Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Personcentrerad Vård i Praktiken

Pilot - Utvecklingsinsats PCC
by

Jesper Hök

on 14 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Personcentrerad Vård i Praktiken

Uppstart
18 april Fördjupningsdagar
23-24 maj Metoddag/Avstämning
13 juni Uppföljning
30 augusti Introducera programmet och metodiken
Etablera partnerskap med deltagarna
Organisationens nuläge (Berättelsen)
Forma lärgrupper Utveckla partnerskapet och samkunskapa.
Organisationens nuläge (Berättelsen) Vårdplanering och Dokumentation
Uppföljning och handledning av utvecklingsarbetet Uppföljning och handledning av utvecklingsarbetet.
Reflektion, konklusioner och lärande
Planering framåt 13.00 Introduktion till programmet
Gruppen - erfarenhet & förväntningar
14.15 Introduktion till Personcentrerad vård
15.00 Lärgruppsindelning
Vad gör vi redan personcentrerat idag?
Varför ska vi satsa på personcentrerad vård?
Förändringsvision
16.00 Lärgrupperna formulerar sitt uppdrag.
16.30 Uppsummering och avslut
17.00 Slut Uppstart 18 april 09.00 Intro - mål, agenda

09.20 Incheckning
Vad har givit och tagit energi sedan sist?

10.00 Fördjupning PCC (Inger?)
- Personbegreppet
- Berättelsen
- Vårdplanering - Dokumentation Två-dagars-samling 23 - 24 maj 13.30 Uppföljning av lärgruppernas arbete

15.00 Paus

15.20 Partnerskap och Samskapande

Samtalsmetodik

18.00 Paus innan middagen 12.30 Lunch 08.30 Reflektion

09.30 Förändringsworkshop
Modeller och tillämpning


11.30 Film 12.30 Lunch 13.30 Film & Reflektion

14.30 Paus

14.45 Planering av arbetet framåt

15.30 Uppsummering och Avslut
16.00 Slut 19.00 Middag Metoddag/Avstämning 13 juni 13.00 Intro - mål, agenda

13.15 Uppföljning av lärgruppernas arbete.
Vad har vi uppnått?
Vilka positiva effekter har vi sett hittills?

14.00 Fördjupning Vårdplanering & Dokumentation
- Verktyg
- Metoder
16.00 Uppsummering och Avslut (slut 16.30) Uppföljning 08.30 Intro - mål, agenda

08.45 Hur går det för oss?
Vad har vi uppnått?
Vilka positiva effekter har vi sett hittills?

09.45 Uppföljning av lärgruppernas arbete
- Dela erfarenhetet mellan lärgrupperna 13.30 Planering av det fortsatta arbetet

15.00 Reflektion och utvärdering

15.30 Avslut 12.30 Lunch Fördjupad förståelse för vad Personcentrerad vård innebär, och hur det kan genomföras i praktiken.

Utvecklat arbetssätt att planera och systematiskt genomföra personcentrerad vård för patienter med varierande sjukdomstillstånd och vårdbehov.

Förmåga att etablera partnerskap med patienten och upprätta vårdplan ur ett personcentrerat perspektiv Samsyn förankrad i begreppet personcentrering.

Ha identifierat möjligheter och hinder för att införa en modell för personcentrerad vård på den egna vårdenheten

Plan för fortsatt utveckling av personcentrering i vårdarbetet Effekter hos deltagarna Effekter på avdelningen Målet är att etablera ett hållbart personcentrerat arbetssätt som genomsyrar hela vårdprocessen vilande på tre grundpelare:

Partnerskap;

Berättelse; och

Dokumentation Målbild för PVP Personcentrerad vård i praktiken (PVP) Ett skräddarsytt utvecklingsprogram för vårdenheter. Pilot 1 Utvärdering Planering
Design PVP 1,0 Uppföljning 30 augusti 08.30 Intro - mål, agenda

08.45 Hur går det för oss?
Vad har vi uppnått?
Vilka positiva effekter har vi sett hittills?

08.45 Uppföljning av lärgruppernas arbete
- Dela erfarenhetet mellan lärgrupperna 13.30 Planering av det fortsatta arbetet

15.00 Reflektion och utvärdering

15.30 Avslut 12.30 Lunch 13.00 Introduktion till programmet
Gruppen - erfarenhet & förväntningar
14.00 Introduktion till Personcentrerad vård
(Inger Ekman, Karl Swedberg)
15.00 Lärgruppsindelning
Vad gör vi redan personcentrerat idag?
Varför ska vi satsa på personcentrerad vård?
Förändringsvision
16.00 Lärgrupperna formulerar sitt uppdrag.
16.30 Uppsummering och avslut
17.00 Slut Uppstart 18 april 09.00 Intro - mål, agenda

09.20 Incheckning
Vad har givit och tagit energi sedan sist?

10.00 Fördjupning PCC (Inger Ekman)
- Personbegreppet
- Berättelsen
- Vårdplanering - Dokumentation Fördjupningsdagar 23 - 24 maj 13.30 Uppföljning av lärgruppernas arbete

15.00 Paus

15.20 Partnerskap och Samskapande

Samtalsmetodik - säng?

18.00 Paus innan middagen 12.30 Lunch 08.30 Reflektion

09.30 Förändringsworkshop
Modeller och tillämpning


11.30 Film

Diskussion & Reflektion 12.30 Lunch 13.30 Fortsatt Diskussion & Reflektion

14.30 Paus

14.45 Planering av arbetet framåt

15.30 Uppsummering och Avslut
16.00 Slut 19.00 Middag Metoddag/Avstämning 13 juni 13.00 Intro - mål, agenda

13.15 Uppföljning av lärgruppernas arbete?
Vad har vi uppnått?
Vilka positiva effekter har vi sett hittills?

14.00 Fördjupning Vårdplanering & Dokumentation
- Verktyg
- Metoder
16.00 Uppsummering och Avslut (slut 16.30) Personcentrerad vård i praktiken (PVP) Körschema Inger (13 - 15)
Karl (13 - 15) Inger (09.00 - 12.30 + lunch)
Victoria (lunch + 12.30 - 18.00) Astrid (11.30 - 14.30)
Malin (11.30 - 14.30) Victoria (13.00 - 14.00)
Lars-Erik (14.00 - 16.30)
Kerstin (14.00 - 16.30)
Axel (14.00 - 16.30)

Inger ?
Karl ? Medverkande Uppstart 18 april Fördjupningsdagar
Dag 1 - 23 maj
Dag 2 - 24 maj Metoddag/avstämning 13 juni Utvärdering Utifrån pilotperspektivet Fördjupad förståelse för vad Personcentrerad vård innebär, och hur det kan genomföras i praktiken.

Utvecklat arbetssätt att planera och systematiskt genomföra personcentrerad vård för patienter med varierande sjukdomstillstånd och vårdbehov.

Förmåga att etablera partnerskap med patienten och upprätta vårdplan ur ett personcentrerat perspektiv. Enkät
Stäm av mot mål/checklista.
Intervjuer
Fokusgrupper
Test Styrgrupp Styrgrupp Agenda - 2 mars (10.30-12.00) 10.30 Intro - dagens agenda, styrgruppens syfte
10.40 Presentation av programmets innehåll & upplägg
Utvärdering - baseline, enkäter, etc
11.00 Operationalisera målen (version 0,9)
11.20 Finslipning av innehåll
Kursportal?, Lärgruppernas arbete, Hur involvera övriga?
11.40 Praktiskt - Datum för styrgruppsmöten, baselineenkät. Agenda - 4 april (13.00-14.30) Operationaliserade mål (version 1,0)
Detaljplanering uppstart
Lärgruppernas arbete Styrgrupp Styrgrupp Styrgrupp Styrgrupp 1 enhetschef (Jerzy)
1 vårdenhetschef (Ann)
3 specialistläkare
5 ssk


Lärgrupper: 4 + 4 + 3 1 enhetschef (Maria)
2 vårdenhetschefer (Susanne & Christina)
2 specialistläkare
5 ssk
2 usk

Lärgrupper: 4 + 4 + 4 Deltagare 352 a 353 a & b Jerzy
Ann
Maria
Susanne
Christina
Kerstin
Anna Styrgrupp 2 mars
4 april
april/maj (mellan uppstart och 2-dagars)
maj/juni (mellan 2-dagars och metoddag)
augusti (inför uppföljningen)
oktober (inför framtiden) Datum Implementera personcentrerad i vården i Sverige. Övergripande syfte Ta fram en skalbar, hållbar utvecklingsmodell för implementera PCV på en eller flera vårdenheter. Projektmål Är designen genomförbar rent praktiskt?
Leder det till ökad personcentrering i enhetens verksamhet?
I vilken utsträckning leder insatsen till personcentrering i enhetens verksamhet?
Hur påverkas deltagarna i piloten? Lärande? Förändrat beteende? Förändrad attityd?
Vilket stöd i utvecklingsarbetet mot personcentrerad vård upplever ledningen att piloten har inneburit för dem? Frågeställningar inför piloten Hur och när mäter vi det här? Exempelvis:
Hur många vårdplaner upprättas och undertecknas av alla parter?
I vilken grad upplever patienten sig som likvärdig part i vårdprocessen. Utvärdering (Sjukhusledning)
Styrgrupp
Deltagare
Övriga medarbetare
(Patienter)
(Närstående) Utifrån enheternas perspektiv Potentiella Målgrupper Metoder Val av perspektiv/metod för att mäta respektive mål - Plan med mål, vem gör vad?, hur mäter vi måluppfyllelse? Tidplan, etc Deltagare Enheterna Samsyn förankrad i begreppet personcentrering.

Ha identifierat möjligheter och hinder för att införa en modell för personcentrerad vård på den egna vårdenheten.

Plan för fortsatt utveckling av personcentrering i vårdarbetet. Utvärderingsgrupp
Deltagarna

Baseline
Deltagarna formulerar vad de vet om PCV och vilka frågor de har.
Efter programmet går deltagarna tillbaka till vad de skrev och gör reflektion kring sin egen utveckling.

I styrgruppen: Operationalisera målen - Hur ska vi veta att vi gått i mål?

Vår metod
1. Vi samlar in deltagarnas reflektionsslutsatser.
2. Avstämning mot styrgruppens operationaliserade mål.
3. Deltagarenkät till efter avslutad pilot.
4. Kursvärdering efter varje samling. Utvärderingsgrupper
Styrgruppen, Deltagarna, Övriga medarbetare

Baseline
Enkät till alla medarbetare innan och efter piloten.

1. Beskriv med några meningar, vad Personcentrerad vård är för dig?
2. I vilken utsträckning arbetar du personcentrerat idag?
(På skala 1= Inte alls, till 10-I väldigt hög utsträckning)
3. Vilka möjligheter och vinster ser du med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt på enheten?
4. Vilka hinder och risker ser du med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt på enheten?

I styrgruppen: Operationalisera målen - Hur ska vi veta att vi gått i mål?

Vår metod
1. Enkät till alla medarbetare.
2. Stäm av mot styrgruppens operationaliserade mål.
3. Intervju/gruppsamtal med styrgruppen.
4. Kursvärdering efter varje samling.
Full transcript