Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Norsk språkhistorie

No description
by

Anita Åsheim

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Norsk språkhistorie

SPRÅKHISTORIE
før ca 750
Lånord
år 1550 - 1814
Dansketiden
1814 - 1945
år 1350 - 1|550
Mellomnorsk tid
1884 - 2 likestilte skriftspråk
felles språk i hele Norden
runer som skriftspråk
lange ord med mange stavelser
- ikke magi, men hverdagslig
-ca 200 runerinnskrifter bevart i Norden
- utbredt over stor område
- det latinske alfabetet (år 1000)
- vikingene eksporterte ord fra Norge
delt språkområdet i øst-nordisk
(svensk/dansk) og vest-nordisk
(norsk/islandsk)
-svartedauden
til England:
-vindauga-systir-baggi-fjord
-ski
-stedsnavn (eks Jorvik/York)

quisling brukes i dag synonymt
med forræder i engelskspråklige land
-nedgangstider i Norge,
skriftspråket trues =>
mange lånord fra dansk,svensk, tysk
-felles nordisk union (Danmark leder)
-dialektforskjeller
-innskuddsvokal gjorde språket lettere
(hestr = hester)
-nordmenn skriver dansk, snakker dialekt
-overklassen snakker dansk
-betydning av skriftspråk økte
- fornorskningsarbeid av bl a Wergeland, Munch, Knudsen, Aasen, Asbjørnsen og Moe
Norge får egen grunnlov og Storting,
krav om eget skriftspråk og en tydeligere nasjonal identitet
Språkdebatt for fullt i 1830-årene =>
3 ulike språksyn mot hverandre:
- å beholde danske som skriftspråk
(Welhaven)
- å fornorske dansk
(Wergeland, Knudsen)
- et nytt norsk skriftspråk
(Munch, Aasen)
riksmål (bokmål)
landsmål (nynorsk)
fra runer til kebabnorsk
år 750 - 1350
Norrønt
Etter 1945

språkstriden stilnet
viktigere å bygge opp landet etter krigen
gjennom bl a industrialisering og velstandsøkning

fremdeles ønske om å minske forkjellene mellom talemål/skrift => valgfrie former
I dag :
påvirkes av andre språk,
særlig engelsk, men også
talemålet til innvandere fra
ulike land
deler av reformen fra 2012 for nynorskrettskriving::
-skillet mellom hovedform og sideform er opphevet, alle former er likestilte
-bøyningsreglene er enklere nå, da flere kategorier ord kun kan bøyes på en måte
-valgfrihet videreføres i deler av språket (vokaler eks syster/søster, konsonanter kome/komme, j-lyd rekke/rekkje,
Full transcript