Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mimaride Ritim, Simetri, Tekrar

No description
by

Güneren Gürkan

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mimaride Ritim, Simetri, Tekrar

Mimaride Ritm, Simetri, Tekrar
(Alternatif Tekrar,Değişken Tekrar,Tam Tekrar)

TEKRAR

Gelişigüzel düzlemlerdeki öğeleri aşağıdaki koşullara göre gruplandırabiliriz;

- Birbirlerine uzaklık ve aralıklarına göre
- Genelde paylaştıkları görsel karakteristiklerine göre

Tekrar ilkesi,düzenlemede öğeleri sıralamak için bu iki görsel kavramdan da yararlanır.


Tekrarın bu türünde kullanılan öğeler ölçü, biçim renk, değer, doku, yön, aralık olarak birbirinin aynısıdır.
Hemen hemen tüm bina tipleri,doğalarında bulunan tekrarı içerirler.
Kiriş ve kolonlar mekanın tekrarlayan yapısal öğeleri olan açıklık ve modülleri oluşturmak için kendilerini tekrarlarlar.
Pencere ve kapılar ,içeriye ışık,hava,manzara ve insanları almak için bina duvarlarını tekrar tekrar delerler.
Mekanlar bina programındaki benzer veya aynı işlevsel istekleri karşılamak için sık sık tekrarlanırlar.
TAM TEKRAR
Bu türde ise öğeler, ölçü, biçim, renk, değer, doku olarak birbirinin aynı, ancak yön ve aralıkları birbirinden farklıdır.


Değişken TekrarDeğişken tekrarda kullanılan öğeler arasında küçük farklar olmakla beraber genelde birbirlerinin aynı gibi algılanırlar.
Doğadaki suyun akışındaki düzenlilik bir bal peteğinin oluşumundaki süreklilik, tekrarlılık, müzikteki sesler, makinelerin çalışması ve buz patenindeki sporcuların uyumlu hareketleri ritme örnek verilebilir.
Ritm, kendi fonksiyonları içinde farklılıkları oluşturur.


Her sanatçının kendine özgü ritmi vardır. Onların bu özellikleri sanatsal tarzlarının oluşumunda da önemli bir etmen oluşturur.
O halde ritm bir usul ilkesidir. Bu da kompozisyona olgun bir düzen getirir.

Ritm kendi kendini tekrar eden karakteristik ve düzgün vurgular halinde sağa sola yukarı aşağıya kuvvetli zayif uzun kısa devamlı devamsız olabilir.

Ritm
Ritm dediğimizde aklımıza ilk olarak seslerin belli bir düzen içerisinde tekrar ettiği işitsel bir kavram gelir. Belki bir vurmalı çalgı. Peki, ‘şehrin ritmi’ derken neyi kastederiz? Sadece şehirde dolaşırken işittiğimiz ses tekrarları mı? Yoksa daha katmanlı bir algılayıştan mı bahsediyoruz? Peki ya mimari gibi görece durağan olarak düşündüğümüz bir kavram (nihayetinde taştan ya da betondan oluşan sabit bir yapı) nasıl ritim sahibi olabilir?

Öncelikle ‘şehrin ritmini’ ele alacak olursak, aslında burada bir eğretileme kurmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Şehrin ritmi, şehirde devamlı olarak maruz kaldığımız pek çok duyusal etkiyi anlatmamıza yarayan bir söz öbeğidir; söz gelimi sadece işitsel uyaranlar değil, koku, ışık, tekrar eden görsel uyaranlar da şehrin ritmi içerisindedir. New York’ tan bahsedildiğinde yüksek gökdelenler, trafik, köşelerden yükselen sisler, dumanlar

Sonuç olarak, şehirde ve mimaride her an algıladığımız ses, renk, koku, ışık gibi elemanlar, mekânlara kendi özgülüklerini veren ritimleri oluşturur. Onları ayrıştırmak ve farklı şekillerde algılanmalarını sağlamak için kullanılan çeşitli yöntemlerse ortaya yeni bakış açıları ve veriler koyar. Böylece şehirlerimizi ve yapılarımız yeniden tanıyabilir ve anlayabiliriz.


Bu türde birden fazla biçim,motif,cisim belirli
aralıklarla birbiri ardınca kullanılır.

Tekrar ilkesiyle yapılan düzenlemelerde
genelde yüzey etkisi vardır.
Aralıklı Tekrar
Simetri, ilki belirsiz bir mükemmellik veya güzelliği yansıtan bir muntazamlık veya estetik olarak hoşa giden bir orantılılık ve denge duygusu olarak; ikincisi kesin ve iyi tanımlanmış biçemsel sistemin kurallarına (geometri, fizik vb.) göre gösterilebilen veya ispat edilebilen bir denge ve orantılılık kavramı veya "kendine benzeşme örneği"' olarak iki şekilde tanımlanır. Sıkışma mükemmelliğine ve tabii düzenine izafe eden biçim tanımlı geometrik ölçüsüne denir.
SİMETRİ
Tekrarın en basit şekli birçok öğenin çizgisel dizilimidir.

Öğeler tekrarlayan gruplar olarak dizilmeleri için benzer olmalıdırlar.

Onlar sadece her bir öğesinin aynı aileye ait fakat her birisinin tek olmasına olanak verecek şekilde ortak çizgi ve çapı paylaşabilmelidiler.
Kaynakça
Sanat Eğitimi (Anı Yayıncılık
,Temel Tasar (Birsen Yayınevi
Temel Tasar (S.Ü Mühendislik- Mimarlık

Fakültesi
WWW.halksanat.com
Hazırlayanlar:
Burcu Küçük 132404012
Güneren Deniz Gürkan 132404033
Nesime Kurt 132404034
Full transcript