Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Semantiks

No description
by

Pauline Aguila

on 6 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Semantiks

Semantiks
Ano ang Semantiks?
Pag-aaral ng kahulugan
Mahalagang isaalang-alang na ang wikang katutubo ng isang bayan aynaiimpluwensyahan ng mga dayuhang wika kaya lumalago ang vokabularyo o talasalitaan.
Mga Kahulugan ng Salita
Kahulugang Konotasyon
Ang historikal (pinagmulan at hiniramang wika ng isang salita), sikolohikal, sosyo-kultural-pulitikal-ekonomikal na pag-aaral at klasipikasyon sa pagbabago ng forma atpaglitaw ng salita ay binibigyang halaga sa linggwistik debelopment (agham sa pag-aaralng wika)
Nagkakaroon ng pagbabago ang wika sa iba’t ibang panahon. "ng mga katuturangibinigay ngayon sa salita ay maaaring lumago, lumawak, maiba sa isang henerasyon opartikular na panahon.
Kinukunsidera natin ang pagiging nasyunal o pambansa,kadalisayan at pana-panahong gamit bilang &batis' ng katumpakan sa pagbibigay ngkahulugan ng salita.
Sentro ng pag-aaral ng isip ng tao
Sentro ng pag-aaral ng komunikasyon
Sentrong daluyan ng iba’t ibang larangan ng isipan at disiplina ng pag-aaral.
Sa kabuuan, sa semantiks ang fokus ay ang kahulugan ng salita, parirala o pangungusap
Ayon sa aklat nina Cardenas, Austero, et. al.
Mga implied o "suggested meaning" kasama ng lahat ngemosyunal, pabor na tono na walang katiyakan at kaiba sa tunay na kahulugan.
Kahulugang Denotasyon
May mga pangyayari na sa pagbibigay ng konotasyon, may ilang gulo itong nalilikhasapagkat maaaring iba ang gustong "palitawing kahulugan" kaysa sa tunay nakahulugan ng salita.
Ito ang literal na kahulugan ng mga salita.
Tinatawag din itong "core meaning" ni G. Porter at G. Perrin, isang dalubwika,sapagkat may paniniyak at walang pasubali; kinikilala, tinatanggap at sinasang-ayunan ng mga tao.
Pagtalakay na Panlinggwistiks sa Semantiks
Layunin ng pag-aaral ng wika ang pagkakaroon ng kompitens sa linggwistiks ngkatutubong tagapagsalita ng wika, iyon ang probisyon ng alituntunin at istruktura natumitiyak ng kailanganin ng tao upang malaman niya ang nabanggit na wika.
Isang ebidensya ng kaalaman sa semantiks ng wika ng isang tao ang pagkilala niya sa mgapahayag kung semantik o hindi kahit na hindi naman sa gramatikal na tuntunin
Walang nakatatalos sa wika kaya kailangang pag-aralan ang relasyon sa loob ngpagganap tulad ng tinatawag na parapreysing o sinonim (pareho ng kahulugan)
Salita at Aytem Leksikal
Bawat isa’y iba ang pagkalagay sadiksyunaryo. "ng ponemang ito ay maraming ambiguity o kalabuan o maipakakahuluganng salita (ponolojikal) ay tinatawag na homonimi, tradisyunal para sa mga di-magkaugnayna kahulugan ng mga salita.
Nasa bawat leksikon ng espesipikasyon ng bawat aytem, leksikal nakontribusyon ng bawat leksikal aytem na nagpatotoo sa lahat ng pangungusap nakinapapalooban nito
Masasabi nating may leksikal aytem na consistent, na ito’y komon sa lahat ngpahayag. Halimbawa ang salitang tao
Dalawang lapit ang masasabi natin dito:
2) konstant ang leksikalaytem ngunit may dalawang magkaibang leksikal aytem itong tao at tao. Kapag kinuhanatin ang nauna tila umiwas tayo sa paglalagay ng bilang. Kapag ikalawa naman, magiging higit na malawak ang leksikal aytem dahil ang penomena ng magkaugnay oekstended senses ng leksikal aytem ay komon
1) hindi konstant ang leksikal aytem at nagabago ito sa konteksto at
Istrukturang Leksikal
Nabanggit ni Ferdinand de Saussure na may mga relasyong sintaktik ang mga salitasa loob ng wika; at isa sa problema ng linggwistiks tungkol sa kahulugang leksikal ay angkarakterisasyon ng mga relasyong ito.
Halimbawa ang set na
bata
,
ale
,
adult
at
bata
. Lahat ng mga ito’y tao. Ang relasyong ito ay tinatawag na
hiponimi

(una itong ni Bezzel, 1995. Ipinakilala ito ni Lyons noong 1963 sa kanyang "Structural Semantice".)
Hiponimi
ang relasyon ng kahulugan ng isang leksikal aytem na napapaloob sa kahuluganng iba.
May mga relasyon namang tinatawag na inkompatibol tulad ng
upuan

at
sigaw
. Maigugrupo ang
upuan
sa
silya
,
bangko
,
sopa
at ang
sigaw
sa
bulong
,
anas
,
yakyak
. Kapag magkasalungat ang relasyon tinatawag itong
antonimi
, ngunit maraming paraanang pagsasalungatan kaya mahahati ito sa apat:
1. pagkakasalungat ng
buhay
at
patay
– tunay na antonimi
2. maaaring kasalungat tulad ng mga
kulay
,
uri ng gamit sa bahay
, maaring
pula’t puti
,
pula’t itim
,
pinggan
at
kutsara
,
kutsara’t tinidor
3. pagpapares – gradableng antonimi tulad ng
mainit
at
malamig
(may
maligamgam
o
maginaw
ngunit hindi isinama sa mainit.) ginagamit ito sa klima at di sa tubig
4. pagpapares tulad ng
bumibili’t nagbibili
(
buy
and
sell
). Tinatawag din itong "converse" na pares (Lyons 1968) dahil konbers ang relasyon ng mga pares
itaas-ibaba
.
Full transcript