Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Такырыбы: Массивтер

No description
by

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Такырыбы: Массивтер


1) жиымдар
2) жолдар
3) жиындар
4) жазбалар
5) файлдар

Егер ар элементке бір индекстен берілсе, онда бул
бір олшемді жиым

(вектор)
болып саналады. Ал, екі индекс берілсе –
екі олшемді жиым

(матрица)
болады
Жиым ішіндегі реттік катынас
индекс

аркылы беріледі.
1)айнымалыларды сипаттау болігінде:
2) типін алдын ала сипаттау, мысалы:
Type mas=array[1..10] of integer; { типті сипаттаймыз}
Var a: mas; {айнымалыны сипаттаймыз}

Программадагы жиым элементтерін уш тасілмен сипаттауга болады.
10 элементтен туратын бутін сандар массивінін он элементтерінін арифметикалык ортасын табындар.
Program m1;
Var a:array[1..10] of integer ;
S, i, k: integer;
P: real; {арифметикалык орта айнымалысы}
Begin
s:=0; k:=0;
for i:=1 to 10 do
Readln (a[i]); {массив элементтерін енгізу}
for i:= 1 to 10 do
If a [i]> 0 then begin S:= S + a [i] ; k:=k+0;
end;
P:=S/k;
Writeln (‘он элементтердін арифметикалык ортасы’, Р );
End.

2-мысал . Матрицанын жуп жане так элементтерінін санын табындар.
Курылымдык типтер
Такырыбы: Массивтер
Жиым

- касиеттері бірдей бір типті айнымалылардын реттелген жиыны.
Жиым туріндегі айнымалыны сипаттау екі тасілмен іске асырылады:
1) жиым типтік турактылар немесе элементтерге ман беру аркылы иницализациялануы мумкін;
2)жиым элементтері пернетактадан немесе файлдан енгізуге болады;
3)жиым элементтерін программада былай аныктауга:
• кездейсок сандар генераторы аркылы;
• берілген бойынша жане баска жиымнан кошіруге болады.

Program Matrix1;
Const n=3; m=3;
Var a: array [1..3, 1..3] of integer;
i, j, K, L: integer; {K-жуп, L-так элемент саны}
begin
k:=0; l:=0;
for i:=1 to 3 do
begin
for j:=1 to 3
read (a[i, j ]);
end;
for i:=1 to 3 do
for j:=1 to 3 do
begin
if (a[i, j ] mod 2)=0 then K:=K+1 else L:=L+1;
end;
writeln ('жуп элемент саны=', K, 'так элемент саны=', L)
end.
Full transcript