Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЧАНАРЫН НЭГДСЭН УДИРДЛАГА

No description
by

Ganchimeg Gantulga

on 14 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЧАНАРЫН НЭГДСЭН УДИРДЛАГА

ЧАНАРЫН НЭГДСЭН УДИРДЛАГА
2-51 Г.ГАНЧИМЭГ
Чанарын нэгдсэн удирдлага (ЧНУ) гэж юу вэ?

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах, хэрэглэгчдээ баярлуулах байгууллагын стратеги
"Зөв юмыг эхнээс нь болоод үргэлж зөв хийх зорилго"-ыг хангахын тулд бүх хүний оролцоог хангах, бүх процессыг хэрэглэчдийн сэтгэл ханамж, өрсөлдөөний шаардлагыг хангахад чиглүүлдэг байгууллагын тасралтгүй, тогтвортой амжилтын үндэс, удирдлагын системт үзэл баримтлал
ЧНУ-ийн философи
Байгууллагын бүх процесс, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг
тасралтгүй сайжруулах
арга замыг эрэлхийлэгч
удирдлагын философи
ЧНУ дээрх сайжруулалтыг бий болгохдоо
хэлбэлзэл, хэмжилтийн ач холбогдлыг
ойлгох танин мэдэхийг, хэрэглэгчийн оролцоо,
байгууллагын бүх түвшний ажилчдын оролцоог
онцолдог.
ЧНУ-ЫН ФИЛОСОФИ ДАРААХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ҮНЭТ ЗҮЙЛСИЙН ЦОГЦ ЮМ.

Байгууллага дахь тасралтгүй сайжруулалтыг дэмжин урамшуулах
Байгууллагын хэмжээнд хүн бүрийг, ажил үүрэг болгоныг системтэй, нэгдсэн, тууштайгаар оролцуулах
Дотоод болон гадаад хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгөх
Олон талт үйл ажиллагаа эрхлэгч хүн бүр сайжруулалтыг компанийн дотроосоо хийх, өөрөөр хэлбэл бага зүйлээс өөрсдөөсөө эхлэх
Үйл ажиллагаа мөчлөгийг зардлыг оновчтой болгох, тавьсан зорилгодоо нийцэх хэмжилт, шинжилгээний аргачлал хэрэглэх
Гологдлоос сэргийлэх, зохион бүтээлтийн чанарт анхаарах
Хаягдал, алдагдлыг буурууоах, хэвийн бус байдлыг багасгах
Ялалтад хүрэх хүсэл эрмэлзлэлийг нэмэгдүүлэх
Энэ бүгдээс ЧНУ-ыг дараах байдлаар тодорхойлж болно:

ЧАНАР

Хэрэглэгчдийн нийт сэтгэл ханамжийг батагаажуулна. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж бол ЧНУ-ын эрхэм зорилго, гол зарчим. Хэрэглэгч гэдэг нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ямар нэг байдлаар холбогдож байгаа бүх хүн бөгөөд үүнийг 2 янзаар тодорхойлж болно.
эцсийн хэрэглэгч бол гадаад хэрэглэгч, байгууллага дотор дараагийн дамжлага, процесс бол дотоод хэрэглэгч гэнэ.
НЭГДСЭН
Байгууллага дахь бүх хүн, бүх зүйлсийг тасралтгүй сайжруулалтын хүчин ёармайлтад татан оролцуулж, тэд чанарын удирдлагын нэг хэсэг байх ёстой.
УДИРДЛАГА
Байгууллагын манлайлалын хүчин зүйлс буюу хариуцлага юм.
Менежмент, удирдлага ЧНУ-ыг орчинг бүрдүүлдэг.
ЧНУ-гийн эрхэм зорилго нь хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, энэ нь хүмүүсийг хүндлэх зорилтыг хэрэгжүүлснээр бий болдог.
Процессыг тасралтгүй сайжруулах (continues improvement):
ЧНУ нь өөрчлөлт, тухайлбал байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг хэрэглэгчид, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг даган байгууллага сайжран өөрчлөгдөж байх, ингэхийн тулд:
Түргэн шуурхай
Уян хатан байгууллагыг бий болгох явдал юм. Тийм учраас процессын тасралтгүй сайжруулалт гэдэг нь ЧНУ-гийн үндсэн суурь бөгөөд үүнийг тодорхой төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу эрчимтэй хэрэгжүүлэх ёстой, гэхдээ төлөвлөн хэрэгжүүлнэ гэдэг нь албадахын нэр биш...

ЧНУ-ГИЙН ЗОРИЛГО
ХҮМҮҮС

Үр дүнтэй ЧНУ нь дээд удирдлагаас авахуулаад бүх түвшний ажиллах хүчийг хөгжүүлэх, тэдний хүч бололцоог бүрэн дүүрэн дайчлах байгууллагын үр ашигт ажиллагаанаас хамаардаг.
Чанартай ажлын эцсийн үр дүн бүх хүний хамтын оролцоо, чанарын манлайлал, хувь хүний болон байгууллагын соёл, үзэл баримтлалтай шууд холбоотой. Чанарын арга хэмжээнүүд, жишээ нь, "чанарын дугуйлан"-гийн үйл ажиллагаа зэрэг нь үүрэг даалгавар, хариуцлага, эрх мэдэл хуваарилалтыг хөгжүүлэгч, хөдөлгөгч хүч нь болдог. Тэгэхээр хүний нөөцийн стратеги, байгууллагын чанарын төлөвлөгөөний хооронд маш нягт тодорхой уялдаа байх шаардлагатай.
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО –ны дараах 8 зарчим үйлчилдэг.
1.Хэрэглэгчид төвлөрөх
2.Удирдлагын манлайлал
3.Хүмүүсийн оролцоо
4.Үйл явцын хандлага
5.Удирдлагын тогтолцооны хандлага
6.Тасралтгүй сайжруулалт
7.Шийдвэр гаргах бодит баримтын хандалт
8.Хоёр талын ашигтайгаар нийлүүлэгчидтэй үүсгэх харилцаа Тэгвэл сүүлийн үед дараах шинэ хандлагууд гарч ирсэн. Үүнд :
1.Хэрэглэгчийн үнэ цэнийг бий болгох
2.Нийгмийн үнэт зүйлс дээр төвлөрөх
3.Урьдчилан харах чадвартай удирдлага
4.Гол өрсөлдөх чадварыг ойлгох
5.Хүмүүсийн оролцоо
6.Түншүүдийн хамтын ажиллагаа
7.Нийтийн өөдрөг үзэл
8.Үйл явцыг хандалт
9.Бодит баримт дээр суурилсан хандалт
10.Байгууллага, хувь хүний боловсрол
11.Шаламгай байдал
12.Бие даасан байдал
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО
ЧНУ-д хүрэх, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэхийн тулд үр ашигтай ажлын үйл явцтай байх шаардлагатай ба ингэхийн тулд байгууллага ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО-г бий болгох, түүнийгээ хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.
ЧАНАРЫН БОДЛОГО
Тодорхойлогдон гарсан чанарын бодлого гэдэг байгууллагын хэмжээнд ЧНУ-ыг хэрэгжүүлэх ажлын зангилагч "Дээвэр" болж байдаг.
Дээд удирдлага маш тодорхой чиглэл (эрхэм зорилго, зорилт), тодорхой хугацаанд хүрэх зорилгыг тодорхойлж, түүнийхээ хэрэгжилт болон үр дүнг хянадаг. Чанарын бодлого нь цаашдаа практикт хэрэгжих удирдлагын зорилгыг тодорхойлох буюу түүнд хүргэнэ.
ҮР АШИГ
ЧНУ-г амжилттай хэрэгжүүлснээр байгууллага маш үр өгөөжийг хүртэх болно.
Бүтээмж нэмэгдэнэ.
Ажилтнуудын ёс суртахуун, сэтгэл ханамж, итгэл найдвар, хүч бололцоо сайжирна.
Компанийн нэр хүнд өснө.
Бэлтгэн нийлүүлэгчид хоорондын харицаа сайжирна.
Чанар, үйлчилгээний өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ.
Комданийн чанарын соёл бий болно.
Мэдээллийн удирдлагыг боловсронгуй болгоно.
Багийн хамтын ажиллагааны үр дүн сайжирна.
Зардал буурна.
Ажил мэргэжлийн болон бүтээгдэхүүний талаарх мэдлэг тэлнэ гэх мэт...
ХИЙГДЭХ АЖЛУУД
МАНЛАЙЛЛЫН ҮҮРЭГ
Байгууллагад ЧНУ-г хэрэгжүүлэхэд манлайлагчид дараах 3 үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ.
1. Өрсөлдөөний давуу чанарыг бий болгохын тулд бүх ажилчдын хамтын оролцоог өндөр хэмжээнд байлгах ажлын соёлыг бий болгох
2. Ажилчид, удирдлагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
3. Ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэгийг өргөжүүлэх сургалт зохион байгуулах, тасралтгүй сайжруулалтыг тогтворжуулах замаар тэднийг байнга хөгжүүлдэг байх
Бенчмаркинг нь бүтээмж, чанарын гүйцэтгэлийн өндөр түвшинд хүрэх, байж болох хамгийн сайнаас илүү сайн болох эрэл хайгуул хийх, бусдаас суралцах, ингэснээр өрсөдөх чадвараа нэмэгдүүлэх үр дүнтэй практик арга юм. Тодруулбал
"Бенчмаркинг нь байгууллага доторхи эсвэл бусад байгууллагуудын тэргүүн туршлагыг олж мэдэх, судлан суралцах, хэрэгжүүлэх системтэй, тасралтгүй үргэлжлэх процесс юм."
БЕНЧМАРКИНГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХДЭЭ:
ӨӨРИЙГӨӨ ҮНЭЛЭХ
ЧНУ-ыг амжилттай хэрэгжүүлж чадах эсэх нь тухайн байгууллагаас өөрөөс нь шалтгаална. Байгууллага ЧНУ-ыг хэрэгжүүлэх таатай орчинг бүрдүүлж чадсан эсэх, бизнесийн зорилго нь тодорхой, ойлгомжтой эсэх, үр ашигтай процессуудыг аудитын янз бүрийн хэлбэрийг хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй.
Дараах 7 шалгуураар байгууллага өөрийгөө үнэлвэл зохино.
1. Дээд удирдлагын манлайлал
2. Бүтээмж, чанарын өгөгдөл, мэдээлэл, шинжилгээний хүчин зүйлс
3. Стратеги төлөвлөлт
4. Хүний нөөцийн хөгжил
5. Үйл явцын удирдлага
6. Бүтээмж чанарын дүн
7. Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж
Хэрэглэгчдэд хандах хандлага, бүтээмж, чанарын үнэт зүйлсийг бий болгож, хэвшүүлэхэд дээд удирдлагаас хэрхэн биечлэн оролцдог, бүтээмж, чанарын үнэт зүйлсийг хэрхэн компанийн удирдлагын тогтолцоотой холбож өгсөн болон нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлж, байгууллагын иргэншлийг хэрхэн төлөвшүүлсэн байдлын шинжилгээ
Хэрэглэгчдэд хандах хандлагыг төлөвшүүлэх, бүтээмж, чанарын дээд амжилтанд хүргэх, ажлын болон өрсөлдөхүйц гүйцэтгэлийг сайжруулахад ашиглах өгөгдөл болон мэдээллийн цар хэмжээ, удирдлага хэрэглээний үнэлгээ
- Мэдээллийн систем дэх тоон болон тоон бус өгөгдлүүд, тэдгээрийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, мэдээллийн хурдан найдвартай, баталгаа, үнэлгээ, сайжруулалт
-Үр дүнгийн хэмжилт, өгөгдөл, эх сурвалж, үйл явцын үнэлгээ, түүнийг зорилт, зорилгодоо хэрэглэх систем
Компанийн төлөвлөлтийн үйл явц болон бүх бүтээмж, чанар, гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг нийт ажил хэргийн төлөвлөлттэй хэрхэн нэгтгэж байгаа, богино, урт хугацааны төлөвлөгөөнүүдийн шаардлагыг хэрхэн хуваарилж байршуулсан байдлын шинжилгээ
-Стратеги төлөвлөлт, процесс, өрсөлдөгчийн давуу, сул талуудыг танин мэдэх, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байдал
-Урт хугацааны төлөвлөгөө
Компанийн бүтээмж, чанар, ажлын гүйцэтгэлийн зорилтыг биелүүлэхийн тулд ажиллах хүч, өөрсдийн чадавхийг хөгжүүлэх бололцоогоор хэрхэн хангагдаж байгаа, ажиллагчдын бүрэн оролцоо, хувийн болон зохион байгуулалт өсөлтөд нааштай, өндөр бүтээмж, чанарын орчинг бий болгож төлөвшүүлэх талаар компаниас гаргаж байгаа хүчин чармайлтын үнэлгээ
-Хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө
-Ажилтнуудын оролцоо
-Боловсрол сургалт
-Ажилтнуудын гүйцэтгэл, түүнийг нь хүлээн зөвшөөрөх
-Ажилтнуудын сайн сайхан байдал, ханамж
Гол бүрэлдэхүүн болон өдөр тутмын үйлдвэрлэл, хүргэлтийн зохион бүтээмж, бүтээмж, чанар, гүйцэтгэлийг сайжруулах, эрдэм шинжилгээ, чанар, гүйцэтгэлийн шаардлагуудад хэрхэн хувь нэмрээ оруулж байгаа үнэлгээ
-Байгууллагын доторх бүх процессуудын зохион байгуулалт
-Процессуудад тавих хяналт
-Процессуудын сайжруулалт
-Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн удирдлага
-Үнэлгээ тогтолцоо, баримт бүрдүүлэлт
Байгууллагын амжилтын түвшин, бүтээмж, чанар, ажлын гүйцэтгэл, гадаад, дотоод орчны чанарын ерөнхий дүр зураг, сайжруулалтын үр өгөөж, түүнийг өрсөлдөгч болон салбарын дундажтай харьцуулсан үнэлгээ
-Үр дүнгийн үзүүлэлт
-Үр дүнг өрсөлдөгч, салбарын дундажтай харьцуулах
-Бүтээмж, чанарын үр дүнгийн өсөлтийн чиг хандлага
-Автомачлал, технологийн дэвшил
Компани хэрэглэгчидтэйгаа харилцах үйл ажиллагааг хэрхэн үр ашигтай удирдаж, энэ үйл явцуудыг сайжруулах талаарх мэдээллийг тэднээс хэрхэн ашигладаг болох үнэлгээ
-Зах зээл, хэрэглэгчдийн сегментчлэл
-Хэрэглэгчдээс мэдээлэл авах хэлбэрүүд (судалгаа, санал, ярилцлага)
-Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүх ажилтнууд ойлгодог эсэх, түүнийг ажилдаа хэр тусгадаг
-Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж тодорхойлолт
Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өрсөлдөгчийнхтэй харьцуулах
Full transcript