Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bouw van stoffen

No description
by

on 6 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bouw van stoffen

Het atoommodel van rutherford Atomen zijn opgebouwd uit protonen, neutronen en een elektronenwolk. Protonen zijn positief geladen deeltjes deze komen voor in de kern en bepalen welk atoomsoort het atoom is. De kern lading word ook veroorzaakt door het aantal protonen. Neutronen zijn ongeladen deeltjes en houden de kern bij elkaar. De elektronen wolk bestaat uit elektronen dat zijn negatief geladen deeltjes die een hele lichte massa hebben ze worden uit gedrukt in atomaire massa eenheid (u) omdat het getal anders te groot word. De elektrische lading van een atoom is ook heel klein dus druk je deze uit in elementaire ladingseenheid (e). Isotopen isotopen zijn atomen met hetzelfde aantal protonen maar een verschillend aantal neutronen. Isotopen bepalen de gemiddelde atoommassa.
1. houd rekening met de massa' s van de verschillende isotopen
2. de percentages waarin de isotopen voorkomen
molecuul massa is alle gemiddelde atoommassa' s bij elkaar optellen die in dat molecuul voorkomen. Het periodiek systeem Het periodiek systeem bestaat uit een tabel van gerangschikte elementen naar opklimmend atoomnummer en automatisch in chemische eigenschappen.
Een periode is een (horizontale) rij van elementen
Een groep is een (verticale) kolom van elementen
Alkalimetelan(groep 1) zachte metalen die steeds heftiger reageren van boven naar beneden met o.a. water.
Aarsalkalimetalen(groep 2) harder dan alkalimetalen en reageren minder heftig.
Halogenen(groep 17) elementen uit twee-atomige moleculen reageren gemakkelijk met andere elementen(vooral metalen)
Edelgassen(groep 18) weinig reactiviteit.
Het periodiek systeem blijft aangevuld worden met elementen deze noem je uraniden. (zijn radioactief->ontdekt door voortgang van wetenschap)
elektronen gaan in verschillende banen(schillen) om de atoomkern. Valentie elektronen zijn de elektronen van de buitenste schil deze zijn betrokken bij het vormen en verbreken van atoombindingen. Het aantal valentie elektronen bepaalt de mate waarin dat atoom met andere atomen reageert. Een indeling van stoffen. groep1:moleculaire stoffen, geleiden geen elektrische stroom in vloeibare en vaste toestand hierin komen niet-metalen voor
groep2:zouten, geleiden alleen elektrische stroom in de vloeibare fase hierin komen zowel metalen als niet-metalen voor
groep3:metalen,geleiden elektrische stroom in vloeibare en vaste faseen bestaan alleen uit metalen
Negatieve vrije elektronen zorgen voor elektrische geleiding bij metalen vaste fase.
Negatieve + positieve vrije ionen zorgen voor elektrische geleiding bij metalen en zouten.
Moleculaire stoffen bestaan it ongeladen deeltjes. Bindingen in moleculen Er zijn 4 soorten bindingen:
atoombinding/covalentebinding=door uitwisselingen van elektronen vormen deze bindingen.
Van der Waals binding=moleculen trekken elkaar aandaardoor vormen ze bindingen.
waterstofbrug=NH en OH groepen hebben behalve van der waals binding ook een extra intermoleculaire binding de O en H trekken elkaar aan.
metaalbinding=een binding door uitwisseling van elektronen vormen er bindingen maar deze komen alleen metaal atomen voor en de elektronen bewegen vrij door de ruimte. Als een atoom slechts uit 1 elektron bestaat kan het ook maar 1 elektron bijdragen aan een gemeeenschappelijk elektronenpaar. Dit betekent dat hij slechts 1 atoombinding aan kan gaan. Dit geld voor het aantal elektronen in de buitenste schil.(valentie elektronen)Het aantal atoombindingen die hij kan vormen heet de covalentie. De stof ontleed pas bij een hele hoge temperatuur doordat de binding heel sterk is. Het kan ook bij lagere temperatuur worden verbroken tijdens chemische reacties want bij een reactie ontstaan nieuwe moleculen.

Smelten=als een vaste stof overgaat in een vloeistof
Verdampen=als een vloeistof overgaat in een gasvormige toestand

Regelmatige rangschikking. De moleculen blijven op 1 plaats en vormen samen een molecuulrooster.In vloeibare fase is geen rangschikking meer maar ze zitten nog dicht bij elkaar. In gasvorm zitten ze ver van elkaar af.
Een hogere temperatuur zorgt dat moleculen heftiger bewegen.
De sterkte van een van der Waals binding neemt toe naarmate een molecuul meer elektronnen bevat door dat ze dan een grotere massa hebben en dus een grotere omvang.Des te hoger is het smelt- en kookpunt.
Alkanen zijn verbindingen waarvan de moleculen uit koolstof- en waterstofatomen zijn opgebouwd. Hierbij geld hetzelfde als hiervoor besproken. wat is oplossen? De van der Waals binding laat los en de op te lossen stof word over een groot volume verdeelt. Er kruipen moleculen tussen bv het water. Bij verdampen worden alleen van der Waals bindingen verbroken en bij oplossen worden er ook nieuwe gevormd.

In een ion zijn het aantal protonen en elektronen niet gelijk. Als er meer protonen zijn dan elektronen is hij positief geladen en als er meer elektronen zijn dan protonen is hij negatief geladen. Metaalatomen kunnen uitsluitend elektronen afstaan dus uit metaalatomen worden altijd positieve ionen gevormd. Atomen van niet-metalen kunnen makelijker elektronen opnemen dan afstaan uit atomen van niet-metalen worden meestal negatieve ionen gevormd. Positieve en negatieve ionen zitten in vaste fase op een vaste plaats. In vloeibare vorm kunnen ze wel vrij bewegen. Ionrooster is een model van een regelmatige stapeling van positieve en negatieve ionen.
Negatieve deeltjes stoten elkaar af en positieve deeltjes elkaar ook maar een positief en een negatief deeltje trekken elkaar aan. De krachten tussen geladen deeltjes noem je elektrostatische krachten.
De evenwichtsstand tussen ionen ontstaat doordat er evenveel kracht word uitgeoefend op het tussenliggende atoom vanaf beide kanten.
Een ionbinding is sterker dan een vanderwaalsbinding of een hbrug daarom heeft deze een hoog smelt- en kookpunt. Metalen Metaalbindingen zijn sterk dus onder normale omstandigheden zijn bijna alle metalen vaste stoffen. Een metaal kan je vervormen in het metaalrooster verandert feitelijk niets. Zouten zijn bros omdat de ionen elkaar afstoten.
Full transcript