Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Loonoffer CAP Gemini

Wat kan FNV Bondgenoten betekenen
by

Ger klinkenberg

on 20 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Loonoffer CAP Gemini

Veel medewerkers van Cap Gemini
wordt momenteel gevraagd of ze bereid
zijn een deel van hun salaris (17% tot 28%) in te leveren.

Dit alles om de winstgevendheid van het
bedrijf op peil houden. Níet inleveren,
betekent in een verplicht verbetertraject (Diamant) terechtkomen. Je wilt bij je werkgever blijven werken,
maar liefst zonder groot loonoffer Wat is een slimme benadering Hoe zit het juridisch? Loonoffer bij CAP Gemini Op zich kan een werkgever niet éénzijdig arbeidsvoorwaarden zonder meer* wijzigen. Dat betekent dat je niet hoeft te tekenen voor een calibratie die leidt tot een verlaging van je salaris. Bij een arbeidscontract zijn werkgever en werknemer partij. Plichten voor WN: Werkgever draagt werk op en beoordeelt dat.
Als een werkgever vindt dat een werknemer niet voldoet aan hetgeen hem in redelijkheid wordt opgedragen, mag hij een verbetertraject opleggen.
Werkgever mag dat traject beoordelen. Beide partijen moeten zich aan de afspraken houden Wie bepaalt de spelregels? De werkgever bepaalt de regels; Maar de ondernemingsraad moet instemmen met de werkwijze (regeling).
De OR zou vooraf moeten kijken of werkgever redelijk handelt ( bijv. met verbetertermijnen).
Daarnaast moet de OR ook zorgen dat voorzien is in een bezwaarprocedure. Kanttekeningen: Recht hebben is één ding.... Natuurlijk heeft je werkgever niet het recht om jouw contractloon eenzijdig aan te passen.

Een werkgever kan ook een dossier opbouwen waaruit blijkt dat je niet (meer) voldoet voor het opgedragen werk.
Bij langdurig negatieve beoordeling kom je in de gevarenzone.

Het is dus zaak een strategie te bedenken. Spreek in ieder geval tegen dat je niet meer voldoet Het aanbod van een leertraject lijkt de enige oplossing.
Bereid een gesprek goed voor.
Zorg dat je de afspraken waaraan je moet voldoen duidelijk hebt, vóórdat je aan een verbetertraject begint.
Begin aan traject onder protest. Heldere afspraken Smart Specifiek;
Meetbaar;
Aanvaardbaar;
Realistisch;
Tijdgebonden; Specifiek Is de doelstelling eenduidig? Is duidelijk welke eisen aan jou gesteld worden?

welke opleiding daarvoor noodzakelijk is? Meetbaar Onder welke meetbare of zichtbare voorwaarden of vorm moet het doel worden bereikt? Moet een tentamen gehaald worden?
Hoe wordt een bepaalde vaardigheid/ competentie die gewenst is gemeten?
welk vastgesteld niveau is voldoende? Is de afspraak acceptabel voor de doelgroep en/of management? Aanvaardbaar Is de afspraak voor jouw een aanvaardbare oplossing?
Dat wil nog niet zeggen dat afpsraak realistisch is. Realistisch; Is het afspraak haalbaar? Is het tijdspad haalbaar?
Is het niveau haalbaar?
Is de tijdsinvestering haalbaar
Kan het in combinatie met prive situatie?
Is het financieel haalbaar? Tijdgebonden Wanneer (in de tijd) moet
het doel bereikt zijn? Het lijkt erop dat met name dit deel keihard is vastgelegd. Dat is waarschijnlijk jouw grootste bedreiging. Afspraken niet haalbaar Soms zijn de doelen zoals werkgever die stelt niet realistisch (Haalbaar) Wat te doen als je het doel niet kunt halen?

Schakel de bond in. Bereid je voor Wat wil jezelf eigenlijk?
en wat wil je baas? Geef jezelf een
eerlijk antwoord. Wat wil jezelf eigenlijk? Wanneer heb je jezelf
die vraag gesteld? Wat wil je baas? Wie bepaalt je doelen Is het je direct leidinggevende of de boekhouder? Wat zijn diens doelen eigenlijK? Helpen jouw doelen om dat doel te bereiken,
of doet dat er sowieso niet toe? Wat kan de bond voor jouw doen? De bond dat zijn jullie samen De bond kan ondersteunen:
Juridisch.
Training.
Collectief medewerkers bijstaan. Juridisch Je recht halen Lopen de argumenten vast, of wil de werkgever eigenlijk alleen maar van je af, dan kan een jurist van de bond je bijstaan*
pogen om een contract-verslechtering tegen te houden.
de uiteindelijke consequentie kan echter ook zijn dat dit leidt tot een vergoeding bij ontslag.

Dit is een individueel traject waarbij je als individuele medewerker vol in de wind staat. * Er vanuit gaande dat je lang genoeg lid bent. Training Soms levert meebuigen meer op dan weerstand bieden Hoe kun je in de gegeven omstandigheden het maximale eruit halen, terwijl je niet rollend en vechtend door het bedrijf heen hoeft.

Vaardigheidstrainingen; bijvoorbeeld in het voeren van een gesprek met je leidinggevende zijn dan wellicht de beste opties.

Kosten? Collectieve bijstand: Werkgevers willen veel...
Maar de Bond dat zijn jullie. Samen is meer te bereiken dan alleen.
Dat is in de IT niet gebruikelijk.

Toch lijkt de tijd nu gekomen dat werknemers in de IT elkaar steunen.

De FNV staat al meer dan 100 jaar aan de zijde van werknemers die een belang te verdedigen hebben. We helpen jullie graag om de handschoen op te pakken Buigen of barsten? zie ook http://www.fnvprofessionals.nl/thema/onderhandelen/ Vormen van druk uitoefenen De kracht zit hem in de collectiviteit. oplopende drukmiddelen:

(Digitale) pamfletten (informeer)
Organiseer draagvlak in het bedrijf
(Digitale) petitie
Uitgebreid werkoverleg met evt. een vakbondsvertegenwoordiger
Publiciteit zoeken
Publieke opinie beïnvloeden
Stiptheidsactie
Werkonderbreking
Staking

Breed draagvlak is essentieel. word nu lid:
http://www.fnvbondgenoten.nl/lidmaatschap/ *Daarvoor heeft de hoge raad criteria opgesteld
Full transcript