Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvordan integrere IKT i ulike fag

NKUL 2014 - 09.05.2014 R1
by

Marte Blikstad-Balas

on 5 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvordan integrere IKT i ulike fag

marte.blikstad-balas@ils.uio.no

@blikstad_balas
Kjappe fakta om IKT + norsk skole
Hvorfor skal vi ha IKT i skolen?
Hvordan integrere IKT i ulike fag?
Marte Blikstad-Balas - NKUL 2014
Et ønske om økt læring...
Hva sier forskningen?
Noen eksempler fra min forskning
Elevene lærer ikke nødvendigvis mer av å få hver sin pc med internett.

Elevene lærer mer av dere (som bruker teknologien til å gjennomføre faglig god undervisning).
ALTSÅ (satt på spissen)
http://www.nrk.no/video/nytt_pa_nytt_hva_stjeler_elevenes_oppmerksomhet/D89AB7846787DCD7/
En supertabloid oppsummering
Norge ligger på verdenstoppen når det kommer til pc og internett -tilgang (hjemme + på skolen)

Norge var det første landet i Europa som gjorde digitale ferdigheter til en gjennomgående, tverrfaglig og læreplanfestet del av opplæringen

Enorm variasjon mellom skoler når det gjelder utstyr

I internasjonal sammenheng kjennetegnes norsk skole blant annet av stor individuell frihet og mye fokus på "ansvar for egen læring""The Global Village" ?

Viktig IKT-kompetanse som må læres ?

Sosial utjevning - digital divide?

Motiverende?


"There is little doubt that society's main ambition for children's use of the internet centers on learning - informally at home
and through formal education in school"

(Livingstone 2009)


(Cuban, 2001; Blikstad-Balas, 2012; Blikstad-Balas og Hvistendahl, 2013; Krumsvik, 2011; Livingstone, 2009; )

PC og internett er ofte ikke en integrert del av undervisningen

Tilgang til IKT i seg selv gir ikke bedre undervisning

Skolen har "(...) hatt vansker med å integrere digitale teknologier på sine egne premisser - IKT kan ofte bety avkobling, underholdning og distraksjon i stedet for å bli integrert i aktiviteter som virker fremmende på faglig og sosial utvikling"

(Hauge, Lund og Vestøl 2007:29)
Evalueringer av Kunnskapsløftet
viser at når det gjelder den grunnleggende ferdigheten å bruke digitale verktøy, er fokus blant lærere og skoleledere selve utstyretikke bruken
av utstyret

(Ottesen & Møller, 2010)
Power-Point ?
vg3, 3 fag, filmer fra tre uker med undervisning (+ kvantitative data, mer om det en annen dag)
Et typisk eksempel fra én skoletime

For mer om dette: artikkel i Bedre Skole "Det digitale klasserommet: oppdatert på fag eller Facebook?"
Link: http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Bedre%20Skole/BS_nr_3-2012/3-12_Blikstad-Balas.pdf
For enda mer om dette: Digital Literacy in Upper Secondary School – What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction?

link: https://www.idunn.no/ts/dk/2012/02/digital_literacy_in_upper_secondary_school_-_what_do_studen?mostRead=true
Historietimen, minutt for minutt...
Historiske argumenter
Säljö (2010): Power Point -tilgjengelighet endrer hvordan elevene engasjerer seg der og da, hvordan de noterer og hvordan de leser pensum

I intervjuer bekrefter elevene at de ikke "trenger å følge med", fordi de har tilgang til lærerners presentasjoner. Paradoksalt nok forstår de ikke alltid presentasjonene.

(Blikstad-Balas, 2012)
...men er ikke hele
IKT +skole -debatten
ganske tabloid?
" Er du for eller i mot internett i skolen?"
Samarbeid må være noe annet enn å fordele individuelle oppgaver

Haug (2011: 13) : "Det synes enkelt for dei elevane som vil det, å kome lett unna både læringa og oppgåveløysinga"

learning by doing doing without learning


Samarbeid
Noen konkrete tips
Tradisjonell klasseromsdialog er en
passiv aktivitet for alle som ikke deltar

Hvorfor skal kun noen få elever svare på
spørsmålene vi stiller dem?


Økt deltakelse
Enorme muligheter i fagene
ansvar for egen læring = ansvar for egen surfing
1) Økt deltakelse
2) Samarbeid
3) Vurdering

Kahoot
les og kom i gang med Kahoot her
http://blog.getkahoot.com/

Om Pintrest i undervisningen:

http://www.educatorstechnology.com/2012/04/awesome-ways-educators-use-pinterest.html

http://www.edudemic.com/guides/the-teachers-guide-to-pinterest/
Pintrest
Diskusjonsforum
Samarbeid - noen konkrete tips:
Vurdering - for læring!
Vurdering - kan vi nå eleven underveis?
Høyt aktivitetstrykk, lavt læringstrykk
(dette!)
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/UsingPreziInEducation.aspx
Samskriving

Skrivesenteret: http://www.skrivesenteret.no/ressurser/samskriving/
http://gettingsmart.com/2012/12/5-ways-to-use-google-docs-in-the-classroom/
Storybird
http://www.edutopia.org/blog/storybird-new-teacher-boot-camp-lisa-dabbs
Tradisjonelt: vurdering av læring
lærer
lærer
(elev alene)
http://www.screencast-o-matic.com/
- gi veiledning på tekster

-gi veiledning på muntlige presentasjoner

- kommentere hverandres tekster (innsyn i prosessen)

-omvendt klasserom -utnytte tiden til veiledning og vurdering
video-respons (Skrivesenteret):
Referanser
Blikstad-Balas (2012) Digital Literacy in Upper Secondary School – What Are Students Using Their Laptops for During Teacher Instruction? I Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 2.

Cuban, L. (2001). Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Erstad, O. (2005). Digital kompetanse i skolen – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.

Egeberg, G.., Guðmundsdóttir, G.B., et al. (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand. Oslo.

Hatlevik, O.E., Ottestad, G., et al. (2009). ITU MONITOR 2009: skolens digitale tilstand. Oslo.

Haug, P. (2011) Klasseromsforsking. Kunnskapsstaus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanning,

Hauge, T. E., A. Lund & J. M. Vestøl 2007. Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Oslo: Abstrakt.

Lim, S. (2009). How and why do college students use Wikipedia? Journal of the American Society for Information Science and Technology 60(11) 2189 -2212.

Livingstone, S. M. (2009). Children and the internet: great expectations, challenging realities. Cambridge: Polity.

Schofield, J.W. (2006). Internet Use in Schools. Promise and Problems. The Cambridge handbook of the learning sciences. R.K. Sawyer. Cambridge, Cambridge University Press: 521–534.
Full transcript