Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stabilumas

No description
by

Ieva Misiunaite

on 26 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stabilumas

Apkrovos-poslinkio rodiklinės kreivės
Stabilumas
1. Vieno laisvės laipsnio sistemų stabilumas
1.2 Bifurkacija
Dviejų strypinių elementų sistema
2. Laisvai besideformuojančių elementų stabilumas
copy and paste as needed and take advantage of an infinite canvas!
Apkrovos-posūkio rodiklinė kreivė
Konstrukcijų stabilumas nagrinėjamas dešimtmečiais, egzistuoja daugybė klasikinės literatūros šia tema. Pirmieji darbai daugiausiai buvo skirti nagrinėti tam tikrus konkrečius inžinerinius klupumo uždavinius, bendriniai modeliai ir tikslesni analiziniai metodai pradėti kurti tik pastaruoju metu.
Ši paskaita skirta susipažinti su pagrindine stabilumo koncepcija. Lengviausia stabilumą aiškinti pasinaudojant paprasta konstrukcija, kurios elgseną aprašančios pagrindinės lygtys gali būti išreikštos vienu parametru, tokios konstrukcijos vadinamos vieno laisvės laipsnio sistemomis. Tokios sistemos neturi didelės praktinės reikšmės, tačiau jų pagalba galima paaiškinti daugelio realiųjų kompleksinių konstrukcijų klupumą.
Elemento elgsena išklupus
Spyruoklės sustandėjimo, tiesinis ir atsipalaidavimo atsakai
Apkrovos-poslinkio rodiklinės kreivės
1.5 Bifurkacijos analizė
Panagrinėkime lanksčiai atremtą gniuždomą elementą:
Pavyzdyje pateiktas elementas yra veikiamas ašinės gniuždymo jėgos ir skersinės jėgos, kuri yra priimama kaip atitinkama dalis ašinės jėgos.
Abiejų pridėtųjų jėgų padėtis erdvėje nekinta, nepriklausomai nuo elemento padėties.
Elementas priimams kaip standus nedeformatyvus kūnas.
Pridėtoji jėga P priimama kaip konstant, ašinę jėgą didinama, atitinkamai didinant jėgos parametrą.
Pusiausvyros kreivės parodo tris skirtingus elemento elgsenos atvejus:
Bifurkaciją
Netiesinę elgseną
Tiesinę elgseną

Panagrinėkime sistemą sudarytą iš dviejų galuose lanksčiai įtvirtintų elementų.
1.4 Kas yra "klupumas"
Literatūroje dažnai sutinkamas terminas "klupumas". Tam tikrais atvejai jis griežtai siejamas su bifurkacija, kitais pažymi staigius geometrinius pokyčius, veikiančiai apkrovai pasiekus kritinę reikšmę. Taigi "klupumo" terminas gali būti naudojamas abiem atvejais, tiek bifurkacijos, tiek pasikeitusios elgsenos, lygiai taip pat kaip ir netiesinės elgsenos atveju, kaip kad tampriai įtvirtintos kolonos veikiant ašinei ir mažai skersinei apkrovoms, kaip prieš tai nagrinėtame variante (a=0.001, 0.01, 0.1). Taigi "klupumas" turi keletą reikšmių, šioje paskaitome jį priimsime sinonimu bifurkacijai.
1.3 Ribinis taškas
Bifurkacijos taškas gali būti nustatomas priimant, kad konstrukcija yra pusiausvyroje budama bifurkacinėje padėtyje, tokiu atveju gali būti taikoma standartiniai metodai konstrukcijų pusiausvyros būsenai aprašyti:
Niutono antarsis dėsnis
Pastovios potencinės energijos
Virtualaus darbo
Pavyzdiui, anksčiau nagrinėto tampriai įtvirtinto gniuždomojo elemento pusiausvyros sąlygos buvo aprašytos pasinaudojant Niutono antruoju dėsniu iš laisvo - kūno diagramos (b).
Pasinaudojant energetiniu principu pusiausvyra gali būti arašyta bet kokioje stadijoje (įskaitant išklupimą) tenkinant potencinės energijos pastovumo reikalavimą.
Full transcript