Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ӨГӨГДЛИЙН САН БУЮУ DATABASE

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ӨГӨГДЛИЙН САН БУЮУ DATABASE

Өгөгдөл гэж юу вэ?

Агуулга:
Өгөгдөл гэж юу вэ?
Өгөгдлийн сан гэж юу вэ?
Өгөгдлийн сангийн төрөл
Өгөгдлийн сангийн бүтэц
Онцлог шинж
Өгөгдлийн сангийн бүтцүүд
ӨСУСистем
Өгөгдлийн сангийн загвар
Өгөгдлийн сангийн хэрэглээ
Өгөгдлийн сан гэдэг нь өгөгдлийг удирдах зохион байгуулах ашиглахад хялбар байхаар зохион байгуулагдсан өгөгдлийн цуглуулга юм.

Өгөгдлийн сан нь өөр хоорондоо харилцан холбоотой өгөгдлүүдийн цуглуулга юм.

Уялдаа хобоогүй мэдээлэл өгөгдлийн сан болж чадахгүй.
Өгөгдлийн сан нь олон хэрэглэгчийг хүссэн мэдээллээр хангах зорилготой өгөгдлийн цогц иж бүрдэл юм.
Өгөгдөл гэдэг нь тоо болон тэмдэгтүүдийн цогц юм.
ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ТӨРЛҮҮД
Үйл ажиллагааны өгөгдлийн сан
Хувиарлагдсан өгөгдлийн сан
Гадаад өгөгдлийн сан
Гипермедиа өгөгдлийн сан
Өгөгдлийн агуулах гэсэн үндсэн төрлүүдтэй.
ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН БҮТЭЦ
Өгөгдлийг мод хэлбэрээр доод түвшний бичлэг нь дээд түвшний бичлэгэс салаалсан байдлаар загварчилсан өгөгдлийн сан юм. Энэ нь өгөгдлийн сангийн бүтцүүдийн анхдагч.
Шаталсан бүтэц нь дараах онцлогтой.
• Мод бүр үндсэн нэг үндэстэй байна.
• Аль нэг элемент нь өөрт харьяалагдах хэдэн ч элементтэй байж болох ба эх элемент зөвхөн нэг байна.

Сүлжээ бүтэц: бодит ертөнцийн 2 обьектын хооронд орших олноос олон гэсэн харьцаатай өгөгдлийг загварчилдаг. Энэ харьцааг 2 өгөгдлийн цуглуулгаар дүрсэлдэггүй, тэдгээрийн хоорондын харьцаатай хамтран дүрсэлдэг.
Сүлжээ бүтэц дараах онцлогтой.
• Олноос олон руу чиглэсэн уялдаа холбоотой.
• Дурын элемент хэдэн ч өөр элементтэй холбоотой байж болно.

Холбоост бүтэц: өгөгдлүүд мөр, багана бүхий ялгаатай хүснэгтүүдэд хадгалагддаг. Түлхүүр талбар эсвэл нийтлэг өгөгдлөөрөө дамжуулан ялгаатай хүснэгтүүд холбогддог.
• Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг.
• Хүснэгтийн мөр бичлэгийг, багана талбарыг илэрхийлнэ.
• Хэрэв 2 хүснэгт өгөгдлийн элементийг дундаа ашиглаж байвал нэг хүснэгтийн өгөгдөл өөр хүснэгтийн өгөгдөлтэй холбогдож болно.

Давуу тал нь:
• Бүтэц нь заавал тодорхой байх албагүй
• Өгөгдөл нэмэх, засвар хийхэд хялбар
Сул тал нь:
• Хайлт хийхэд удаан.
СҮЛЖЭЭ БҮТЭЦ
ШАТАЛСАН БҮТЭЦ
ӨСУСистем
Өгөгдлийн санг үүсгэх, устгах, өөрчлөх боломжийг тодорхой хяналт хандалттайгаар олгодог программ хангамжийг өгөгдлийн санг удирдах систем гэнэ. Өөрөөр хэлбэл, DBMS нь өгөгдлийн сан болон хэрэглэгчийн программ 2-ыг холбож өгч байдаг. Өгөгдлийн сангийн удирдлагууд системүүд нь дараахь байгууламжуудаар хангагдана.
DDL(Data Definition Language)
DML(Data Manipulation Language)

Хэрэглэгчдэд DDL(Data Definition Language) буюу өгөгдлийн санг тодорхойлох хэлийг ашиглан өгөдлийн санг үүсгэх боломжийг олгож байдаг. DDL нь хэрэглэгчдэд өгөгдлийн төрөл болон бүтцийг тодорхойлон өгөгдлийн санд хадгалагдах өгөдөлд тодорхой шаардлага тавих боломжуудаар хангадаг.
Хэрэглэгчдэд DML(Data Manipulation Language) буюу өгөгдлийн санг удирдах хэлийг ашиглан өгөгдлийн санг удирдах боломжийг олгож байдаг. DML нь өгөгдлийн сан дахь өгөгдлийг өөрчлөх, устгах болон өгөгдлийн сангаас мэдээлэл авах, мөн өгөгдлийн санд мэдээлэл оруулах боломжуудыг олгож байдаг. DML нь дотроо:
Procedural ( бичлэг бичлэгээр)
Non procedural ( хөлөг бичлэгээр) гэж 2 ангилдаг. Non procedural хэлний сонгодог жишээ бол SQL юм.
Өгөгдлийн санд хяналттайгаар хандах боломжийг олгодог. Энэ нь өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангадаг.

ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ЗАГВАР
Өгөгдлийн сангийн загварыг гаргах үед өгөгдлийн анализ өгөгдлийн загвар, өгөгдлийг нормчлох гэсэн ухагдааныг мэдэх ёстой.
Өгөгдлийн анализ: Өгөгдлийн санг үүсгэхийн тулд өгөгдлийг ямар зорилгоор юунд ашиглах гэж буйгаа нарийн тодорхойлох ёстой.

Өгөгдлийн сан буюу DATABASE
Г.Төгөлдөр
Өгөгдлийн сангийн хэрэглээ
Бизнес, инженер, анагаах ухаан, хууль, боловсрол, номын сан гэх зэрэг салбаруудад өгөгдлийн сан гол үүрэг гүйцэтгэж байна. Ямарч байгууллага өөрсдийн өгөгдлийн санг байгуулснаар дараа нь тэндээсээ тодорхой шийдвэр, үр дүнд хүрч байдаг.
Тухайлбал бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж зардаг байгууллагын хувьд анх үйл ажиллагаагаа эхэлснээс одоог хүртлэх тодорхой хугацаан дахь мэдээллүүдийг эмх цэгцтэйгээр хадгалснаар ямар үед бүтээгдэхүүний борлуулалт сайн байсан мөн муу байсныг зэрэг бусад янз бүрийн мэдээллүүдийг энэ өгөгдлийн сангаас авах боломжтой болж байгаа юм. Ингэснээр тухайн байгууллага өрсөлдөх давуу байдлыг бий болгож байна
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
ХОЛБООСТ БҮТЭЦ
Full transcript