Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Exposició oral: com fer-la bé?

No description
by

Laura Gorrias

on 18 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Exposició oral: com fer-la bé?

El primer que ens hem de preguntar és:

Quan entenc millor les exposicions dels professors i professores?
Quines estratègies utilitzen companys i professors que crec que són útils i que em podrien servir?
Què espero d'algú quan m'explica alguna cosa? Com puc preparar una bona exposició oral? En una exposició oral desenvolupem un tema de manera metòdica i estructurada. Transmissió de coneixement és molt útil fixar-se en
allò que ens agrada o que ens
desagrada de les exposicions
que veiem per entendre què
ha de tenir la nostra exposició i què no. Preparació prèvia. On? A qui? Per què? Què? Com? Hem de facilitar la comprensió del coneixement que transmetem. COMUNICACIÓ SIGNIFICATIVA. Hem de fer possible la retenció de la informació per part de l'oient. Necessita una contextualització del discurs, els coneixements previs dels assistents i també les expectatives.
És a dir, una bona exposició oral sabrà ENLLAÇAR ELS CONEIXEMENTS PREVIS AMB ELS NOUS QUE PRETÉN APORTAR, REAFIRMANT-LOS, COMPLETANT-LOS I MILLORANT-LOS. Hem de tenir en
compte que... Ens planifiquem mitjançant un GUIÓ. Delimitar el tema. Seleccionar la informació i les idees que volem compartir. FEINA PRÈVIA:
ESTUDIAR EL TEMA. ENTENDRE'L. EL GUIÓ ENS SERVEIX PER: Ordenar les idees de manera que es faciliti la comprensió. Què he de dir? Què no fa falta dir? Com ho organitzaré? Quines són les idees o conceptes principals? Com s'entenen millor? Com ho podré explicar millor? Són preguntes importants. Preguntant-nos com nosaltres ho hem entès millor, veient quines relacions hi ha entre les idees, etc. és com podem explicar millor en la exposició. UNA EXPOSICIÓ ORAL ÉS BONA QUAN ES FA AMB LES NOSTRES PRÒPIES PARAULES:
1. Demostrem que hem entès i que hem incorporat el contingut que exposem.
2. Fem accessible als companys i companyes un contingut que ells no han treballat tant a fons, o que han treballat de manera diferent. EL GUIÓ HA DE CONTENIR: Els punts principals que volem tractar: les idees principals i les idees secundàries ORDENADES I RELACIONADES. Ens serveix per posar èmfasi en allò més important. Ens dóna seguretat, ens fa de FIL CONDUCTOR, i ens mostra si hi falta informació, hi ha buits,... (elaborar un guió ens obliga a posar sobre el paper allò que sabem: és una FEINA ACTIVA que fa que aprenguem millor, de manera més duradora) Normalment les exposicions orals són la presentació d'un treball que hem fet per escrit. Resum del treball escrit, però sense repetir-lo. EL GUIÓ DOTA DE COHERÈNCIA LA NOSTRA EXPOSICIÓ. PERMET QUE ELS OIENTS ENTENGUIN EL QUE EXPLIQUEM. L'exposició oral ha d'afegir quelcom al treball escrit: Significativitat del coneixement que transmetem. Ser capaços de mostrar les conseqüències del coneixement que transmetem. Treure conclusions del coneixement que transmetem. Quina estructura ha de tenir la nostra exposició perquè sigui clara i que permeti la comprensió? Organització del discurs INTRODUCCIÓ ÉS LA PRIMERA IMPRESSIÓ.
Enunciem el que anem a tractar.
Objectius que perseguim.
Anticipació del tema principal que tractarem. COS MAPA D'IDEES, DESENVOLUPAMENT DEL TEMA.
Estructurat, organitzat, seguint un fil conductor.
Criteris d'ordre d'idees, depenent del tema que tractem: cronològic, lògic,... FINAL Enllaç de tot el que s'ha dit amb la introducció.
Té dues parts:
Síntesi de les idees principals.
Resum dels punts principals desenvolupats al cos. REITERACIÓ DE LES IDEES PRINCIPALS 3 VEGADES. Ajuda a fixar les idees principals en l'oient.
S'ha d'usar un llenguatge divers, per no resultar repetitiu.
Reorienta l'atenció de l'oient. Com ens comuniquem? Ha de ser clar i precís.
CLARETAT: Facilita la comprensió del discurs sense haver d'estar molt CONCENTRAT. Permet elaborar un missatge DIRECTE i FÀCIL d'interpretar.
PRECISIÓ: Hem de ser fidels al que volem explicar. No usar paraules amb sentit molt ampli, perquè no proporcionen vertadera informació.
REGISTRE FORMAL. Té diversos components: la postura corporal, el moviment de les mans. Però també la VEU i la MIRADA. Ajuda a mantenir l'atenció dels oients. Feedback amb els oients: ens ajuda a veure si entenen o no l'exposició. Mitjançant el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal Mitjançant suport audiovisual Serveix per aclarir el missatge, per tant, ha d'estar ben estructurat i ha de ser senzill.
Ha de mostrar les relacions entre les idees, el FIL CONDUCTOR de l'explicació.
Ajuden a mantenir l'atenció del públic.
SÓN ACCESSORIS, ALLÒ IMPORTANT ÉS EL QUE DIU EL PONENT. Què aprenem d'exposar oralment? Què aprenen els que ens escolten? Què és una exposició oral? Què necessitem per fer una exposició oral? Què he de dir en l'exposició? Quina estructura ha de tenir la meva exposició oral? Quins instruments he d'utilitzar i com els he d'utilitzar per transmetre coneixement? Com he de parlar i com m'he de moure? He de portar suport audiovisual? La comunicació oral és irrepetible, més efímera que no la comunicació escrita, en la qual es pot tornar a fer una altra lectura. En una exposicó oral s'ha de simplificar la comunicació per evitar que l'oient es perdi, sense renunciar, però a transmetre la complexitat del contingut. Una bona exposició oral surt de la preparació, l'esforç i sobretot de la comprensió d'allò que volem explicar.
Els nervis són bons fins a un cert punt: ens mantenen atents.
Aprendre a fer exposicions orals és com nadar o anar amb velo: com més en feim, millor surten.
Exposar oralment fa possible, pel qui exposa, un coneixement molt més permanent del tema que no pel qui escolta. ÀNIMS! COM MÉS EXPOSEU MÉS SABREU I MÉS EN SABREU! Per concloure... És molt important, també, saber de quant temps disposem i organitzar l'exposició segons aquesta variable.
Full transcript