Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

strategi 2014-2020

No description
by

Josefina Andersson

on 21 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of strategi 2014-2020

Förtydligande av Leadermetoden, vilka strategin riktar sig till och vilka som kan söka stöd

Vikten av hållbarhet inom besöksnäring betonas

Tillägg och förtydliganden om t.ex. blå kollektivtrafik, mötesplatser, lokal service, viktiga näringar, ridvägar

Delårsboendes betydelse för lokal utveckling lyfts in

Kusten som tillgång för boende och besökare betonas

Avsnitt om jämställhet och icke-diskriminering utvecklade

Insatsområde 1.2 Lokal mat omfattar förädling, produktutveckling, samverkan. Tydligare avstämt mot regionala aktörer
Informationsmöte
Behov och utvecklingsmöjligheter
Vision:
En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla
Mål 2:
En levande och tillgänglig del av Bohuslän
Insatsområde 2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet
Ändringar efter remiss
Bakgrund
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Flerfondsfinansiering genom Socialfond, Regionalfond, Landsbygdsfond och Havs- och fiskerifonden

Ett område: upp till 150 000 invånare (ej tätorter på över 20 000 invånare i Landsbygdsfond). Undantag kan göras.

Företagsstöd

Totalt ca 2 miljarder till lokalt ledd utveckling - jämfört med 2,37 milj 2007-2013

Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra skärgård har lämnat avsiktsförklaringar om att fortsätta samarbete
Strategi 2014-2020
Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö, Göteborgs södra skärgård

Jan-Henning Pettersson, Vrångö på Gång

Linda Andersson, Kungälvs kommun

Helene Evensen, Tjörns kommun

Lena Tegenfeldt, Orust kommun

Thomas Ivarsson, OrustMat, Orust Kretsloppsakademi

Ulla Olsson, Fiskekommunerna

Niclas Åberg, Stenungsunds kommun, 8 fjordar, Sportfiskarna

Redaktionskommittén
Processen till färdig strategi

Behov och utvecklingsmöjligheter i området

Vision, övergripande mål och insatsområden

Ändringar efter remiss

Frågor och diskussion

Avslutning ca kl 20.30

sommar- höst 2014
2015
vinter-vår 2014
2013
Skrivarbetet tar fart på allvar!

Strategin skickas ut till över 300 aktörer för synpunkter

Informationsmöte 18 november

Korrigering efter synpunkter
Färdig strategi inlämnad senast 1 dec
Redaktionskommittén bildas
Preliminär SWOT och insatsområden tas fram utifrån lokala, regionala och nationella planer

Ansökan om att få bilda ett område lämnas in

Lokal förankring genom tankesmedjor, lokala möten etc.
Januari: Eventuella kompletteringar

April: beslut om områden

Maj: budget och urvalskriterier kompletteras

Sommar: verksamhetsstart
Besöksnäring
Lokal mat
Lokal Service, tillgänglighet och delaktighet
Miljöeffektivisering
Mål 1:
En kreativ och ekonomiskt hållbar
del av Bohuslän
Insatsområde 1.1 Besöksnäring
Mål 3:
En miljömässigt hållbar del av Bohuslän
Insatsområde 3.1 Miljöeffektivisering
Horisontellt mål 1:
Jämställdhet och icke-diskriminering
Horisontellt mål 2:
Miljö och klimat
Lokalt ledd utveckling
genom flerfondsfinansiering

Landsbygdsfonden
Uddevalla tätort undantagen
1 680 miljoner kr totalt nationellt

Socialfonden och Regionalfonden
Hela södra Bohuslän
270 miljoner kr totalt nationellt

Havs- och fiskerifonden
En strategi för hela Bohuslän
Administreras av Leader Bohuskust och gränsbygd
Lite pengar – ca 10 miljoner 2015-2020 per godkänt fiskeområde


Närproducerad, ekologisk mat medför miljövinster

Mötesplatser där ett pedagogiskt utbyte kring ekologisk hållbarhet sker

Ökad kunskap om ekologisk odling och naturens kretslopp

Nätverk mellan lokala producenter

Gemensamma transporter medför kostnadseffektivitet och
minskad miljöpåverkan

Leader Bohuskust och gränsbygd
Havs- och fiskerifonden
(omfattar hela Bohuslän)
Kajsa Olsson
Ljungskileutmaningen
Per-Uno Karlsson
Kungälvsmat
Bosse Carlsson
Styrsö BK
Charlotte Brännström
Föreningen Ålgård

Allmänt
Projektidéer har testats mot insatsområden

Populärversion med enklare språk tas fram om strategin blir godkänd

Snäv strategi - ett medvetet val utifrån Jordbruksverkets direktiv

Tillväxtperspektiv och nya säsonger inom besöksnäring - urvalskriterier om strategin blir godkänd

Redaktionskommittén tar fram nomineringsprocess för valberedningen
Förtydliganden
Tillägg
Kulturens och kulturhistoriska arvets betydelse för lokal utveckling, attraktiv livsmiljö och besöksnäring läggs in och förstärks i hela strategin

Omformulering och tillägg om hur strategin är innovativ

Beskrivning av strategins vision är kompletterad - fokus på människorna som bor och verkar i området är tillagt

Ändring av mål
och insatsområden
Omformulering av horisontellt mål 2: Miljö och klimat

Ändring i insatsområdenas målformuleringar och tillspetsning av vad fonderna ska fokusera på

Hållbara besöksanledningar

Nya turistiska produkter
Entreprenörskap
Överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden
Insatsområde 1.2 Lokal mat
Samverkan för breddad verksamhet
Nya produkter
Ökad lokal, hållbar produktion
Entreprenörskap
Överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden
Nya mötesplatser för invånare, aktörer, företag
Innovativa lösningar på lokala angelägenheter
Delaktighet och inkludering
Tillgång till natur-, kultur-, och friluftsliv
Överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden
Nya lösningar för förnybar energi och energieffektivisering
Nya lösningar för miljömässigt hållbara transporter
Nya lösningar inom ekologiskt och biologiskt kretslopp

Innovation och entreprenörskap inom miljöeffektivisering
Sjunde vackraste vildmarksområde

Stärka Bohusläns internationella konkurrenskraft

Aktivt föreningsliv och småföretagande

Tillgänglig landsbygd och skärgård

Viktiga besöksnäringen i Bohuslän

LjungskileUtmaningen

Utveckling och framtid

Ökad efterfrågan på lokal/ekologisk mat

Små producenter

Samarbete

Informera konsumenter

Öppna landskap
Södra skärgårdens behov

Levande samhällen året om

Service, mötesplatser, fritid, kultur

Näridrottsplats Kalvhagsskolan
Uddevalla tätort och Göteborgs stad ingår ej

Insatsområde 1: Hållbar tillväxt i fiske- och vattenbruksföretag:Nya försäljningsvägar
Varumärkesarbete
Miljöinsatser för bättre bestånd av fisk och skaldjur
Ökat entreprenörskap inom näringen
Mer information på
www.tillvaxtbohuslan.se/leader-ranrike/
Full transcript