Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Välkommen till Didaktik 1

Föreläsning 1
by

Charlotta Hilli

on 1 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Välkommen till Didaktik 1

Välkommen till Didaktik 1
Alternativt
jakten på god undervisning,
eller,
konsten att belysa lärararbetets komplexitet

Vilken bild av lärarens intentionalitet ger Another Brick In the Wall av Pink Floyd? #didaktik1
Lärarens medvetna (och omedvetna) intentioner med undervisningen
Kursens upplägg

Föreläsningar
Seminarier
Sociala medier
(blogg, mikroblogg)
Praktik (fältskola, VÖS)
Praktikmapp (G/U)
Lärandemål är att eleven okritiskt anammar doktrinerna. Det strider mot den finländska målsättningen med utbildning för barn och unga.
"We don't need no education,
we don't need no thought control."
Undervisning som
indoktrinerar,
manipulerar,
skadar eleven.
Politiska,
religiösa,
moraliska doktriner
presenteras som fakta.
Charlotta Hilli (FD)
universitetslärare i tillämpad pedagogik, ÅA
chilli@abo.fi
@chilliconnect

Tweetchat
Vad kännetecknar en bra lärare?
Skriv in några adjektiv gruppvis på
https://answergarden.ch/374089
Läraren som pedagog
"Vallanhimoinen ja sadistinen yksilö ei sovi opettajaksi."
(Uusikylä & Atjonen, 2005)
Läraryrket ett kall?
Läraren agerar etiskt korrekt &
är ett föredöme genom sina ord & handlingar
Den komplexa undervisningen
Den komplexa undervisningen
Foto av J. Bahnarin Salud (2012) CC S-A.
Lärarens planering
Lärarens beteende
Elevens motivation
Elevens bakgrund
Materiella förutsättningar, klassrummets dynamik, skolans värdegrund, läroplaner, samhällelig kontext
Lärarens bedömning
Baserat på didaktiska modeller i Uusikylä & Atjonen, 2005; Kansanen & Hansén, 2011 i Allmändidaktik - vetenskap för lärare
Elevens beteende
Intentionalitet
Intentionalitet
Reflektera kort över föreläsningens innehåll.
Vad var väsentligt för dig? Vad har du lärt dig? #didaktik1 #f1
Har du frågor kring innehållet? #didaktik1 #semi
Lärarens medvetna och omedvetna intentioner vid undervisning
Negativa fördomar om eleverna
Auktoritärt ledarskap
Överreaktioner
Gruppbestraffningar
Beskyllningar
Oklara lärandemål
Onödiga upprepningar
Ogenomtänkt lektionsplan
Fokus på enskilda elever
Oförmåga att anpassa undervisning till heterogena grupper
Fritt översatt från Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 129
Dramaövning
Samarbeta i grupper om 10-12 personer. Skapa ett kort drama (cirka 30 sekunder) om en lärares intentionalitet i en stökig klassrumssituation.

Kort diskussion i mindre grupper kring de alternativ läraren hade för att hantera situationen.

Tid att förbereda cirka 10 minuter.
Formulera ett lärandemål utgående från valfritt ämne och tema i LP2016. Anpassa det till din utbildning (klasslärar-, speciallärar- eller språkbadslärarstuderande).

Planera i stora drag hur du skulle bedöma lärprocessen hos enskilda elever. Tweeta ditt lärandemål, ämne, tema och bedömning minst en dag innan seminariet. #didaktik1 #semi
Uppgifter inför seminariet
Vad säger finländska lagtexter om bedömning?
Se ex. http://oph.fi/lagar_och_anvisningar/lagstiftning
Inledande uppgift under veckan
Leta reda på lärare eller forskare som tweetar om utbildningsfrågor. Följ minst tjugo av dem. Retweeta didaktiskt relevanta tweets varje vecka. #didaktik1
Full transcript