerjili Motosiklet
Değerlendirme
Yüksekokulumuz öğrencilerinden başvuru yapanlar içerisinde durumu uygun görülen öğrencilere
Amasya Üniversitesi Bursu
ve
Yemek Bursu
verilmektedir.
BURS - KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA
Yapılacak başvuru neticesinde durumu uygun görülen öğrencilere
Kısmi Zamanlı Çalışma
imkânı sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz bölümdeki öğretim elemanları koordinatörlüğünde alanlarıyla ilgili önemli kuruluşlara
teknik gezi
lere götürülmektedir.
Yemekhanemizde öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Kart dolumları KİOS makinesinden yapılmaktadır.
YEMEKHANE
07:00 - 19:00 saatlari arasında kantinimizden yararlanabilirsiniz.
KANTİN
TEKNİK GEZİLER
Hyundai Assan
Zorlu Tekstil
Harita Genel Komutanlığı
Eğitim-Öğretim döneminde alanında önde gelen pek çok kişi öğrencilerimizle buluşturulmaktadır.
KONFERANS - SEMİNER
DEĞİŞİM PROGRAMLARI
FARABİ
Farabi, Yükseköğretim kurumları arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Değişim programından bir öğretim yılı boyunca yararlanılır.

Programdan yararlanabilmek için öğrencilerin akademik ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir.

Programdan yararlanan öğrencilere karşılıksız burs imkânı sağlanmaktadır.
ERASMUS
ERASMUS, Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahip program kapsamındaki ülkelerin birindeki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversitemiz öğrencilerinin değişimini sağlayan programdır.

Programda Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği bulunmaktadır.

Değişim programı bir akademik yıl içerisinde tamamlanır. (3-12 ay arası bir süredir.)

Programdan yararlanabilmek için öğrencilerin akademik ortalamasının en az
2,20
olması gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesinde
%50 akademik başarı düzeyi
ile
%50 yabancı dil seviyesi
baz alınmaktadır.

Programdan yararlanan öğrencilere ek masraflarının karşılanması amacıyla hibe yapılmaktadır. (300-600 € arası)
SPOR ALANLARI
MASA TENİSİ
Okul Yönetimi
Eğitim-Öğretim
Amasya
Sosyal İmkânlar
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Ödüllü Proje Yarışması
Moda Kulübü
Mekatronik Kulübü
Satranç
Dağcılık
Türkçe
Spor Severler ve Atıcılık-Avcılık
Tiyatro
Müzik
Proje
Bilişim ve Teknoloji
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Halk Oyunları
Gezi Gözlem
Çevre
Fotoğrafçılık
Eğitim Gönüllüleri
Dramatize Şiir
Sağlık Gönüllüleri
Psikolojik Danışmanlık
Biyoloji Kulübü
Türk Kültürü Araştırma Kulübü
Etik Kulübü
Bisiklet ve Sağlık Yaşam Kulübü
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Bilinçli Gençler Kulübü
Mutfak Sanatları Kulübü
Ferhat Kültür Kulübü
Matematik Kulübü
Ekonomi ve Ekoloji Kulübü
Şehir Plancıları Kulübü
Toplum Gönüllüleri
Trafik ve Trafik Güvenliği
Otomotiv Kulübü
Yenilenebilir Enerji Kulübü
Gönüllülük Kulübü
Tarih Kulübü
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemizde öğrencilerimizin üye olabileceği 47 farklı öğrenci kulübü bulunmaktadır.

Bu kulüplerin dışında yeni bir kulüp açılabilmesi için en az 20 öğrencinin bir araya gelerek bir danışman öğretim elemanı koordinatörlüğünde başvuru yapılması gerekmektedir.
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Sınavlarda Uyulacak Kurallar
Cep telefonu ile sınavlara girmek yasaktır.

Öğrenci kimliği üzerinde bulunmayan öğrenciler sınavlara alınmayacaktır.

Öğrencilerin sınav öncesinde ve sonrasında derslik ve koridorlarda beklemesi yasaktır.

Öğrencilerimizin sınavlarda yanlarında tükenmez kalem de bulundurmaları gerekmektedir.

Sınavların ilk 15 dakikasında salonlardan çıkış yasaktır.
Midilli HES
DERS KAYDI
Güz ve Bahar dönemine ait dersler ancak kendi dönemlerinde alınabilmektedir.

Bir dönemde en fazla 26 kredilik ders alınabilmektedir. Ancak Türk Dili, Tarih ve İngilizce ile devam zorunluluğu bulunmayan dersler bu sayıya dahil edilmez.
Başarı Koşulları
Derslerden başarılı olabilmek için devam koşulunu yerine getirmek, final veya bütünleme sınavından en az 50 puan almış olmak ve dersin dönem sonu not ortalamasının en az 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Öğrenimlerinde 4 yılı tamamlayan öğrenciler, devam zorunluluğu bulunan dersler hariç, bütün derslerden vize sınavına katılmaksızın girecekleri final ve bütünleme sınavlarından alacakları 60 ve üzeri puan ile başarı olmaktadır.
ASELSAN
Akıllı Sera
Güneş Enerjili Çanta
Full transcript