Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KÜLTÜR Nedır? KÜLTÜRLER ARASI psikoloji VE KÜLTÜREL PSIKOLOJ

No description
by

Yasemin Abayhan

on 21 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KÜLTÜR Nedır? KÜLTÜRLER ARASI psikoloji VE KÜLTÜREL PSIKOLOJ

Kültür
Kültürlerarası Psikoloji
Çeşitli kültürlerde ve etnik gruplarda bireysel, psikolojik ve sosyal işlevselliğin benzerliklerinin ve farklılıklarının çalışılması (Kağıtçıbaşı ve Berry, 1983).
Kültürlerarası Psikoloji
-Batı psikolojisinin araştırma desenlerini ve yöntemlerini kullanırlar.
Kültürel Psikoloji
-Karşılaştırmadan ziyade belirli bir kültür içindeki pratikleri araştırır!
Kültür Neleri Içerir?
KÜLTÜR Nedır? KÜLTÜRLER ARASI psikoloji VE KÜLTÜREL PSIKOLOJI nedir?
Kültür
-Grupların varkalımlarını sağlamak amacıyla oluşturdukları,
-Açık ve örtük,
-Dinamik kurallar sistemidir.

Grubun normatif gücü sağlanılan bu varkalım sayesinde ortaya çıkmaktadır.
"Bir elin nesi var? Iki elin sesi var."
""Birlikten kuvvet doğar."
"Sürüden ayrılanı kurt kapar."
Kültürün ögelerinin oluşumu zaman içerisinde gerçekleşir.

Kültürün ögeleri sabit değildir, değişikliğe açıktır!
"Kültür nedir?"
"Kültür" tanımının hem kavramsallaştırılmasında hem de işevuruklaştırılmasında bir fikir birliği yoktur.
Kültür--> "Cultura" kelimesinden gelir.
-Bilgi, inanç, sanat, ahlak, kanunlar, normlar ve toplum üyesi olunması için gerekli diğer tüm özellikler ve alışkanlıkları içeren kompleks yapı (Tylor, 1871).

-Insanlığın toplam sosyal mirasıdır (Linton, 1936).

-Çevrenin insan eli ile yapılmış kısmıdır (Herkovits, 1948)."Kültür Nedir?"
-Kültür, bir insan topluluğunu diğer bir topluluktan ayıran normlar, değerler, inanç sistemleri, varsayımlar ve davranış biçimlerinin bütünüdür. Kültür paylaşılır, bir kuşaktan diğerine aktarılır ve davranışlarımızı şekillendirir (Adler, 1997).

-Kültür,
(a) davranışları etkileme potansiyeli olan diğerlerinden öğrenilen bilginin
(b) bağlam ve deneyimleri paylaşan bir grup insan tarafından paylaşılmasıdır (Heine, 2008).
Kültür değişimlenemez ve kontrol edilemez olduğu için araştırmacılar tarafından "yarı-bağımsız değişken" muamelesi görmektedir.

Kültürün insan davranışları üzerindeki etkisi araştırılır.
Benlik kavramı
Psikolojik iyilik hali
Bilişsel yanlılık
Görsel algı
Beden algısı
Mutluluk
Bilişsel gelişim
Içsel motivasyon
Benlik ve diğeri benzerliği algısı
Hasta davranışı
Öfkenin ifade ediliş biçimi
Strese ilişkin algılar

Insanoğlu son 2000 yıdır biyolojik ve genetik olarak bir değişme göstermese de kültür dramatik değişiklikler geçirmiştir.
Dünyayı algılayıp dünyaya dair bilgiyi diğerleriyle paylaşmak varkalımımızın temelidir.
Kültür öğretilir ve öğrenilir!
Toplumsallaşma!
Çocukluktan itibaren sosyal ajanların sosyal normları bireye öğretmesi.
"Burada işlerin nasıl yürüdüğünü" öğrenmek!
Fizyoloji bize bir temel sağlar. Kültür istenen sonuçları elde etmede fizyolojimizi kullanmamızı sağlar.
Hofstede, bilgisayar dili ile fizyolojinin donanıma, kültürün ise yazılıma benzediğini vurgular!
Fizyoloji
Kültür
Eeee?
Bazı durumlarda yazılım ve donanım uyuşmazlığı da önemlidir!
Çocuk tutumları, değerleri,
davranışları öğrenir!
Kültür semboliktir!
Kültür tadılamaz, hissedilemez, duyulamaz!
-Kültürün tezahürleri söz konusudur.
Selamlaşma Biçimleri
-Hitap biçimleri;
"Türkiye'de bireylerin ilişkisellik düzeyini araştırmak isteyen ve çok iyi Türkçe bilen Amerikalı bir sosyolog dolmuşa biner..."
Dili bilmek ile dilin sembolize ettiği olguları bilmek birbirlerinden farklı!
Amca!
Yenge!
Bacım!
Beybaba!
Teyze!
Hemşerim!
Oğlum!
Evladım!
Hacım!
Yeğenim!
Dedesi!
Ablası!
Kültür ırk ya da milliyet ile eş anlamlı değildir!
Alt kültürler olabilir!
Aynı ırktan bireylerde farklı davranış repertuarları olabilir!
Aynı alt kültüre mensup ailelerin farklı davranış kodları olabilir!
Kürt Kültürü
Zaza Kültürü
Yörük Kültürü
Ermeni Kültürü
Laz Kültürü
Çerkes Kültürü
Daha niceleri var; mesela?
Kültürün işlevleri
Kültür;
-Kişinin kim olduğunu bilmesini,

-neyin "anlamlı", "değerli" olduğunu düşünmesini,

-diğerleri ile iletişim kurmasını,

-çevreyi düzenlemesini,
sağlar.
Dünyayı görmek için gözlerimizi, dünyayı anlamak için kültürü kullanırız!
Kendi kültürümüzü ayırdetmemiz zor!
"Doğal" gelir.
Nesnel Ögeler
Öznel Ögeler
-Sosyal pratikler

-Dini pratikler

-Ekonomik pratikler

-Politik pratikler
-Mimari eğilimleri
-Müzik türleri
-Edebiyat eserleri
-Mitoloji Hikayeleri
-Yemek alışkanlıkları
-Düğün ve Cenaze gelenekleri
-Ürünler
-Alfabeler
Kültürün insan üzerindeki etkisini eleştirel ve karşılaştırmalı olarak inceler.
Batı kuramlarının diğer kültürlerde
ne kadar geçerli olduğunu
test etmeyi içerir.
Hangi fenomenin evrensel, hangi fenomenin kültüre özgü olduğunu anlamak için farklı kültürlerden bilgi toplarlar.
-Kültürlerarası psikolojinin amaçları:
1. ‘Taşı ve sına’: Temel psikoloji kuramlarını başka kültürel ortamlara taşımak ve geçerliğini sınamak.

2. ‘Keşfet’: Kültüre özgü psikolojik süreçleri keşfetmek.

3. ‘Evrensel psikolojik süreçleri tanımla’: Ilk iki amacı birleştirerek neredeyse evrensel süreçleri ortaya çıkartmak.

Bağlama bağlı olarak çalışır kültürel psikologlar!
Davranışın ortaya çıktığı doğal ortam ile ilgilenirler.
Kültürlerarası psikoloji için kültür bir değişken iken burada kültür araştırılan davranışın içinde yer aldığı bir süreçtir!
Her kültürel ortamda ona özgü olan yöntemler kullanılır!
Perskeptif
Kültürlerarası
Psikoloji
Kültürel
Psikoloji
Temel eğilim
amaç
Farklı kültür ve etnik gruplardaki benzerlik ve farklılıkları çalışmak
Bir bireyin tarihsel ve sosyokültürel bağlamında ortaya koyduğu davranışları derinlemesine anlamak
Amaçlar ve Hedefler
Yöntemsel ya da Kavramsal Sorunlar
Daha evrensel bir psikoloji ortaya koyabilmek, farklı kültürlerdeki örtük ya da açık davranışları karşılaştırmak
Zihnin ve kültürün davranışları nasıl tanımladığını anlamak ve zaman içine kültürde olan değişiklikler hariç karşılaştırmadan kaçınmak
Kültürler arasında kavramsal, psikometrik ve işlevsel denklik sorunu ortaya çıkabilir
Ortak ve geniş alana yayılmış, kabuk görmüş araştırma eğilimi yoksunlğu. Etnografik çalışmalardan niceliksel çalışmalara kadar araştırmacılar arası bölünme
Her iki yaklaşımın da artıları ve eksileri olduğunu unutmamak gerekir!
Kültüre Yönelik Temel Prensipler
Insanlar diğer kültürleri kendi perspektifleri ile görür ve değerlendirirler. (Etnosentrizm)
Bazı psikolojik prensipler evrensel, bazıları kültüre özgüdür.
Bazı kültürel boyutlar kültürlerarası fenomeni anlamaya ve çalışmaya yardım ederler.
Kültürlerarası araştırmacıların tanımladığı kültürel farklılıklara rağmen farklı kültürlerde insanlar farklılıktan çok ortak noktaları daha çok paylaşmaktadır.
(1940, Diyarbakır)
Farklı kültürler birarada yaşayabilir, etkileşim içine girebilir, birbirlerini etkileyebilirler!
Haftaya, Ankara'ya ilk geldiğinizde hissettiğiniz farklı kültür tezahürlerini yazmış olarak geliyorsunuz...:)
Full transcript