Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Od Ekoci do Ekocicoop

No description
by

Marjan Kogelnik

on 7 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Od Ekoci do Ekocicoop

Somišljeniki Ekoci- eko civilne iniciative Slovenije delujemo v slovenskem prostoru že od leta 2009.
Uresničujemo skupne cilje:
samooskrba,
ohranjanje naravnih tradicionalnih in domačih vrst semen,
ohranjanje naravnih virov vode okolja,
ohranajnje kulturnih in gospodarskih resursov
prizadevajo za več delovnih mest
Aktiviramo se za več :
zdravja ,
energetsko neodvisnost,
spoštovanje tradicije, identitete ter
iskanje inovativnih rešitev v trajnostnem razvoju, s konkretnimi dejanji, ki temeljijo na znanju na aktivnem in pozitivnem pristopu posameznika.

Ekoci uresničujemo dejanja preko raznih projektov
Oskrbimo Slovenijo-Štafeta semen
Poligon sonaravnih vrtov
Ekofest
Okrogle mize in posveti
vsakomesečni festival na temo samooskrbe
PREHRANA,
PRIDELAVA ŽIVIL
ENERGIJA
NOVA EKONOMIJA, LOKALIZACIJA
EKOLOGIJA, TRAJNOST
UMETNOST PREŽIVETJA
kjer se uresničujejo različni projekti različnih izvajalcev.
z osnovnim ciljem projektov za ohranjanje tradicije na etičen in inovativen način v trajnostemu razvoju
kjer lahko zadružniki skupaj uresničujejo poslovne ideje na trgu.
lahko vsi Zadružniki aktivno pristopijo k ustvarjanju rezultatov na podlagi ustreznih pogodb
kjer dograjujemo spletno stran www.ekocicoop.si, prek katere imamo Vsi Zadružniki priložnost , da se predstavimo, navedemo ali povežemo z svojo spletno stranjo
preprostih ljudi,
stroke, institucij,
lokalnih skupnosti ,
gospodarstva in
politike ter
naprednih medijev
z organizacijo posvetov,
predstavitvijo na sejmih in razstavah izvedbo izobraževanj ter
vpetosti v moderna združenja kot Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, nov poslovni model Integralna zelena Slovenija in veliko drugih
Zadruga je poslovni model, ki zadružnikom omogoča poslovno platformo, za uresničevanje njihovih projektov, združevanje sinergijskih učinkov in potencialov ter poslovnih funkcij, kjer je lahko sodelujoči zadružnik lahko učinkovitejši pri uresničevanju idej na poslovnem promocijskem in družbeno odgovornem področju. Vsi zadružniki so prisotni na spletni strani Zadruge , imajo pa možnosti sodelovanja na skupnih prireditvah, razstavah in sejmih in izkoriščanju sinergičnih učinkov v poslovnih procesih . Glavni cilj Zadruge ni kovanje dobička ampak je le ta namenjen za ustvarjanje delovnih mest in trajnostnega razvoja na etičen način in nadaljnji razvoj zadruge in izgradnje blagostanja v slovenskem in mednarodnem prostoru
POSLANSTVO, VIZIJA IN CILJI ZADRUGE EKOCI COOP
Vzpostavili smo poslovni model projektne Zadruge in organizacijsko tehnične podlage
Širina delovanja Ekoci se vidi v povezovanju:
Delovanje zaznamuje aktivna dejavnost

a)
Občine spodnje Savinjske doline in lokalne skupnosti,
institucije znanja, ki pomagajo uresničevati družbeno odgovornost, vzpodbujati razvoj in sodelovanje (navedeni so na spletni strani www. ekocicoop.si)
b)
gospodarstveniki, dobavitelji, kmetije , društva in posamezniki
c)
Partnerji – vodje področij
, ki vodijo posamezna področja po pogodbi o partnerskem sodelovanju preko svoje pravne osebe (primer Zeleni Hram-
ustvarjen dobiček se deli v dogovorjenem razmerju)
d)
Vodje in sodelujoči v projektih
, ki z svojim entuziazmom delujejo na posameznih projektih, po pridobljenih sredstvih bodo plačani iz projekta
e)
Zaposleni zadružniki
f) Z zadrugo sodelujejo tudi
»Partnerji Zadruge«
brez vplačanega deleža ampak skupaj uresničujemo skupne cilje (primer Pomurski sejem)
g)
»Tihi zadružniki«
, ki ne želijo aktivno sodelovati v aktivnostih Zadruge, z svojim vložkom pa pomagajo ustvarjati delovna mesta in ohranjati slovensko gospodarstvo, vzpodbujati socialno podjetništvo in so jim blizu pozitiven pristop in cilji, za katere se zavzemajo Ekoci.
KDO SO ZADRUŽNIKI IN NAMEN SODELOVANJA
PODROČJE DELOVANJA ZADRUGE

Postavljeni so stebri za poslovanje zadruge pod projekti in znamkami:
Konkretne aktivnosti: Poligon industrijskih rastlin s ciljem raziskovanje razvoja sort industrijske konoplje, ki je najbolj primerna za različne vrste namembnosti, poiskati način pridelave več eko konoplje in ugotoviti najboljše rastline za kolobar v ekološki pridelavi, kar bo prineslo tudi dodano vrednost v kmetijstvu.
Je projekt, kjer Zadruga skupaj s Pomurskim sejmom, Univerzo v Mariboru in partnerji objavi in organizira natečaj na sejmu Agra in Natura s ciljem , da vsi k sodelovanju povabljeni deležniki v Sloveniji izdelajo inovativne izdelki iz konoplje, lanu in volne. Dolgoročni cilj je obuditev in povezovanje tekstilne panoge, izdelava tekstila iz domačih naravnih materialov za namen razvoja in trženja izdelkov in storitev na področju tekstila in drugih naravnih materialov.
Je projekt ustvarjanja inovativnih produktov in storitev v zelenem doživljajskem turizmu:

a) Ekoci Zeleni Hram - že delujoča domača ročna pivovarna - čajnica in restavracija s ponudbo iz lokalnih ekoloških in biodinamičnih surovin.

b) TTRIZG CENTER – Turistično tržno raziskovalni center Zelenega gospodarstva, katerega osnovni namen je raziskovanje in trženje inovativnih storitev v zelenem doživljajskem turizmu s produkti zelenega gospodarstva na področju turističnega vodenja, trženja turističnih paketov na način, da bodo obiskovalci imeli doživljajsko, čustveno, kulinarično in izobraževalno izkušnjo.
Definirani produkti in storitve:
Predavanja Odstiranja znanj prednikov
Po poteh naših prednikov,
Znanje za življenje,
Geomantijski turizem,
Vsakomsečni festival Ekofest….
Je projekt oblikovanja sodobnega načina življenja k uresničevanju ciljev na področju samooskrbe, semen, zdravilnih rastlin, sonaravno predelane hrane, etične
družbe brez odpadkov »Zero Waste » v zelenem krožnem gospodarstvu..

Ekoci trženje- Ekoci Green Busines je še v razvoju:
razvoj trženja preko spleta,
mobilno trženja na kolesih,
organizacija izmenjalnice blaga in storitev ,
uveljavitev čimprejšnjih poti od blaga do porabnika ekološko nespornih izdelkov , ki jih zaznamuje tradicija ali inovativnost in so izdelani na etičen način in pomagajo k uresničevanju osnovnih ciljev zadružnikov.
Ekoci trženje- Ekoci Green Busines
Full transcript