Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ioner og salte

No description
by

Gabriel Bjerre

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ioner og salte

Ioner og salte
Ioner
En ion er et atom der har optaget eller afgivet en eller flere elektroner
En ion har dermed enten overskud eller underskud af negativt ladede elektroner i forhold til positivt ladede protoner i kernen
Dermed er ioner elektrisk ladede partikler
Ioner vil optage eller afgive elektroner i overensstemmelse med oktetreglen
Metaller danner positive ioner
Ikke-metaller danner generelt negative ioner
Elektroner kan ikke eksistere frit og derfor kan et metal ikke afgive elektroner hvis ikke der er et ikke-metal til at optage disse elektroner
Den elektriske tiltrækning mellem den positive natriumion og det negative chloridion resulterer i en såkaldt ion-binding
Kemiske forbindelser der indeholder en ion-binding kaldes ionforbindelser
Ionforbindelser kaldes også salte
I et salt findes ionerne i et såkaldt iongitter
Den elektriske tiltrækning mellem de positive og negativer ioner, samt frastødningen mellem negative og negative, og positive og positive ioner resulterer i iongitter-strukturen
Den positive natriumion er omgivet af 6 negative chloridioner
Den negative chloridion er omgivet af 6 positive natriumioner
En ion hører altså ikke specielt sammen med en anden ion med modsat ladning
I en ionforbindelse er der lige mange positive og negative ladninger og er derfor neutral udadtil
Natriumioner og chlorid findes i forholdet 1:1 i iongitteret
Formelenheden skrives NaCl
Navngivning af ioner og ionforbindelser
Metal-ioner navngives som metallet efterfulgt af endelsen -ion
Natriumion, Magnesiumion
Ved metaller der kan optræde som flere forskellige ioner angives ionens ladning med romertal
Jern(II)ion, Jern(III)ion
Ikke-metal-ioner får endelsen -id efterfulgt af -ion
Chloridion, Flouridion
Sammensatte ioner ender ofte på -at eller -it efterfulgt af -ion
Carbonation, Nitration, Nitrition

I formler og navne angives den positive ion først
Natriumchlorid, Jern(II)sulfat, Sølvnitrat


Pga mange og stærke ionbindinger har salte generelt høje smeltepunkter og høje kogepunkter
Visse salte opløses dog nemt i vand
Salte kan karakteriseres som letopløselige (L) eller tungtopløselige (T) - grænsen går ved 2g opløst stof i 100mL vand ved 20C
Tallene på ”kemisk”:
1 mono-
2 di-
3 tri-
4 tetra-
5 penta-
6 hexa-
7 hepta-
8 octa-
9 nona-
10 deca-
Eksempler:
dioxygen
nitrogentrioxid
natriumsulfat - decahydrat
Full transcript