Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FÂTİH DÖNEMİ TARİH ŞERİDİ

No description
by

ebubekir üstüntaş

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FÂTİH DÖNEMİ TARİH ŞERİDİ

FÂTİH DÖNEMİ TARİH ŞERİDİ
(1444) II. Murat'ın tahttan çekilişi,
II. Mehmed'in tahta geçişi.
(1444) Varna savaşı.
(1445) II. Mehmed'in tahttan çekilişi,
II. Murad'ın ikinci defa taht'a çıkışı.
(1447) Edirne'de II. Murad tarafından
Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması.
(1448) II. Kosova Savaşı.
(1451) II. Murad'ın ölümü,
II. Mehmed'in ikinci defa taht'a çıkışı.
(1453) İstanbul'un fethi,
Ayasofya'nın camiye çevrilmesi.
(1453) Enez'in Fethi.
(1454) II. Mehmed'in Birinci Sırbistan Seferi.
(1455) II. Mehmed'in
İkinci Sırbistan Seferi.
(1455) Boğdan Voyvodalığı'nın
Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesi.
(1456) II. Mehmed'in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması.
(1458) II. Mehmed'in Birinci Mora Seferi,
Atina'nın Fethi.
(1459) II. Mehmed'in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire'nin Fethi ve Sırbistan'ın tamamen ilhakı.
(1460) II. Mehmed'in İkinci Mora Seferi,
Mora'nın Fethi.
(1461) Trabzon Rum İmparatorluğu'nun
Osmanlılar tarafından yıkılışı.
(1461) Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı.
(1461) Cenevizlilerden Amasra'nın alınışı.
(1462) II. Mehmed'in Eflak Seferi,
Eflak'ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi.
(1463) Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması.
(1463 -1470) İstanbul'da
Fatih Külliyesi'nin inşaası.
(1463) II. Mehmed'in Birinci Bosna Seferi,
Bosna'nın Fethi.
(1464) II. Mehmed'in İkinci Bosna Seferi,
Bosna'nın fethinin tamamlanması.
(1466) II. Mehmed'in Karaman seferi.
(1466) II. Mehmed'in Birinci Arnavut Seferi.
(1467) II. Mehmed'in İkinci Arnavut Seferi.
(1468) Karamanoğulları Beyliği'nin
Osmanlılar tarafından yıkılışı.
(1468) II. Mehmed tarafından İstanbul'da
Topkapı Sarayı'nın tesisi.
(1470) Eğriboz'un Fethi, Ağrıboz adasının fethi.
(1470) Kıreli Muharebesi,
Akkoyunlular'a karşı zafer.
(1473) Otlukbeli Savaşı'nda,
Akkoyunlu ordusuna karşı zafer.
(1475) II. Mehmed döneminde,
Gedik Ahmet Paşa tarafından
Kırım'ın Fethi.
(1475) Başarısız Boğdan seferi
(1476) Boğdan seferi,
Boğdan kesin olarak
Osmanlı topraklarına katıldı.
(1478) II. Mehmed tarafından
ilk altın paranın darbettirilmesi.
(1478) II. Mehmed'in Üçüncü Arnavut seferi, Arnavutluğun tamamen fethi.
(1479) Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi.
(1479) Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi.
(1480) Otranto Seferi.
(1480) Başarısız Rodos Kuşatması.
(1480) Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması.
(1481) Mısır seferine çıkan II.Mehmed'in ölümü
ve II. Bayezid'in tahta çıkışı.
HAZIRLAYAN
HAZIRLAYAN
EBUBEKİR ÜSTÜNTAŞ
10/C
1006
Full transcript