Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Platon

No description
by

Mehmet Şerif Akaydin

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Platon

PLATON
Platon(Eflatun) (d. MÖ 427 - ö. MÖ 347) Platon Arapçada P harfinin olmamasından dolayı Arap dünyasında
Eflatun
olarak anılmaktadır. Çok önemli bir Antik/Klasik Yunan filozofu oldugğu gibi, matematikçi, felsefi diyaloglar yazarı ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusudur.
Kurdugu bu akademi aynı zamanda günümüzdeki modern üniversite olusşumunun basşlangıcı olarak da kabul edilir. Platon, akıl hocası Sokrat (Socrates) ve öğgrencisi Aristo (Aristotle) ile birlikte, doğgal felsefe, bilim ve Batı felsefesinin temellerini attı. Eflatun, aslında Socrates'in öğgreticisi ve öğgrencisiydi. Socrates'in düşsüncelerinden oldugğu kadar ögğretmeninin adalete uymayan öldürülüs biciminden de etkilenmisşti. Genişs omuzları ve atletik yapısı nedeniyle, Yunanca Platon (genisş göğgüslü) lakabı ile anıldı ve tanındı.
PLATON"UN FELSEFESi
Bilgi
idealar
Ruhun ölümsüzlügü
Platonun felsefesini 5 önemli kuram içerisinde toplamak mümkündür.
Evrendogum
Devlet
... small

Eflatun, bütün yaşamı boyunca hocası Sokrates'den edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış, tüm bu kuramları, etik ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiştir. Sokrates ve Eflatun'a göre felsefenin ana ereği, insanın mutluluğu ve yetkin yaşamının sağlanmasıdır. Yetkin bir yaşam, ancak erdemli bir hayat sürmekle elde edilebilir.
Erdemin temeli,
�,
Yaşamsal sığınağı,
Güvencesi,
Gerekçesi ,
Erdemin temeli,
özü,
Platon Felsefesinin Geçis Dönemi
Eflatun, tıpkı Sokrates öncesi “Doga Filozofları” gibi, mutlak ve degismez olan ile degisen arasındaki ilintilerle ilgilenmistir.
iİlk filozoflar, doğgada mutlak ve değgişsmez olanı aramışslar, Eflatun ise hem doğgada, hem de ahlak ve toplum yaşsamında mutlak ve değgişsmez olanın peşsinden koşsmusştur.
Geçiş dönemi çalışmalarında, Platon un hareket noktasının sofist öğreti olduğu görülür. Thales'den Demokritos'a kadar tüm doğa filozoflarının felsefeye materyalist yaklaşımlarından sonra, insanı odaklayan ilk öğretiler, sofistler tarafından ortaya atılmış ve bu görüşler Eflatun'un ahlakçı ve toplumsal analizleri için müsait bir temel oluşturmuştur.
Aradığgımız şsey bilinen bir şseyse, bunu aramaya gerek yoktur. Bilinmeyen bir şseyse, buldugğumuz şseyin aranan şsey olduğgunu nereden bilecegğiz ?
Ruh ölümsüz olduguna göre, aranan dogru ile daha önceki yasam dönemlerinde muhakkak karsılasmıs olmalıdır. Ölümsüz bir ruh tasıyan insanoglu için "ögrenmek", eskiden bilinen bir seyi hatırlamaktan (anamnesis) baska bir sey degildir. Ancak ölümsüz ruhun eski yasamında gördüklerinden anımsadıkları son derece muglak bilgilerdir. Üstüne üstlük, bir de bu dünyadaki dogrudan algılamaların getirdigi zihni karmasa, bu bilgileri daha sallantılı tasavvurlar haline dönüstürmektedir.
Eflatun bir diyalogda, Sokrates'in ağzından şunları söylemektedir; "Ben bir ebeyim. Şu farkla ki, kadınları değil, erkekleri doğurtuyorum. Benimle konuşmaya başlayan, önce bilmezmiş gibi görünür. Ama konuşma ilerledikçe açılır ve anımsamaya başlar. Bununla beraber, benden bir şey öğrenmediği bellidir. En güzel bilgileri, sadece kendi içersinde bulur ve ortaya koyar."
Eflatun öğretisinin, "doğru sanı" (orthe doxa) ve "bilgi" (episteme) arasındaki karşıtlık ile ruhta bilinçsiz bir halde mevcut, "doğuştan tasavvurlar" şeklinde özetlenebilecek iki ana görüşüne varılmış olmaktadır. Doğru sanı, muğlak ve süreksizdir. Bilgi ise bir temele, bir nedene bağlanmakla, dayatılmakla sağlam ve sürekli olur.
Platon Felsefesinin Olgunluk Dönemi
Platona göre iki ayri dünya vardir.
Göreceli gerçekliklerin dünyasi
idealar dünyasi

İdealar dünyasından gelerek, insani beden ile birleşen ölümsüz ruhun amacı, asıl yurduna tekrar kavuşmaktır. Beden, bu isteğin gerçekleşmesine yardımcı olarak işlevini yerine getirmelidir. Bu kavuşmanın gerçekleşmesi, idealara ulaşmaya, ideaları bilmeye bağlıdır. Bu bilgi de yine bir anımsamadır. Ancak bu anımsama işleminin frekansı, ruh ve bedenlere göre değişkenlik gösterir. Eflatun'a göre ruhlardan çok büyük bir çoğunluğunun anımsadığı bulanık görüntülerdir. Ruhlardan küçük bir azınlıkta "algılama yetisi", daha az bir oranında "anlama yetisi" ve nihayet pek azında, ideaları tamamiyle hatırlayabilme, "akıl yetisi" vardır.
"iyi, doğru ve güzel kavramları, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu özelliklerdir"
anlayisi Platonun ögretisinin temelidir.

"
İYİ, doğru bir yaşamın kesin ölçütü ve amacıdır."
Platonun Eserleri
Devlet

Sokrates'in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır. Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kaynaklardan biri olması açısından önemlidir. Aynı zamanda mutluluk felsefesi üzerine yazılmış bir metindir. Eser Platon tarafından yazılmıştır. Fakat eserde Platon'un hocası olan Socrates'in konuşmaları yer almaktadır.
Platon, "Devlet" adlı eserinde ideal devletin nasıl olacağını belirtmiştir. Bu devlette insanlar üç sınıfa bölünmüştür; Çalışanlar (işçiler, çiftçiler, zanaatkarlar), bekçiler (askerler) ve yöneticiler. İşçi sınıfı çalışıp üretimde bulunarak devletin maddi ihtiyaçlarını karşılar. Bekçiler sınıfı toplum içinde güvenliği ve dışarıya karşı devletin varlığını savunur. Yöneticiler sınıfı ise devleti yönetir.
Bu toplumda her sınıfın bir erdemi vardır. İşçi sınıfının erdemi kanaatkâr olmak, bekçi sınıfının erdemi cesaret, yöneticilerin erdemi ise bilgeliktir.Ayrıca bu toplumda Kadın-Erkek eşitliği mevcuttur.
Platon’un açtığı bu ütopik devlet anlayışı yolu, gelecekte hem doğu hem de batı felsefelerinde temsilciler bulmuştur. Doğu felsefesinde böyle ütopik bir devlet anlayışını Fârâbî’de görmekteyiz.
Sokratesin Savunmasi

Yunan filozof Platon tarafından yazılmış, Sokrates'in bir grup Atinalı tarafından şehrin tanrılarına inanmayışı ve gençlerin ahlakını bozması gerekçesiyle suçlanışını, Atina demokrasisi tarafından yargılanışını ve cezalandırılmasını konu alan diyalog. Euthyphron adlı diyalogun devamı niteliğindedir. Eser, Euthyphron ve Kriton ile birlikte bir üçleme oluşturur. Euthyphron mahkemenin hemen öncesini, Savunma mahkeme sürecini, Kriton ise mahkeme sonrasını anlatır.
Full transcript