Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komputer i urządzenia cyfrowe

No description
by

Dorota Ratkowska

on 8 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komputer i urządzenia cyfrowe

działanie
komputera

cele lekcji
zastosowanie komputerów
− poznanie i omówienie możliwych
zastosowań komputerów, ich
rodzajów oraz budowy
− poznanie najczęściej spotykanych
urządzeń peryferyjnych
− poznanie sposobów
reprezentowania danych w
komputerze
− omówienie zasad bezpiecznej
pracy przy komputerze

budowa komputera
Pamięć masowa komputera
rodzaje komputerów i urządzenia peryferyjne
Komputer i urządzenia cyfrowe
przemysł
automatyzowanie czynności, wykonywanie za człowiekaprac monotonnych, trudnych i czasochłonnych.
nauka
wspomaganie badań naukowych, symulcja zjawisk i procesów, wykonywanie złożonych obliczeń
handel
gromadzenie i analizowanie danych, nadzorowanie procesu sprzedaży i zakupu towarów
bankowość
gromadzenie i analizowanie danych, wykonywanie tranzakcji finansowych
transport
systemy nawigacji komputerowej
medycyna
wspomaganie leczenia, diagnozowanie chorób
komunikacja
sterowanie połączeniami telefonicznymi, obsługa telefonii komórkowej
meteorologia
opracowywanie prognoz pogody
kinematografia
tworzenie efektów komputerowych w filmach, obróbka filmów
muzyka
przetwarzanie dźwięków, sterowanie elektronicznymi instrumentami
edukacja
programy edukacyjne do nauki różnych przedmiotów, gromadzenie i wyszukiwane informacji
rozrywka
gry komputerowe
ćwiczenie 1 str. 7
Program komputerowy
Schemat według którego działa komputer, zawiera konkretne dla procesowa instrukcje określające co należy zrobić, aby wykonać zadanie.
Ułożony w odpowiedniej, logicznie powiązanej kolejności zestaw instrukcji dla procesora, określających, co należy zrobić z dostarczanymi informacjami.
Pamięć
Wszystkie podzespoły komputera, które umożliwiają przechowywanie informacji
System dwójkowy
Dane (informacje) zapisane cyfrowo, czyli w postaci zer i jedynek
Bit
Najmniejsza jednostka informacji.
Może przyjmować wartość 0 i 1, które odpowiadają następijącym pojęciom FAŁSZ i PRAWDA lub NIE i TAK.
Wartość 0 określa napięcie niskie, wartość 1 określa napięcie wysokie.
Bajt
Jednostka pamięci komputera, składająca się z 8 bitów. Za pomocą jednego bajtu można zapisać wartości liczbowe od 0 do 255.
Przetwarzanie danych
To przekształcanie treści i formy danych metodą systematycznie przeprowadzanych operacji w celu uzyskania z góry zaplanowanych wyników
Procesor
układ scalony o bardzo skomplikowanej buowie, który dzieki dostarczonym z zewnątrz instrukcjom programu przetwarza dane i podaje gotowe rozwiązania.
SERCE I MÓZG KOMPUTERA
Pojemność pamięci podawana jest
w kilobajtach KB, megabajtach MB,
gigabajtach GB lub terabajtach TB,
podobnie jak wielkości plików:
1 KB = 1024 B,
1 MB = 1024 KB,
1 GB = 1024 MB,
1 TB = 1024 GB.

Dysk twardy
Urządzenie umieszczone we wnątrz komputera. Nośnikiem danych jest wirujący z dużą prędkością talerz aluminiowy lub szklany, pokryty warstwą magnetyczną.
Pozwala na zapisywanie i przechowywanie danych np. systemu operacyjnego, aplikacji, dokumentów komputerowych.
Dysk SSD
Dysk, w którym nośnikiem danych jest pamięć póprzewodnikowa typu flash.
Pamięć ta wykorzystywana jest w urządzenia typu pendrive.
Napęd optyczny
służy do odtwarzania takich nośników , jak płyty CD, DVD lub Blu-Ray.
Pendrive
Nośnik o małych gabarytach, lecz o dużej pojemności. Łączą się z komputerem przez port USB
rodzaje komputerów
PC i Mac - stacjonarne i przenośne
urządzenia peryferyjne
urządzania podłączone do komputera
sposoby reprezentowania danych
Komputer składa się z części elektronicznych,
w których prąd elektryczny albo płynie albo nie.
Zatem, komputer interpretuje płynący prąd jako "1" (jeden), a jego brak jako "0" (zero). Procesor konwertuje te informacje na liczby i w ten sposób powstają czytelne dla nas obrazy, teksty, dźwięk itd.
Czyli komputer zna tylko zera i jedynki. Bity przyjmują tylko jedną z tych dwóch wartości. Osiem bitów to jeden bajt.
System dwójkowy, czyli binarny
Komputer posługuje się systemem binarnym, w którym używa się tylko dwóch cyfr: 0 i 1.
Za ich pomocą można jednak przedstawić dowolną cyfrę zapisaną w systemie dziesiętnym
W systemie dwójkowym podstawą jest liczba 2 i używamy potęg liczby 2
2 1 0
110 = 1*2 + 1*2 + 0*2 = 4 + 2 + 0 =6
2
2
1
0
1010 = 1*2 + 0*2 +1*2 + 0*2 = 8+0+2+0 = 10
2
3
3 2 1 0
2
1
0
Konwersja liczby dziesiętnej
na binarną
Konwersja liczb binarnych na dziesiętne
ćwicznie 3 str. 11
65
: 2
r
1
32
0
16
0
8
0
4
0
2
0
1
1
0
0
1000001
48
0
24
0
12
0
6
0
3
1
1
1
0
0
: 2
r
110000
56
0
28
0
14
0
7
1
3
1
1
1
0
0
111000
: 2
r
11010
2
452
10
10
2
110
2
65
10
100
10
100
2
2
111
641
42
2
10
10
10
11001
2
W postaci dwójokwej przedstawiane są nie tylko liczby, ale równeż znaki np. litery, symbole, znaki interpunkcyjne, znaki koronkowe.
Każdy znak przedstawia się za pomocą kodu ASCII
tzn., że każda litera czy symbol posiadają swój odpowiednik liczbowy z zakresu 0-255
rodzaje programów komputerowych
Programy komputerowe możemy podzielić na:

Programy narzędziowe
Do wspomagania i usprawniania działania komputera, w tym systemu operacyjnego, tak aby posługiwanie się komputerem było wygodniejsze np. programy antywirusowe, programy do sprawdzania poprawności dysku, do tworzenia archiwów, sporządzania kopii bezpieczeństwa itp.
Środowiska programistyczne
Do tworzenia własnych programów komputerowych za pomocą różnych języków programowania.
Programy użytkowe
Edytory tekstów, edytory grafiki, bazy danych, do tworzenia prezentacji, do obliczeń, przeglądarki internetowe, programy edukacyne itp.
systemy operacyjne
Za co odpowiada system operacyjny?

- zarządza komputerem,
- zapewnia komunikację między użytkownikiem,
a komputerem oraz zainstalowanymi
programami,
- nadzoruje instalowanie, uruchamianie i
wykonywanie innych programów,
- umożliwia obsługę urządzeń zewnętrznych
podłączonych do komputera
Za uruchomienie systemu operacyjnego odpowiada BOIS
Systemy operacyjne dla PC
Winwows
Mac OS
Linux
Systemy operacyjne dla urządzeń
mobilnych

Android
iOS
zagadnienia prawne
Podstawowe definicje

Prawo autorskie
chroni przejawy twórczości człowieka, m.in. utwory muzyczne, literackie, plastyczne oraz programy komputerowe
Licencja
Umowa na korzystanie z utworu (programu, płyty itp). Umawa ta zawierana jest pomiędzy osobą (instytucją) mającą majątkowe prawa autorskie, a użytkownikiem programu.
Nie wolno pożyczać programu i instalować go na swoim komputerze, ponieważ licencja obejmuje instalację programu na jednym komputerze.
Piractwo komputerowe -
nielegalne kopiowanie i sprzedawanie płyt CD, DVD, programów komputerowych itp.
Hacking -
uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu komputerowego. Hacker narusza jego zabezpieczenie, jednak bez wyrządzania dalszych szkód.
Podsłuch komputerowy -
przechowywanie informacji przesyłanych pomiędzy systemami komputerowymi np. e-mail, sms)
Szpiegostwo komputerowe -
włączenie się do sieci komputerowej w celu uzyskania wiadomości o charakterze tajemnicy panstwowej lub służbowej
Darmowe licencje
Shareware
umożliwia bezpłatne korzystanie z programu w celu jego testowania.

Niektóre programy tego typu mągą mieć różne ograniczenia np. czasowe (
trialware
), niedostępność niektórych funkcji (
demoware
)
Freeware
umożliwia bezpłatne używanie programu, bez organiczeń. Prawa autorskie pozostają nadal w mocy. Program można rozpowszechniać tylko w niezmienionej formie i nie można czerpać korzyści materialnych
Adware
oprogramowanie udostępniane nieodpłatnie,
w którym wyświetlane są reklamy. Wydawca oprogramowania zarabia na tych reklamach.
Powszechna licencja publiczna GNU GPL
ta licencja pozwala na modyfikowanie i udoskonalanie kodu źródłowego, który jest dla wszystkich dostępny. Poprawiaony program można udostępniać, ale trzeba dołączyć także oryginalny kod źródłowy.
Public domain
pozwala na bezpłątne korzystanie z programu, jego modyfikowanie, a także rozpowszechnianie, ponieważ umieszczanie programu w domenie publicznej oznacza, że twórca zrzeka się majątkwych praw autorskich do niego.
zestaw wzorców umów licencyjnych, na podstawie których twórca udostępnia, pod określonymi warunkami, swój utwór objęty majątkowymi prawami autorskimi.
Licencje Creative Commons (CC)
CC BY-NC
CC BY
CC BY-ND
CC BY-SA
Uznanie autorstwa
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
CC BY-NC-SA
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach
CC BY-NC-ND
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Full transcript