Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

XX esrin II yarısında beynelxalq turizmin inkisafının sosial

No description
by

Zeynab Orucova

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of XX esrin II yarısında beynelxalq turizmin inkisafının sosial

AZERBAYCAN RESPUBLIKASI MEDENIYYET VE TURIZM NAZIRLIYI
AZERBAYCAN TURIZM INSTITUTU
Qrup: M-TO13
Ad/Soyad: Ferid Ehmedli

Azerbaycan Turizm Institutu
Qrup: M-TO13
Ad/Soyad: Ferid Ehmedli
XX esrin II yarısında beynelxalq turizmin inkisafının sosial-iqtisadi amilleri.
Turizm senayesinin yaranması
ve teshekkülü.
Turizmin inkishafı

Texniki tereqqi kütlevi turizmin inkishafına tekan vermishdir. Iqtisadi münasibetlerin süretli inkishafı heyat feallıgını yükseltdiyinden, bu da öz növbesinde neqliyyat vasitelerinin yenileshmesini, daha süretli ve komfortabellilerinin yaradılmasını teleb edirdi
Turizm nedir?
Turizm - turistlerin, turist gönderenlerin, yerli orqanların ve yerli ehalinin turist fealiyyeti prosesinde yaranan hadise ve qarshılıqlı münasibetlerin mecmusunu eks etdiren bir sahedir.
Turizm müasir dünyanın qlobal ehemiyyete malik olan, sosial ve iqtisadi elaqelerini tenzimleyen, müxtelif ölkeler ve xalqlar arasında qarshılıqlı münasibetler yaradan, biznes maraqlarının ehate dairesini genishlendiren sahedir
Turizmin yaranması
Mütexessislerin fikrince, V esre qeder melum olan bütün seyahetler haqqında ilk melumatı yunan tarixçisi Herodot vermishdir.
Lakin müasir turizmin bashlangıcı barede müxtelif fikirler mövcuddur. M.Nemolyayev ve L.Xodarkov ingilis edebiyyatına istinad ederek turizmin esasının 1841-ci ilde qoyuldugunu ve ilk xarici seyahetin 1855-ci ilde Parisde keçirilen ümumdünya sergisine teshkil olundugunu qeyd edirler.
Bütün bunlara baxmayaraq müasir turizmin banisi ingilis keshishi Tomas Kuk hesab olunur, O ilk defe 1841-ci ilde oz dindar hemkarlari üçün demiryolu vasitesile seyahet teshkil etmishdir.
XX esrde turizm
XX esrin bashlangıcı neqliyyatın yeni növünün- avtomobillerin yaranması ile elametdardır. Amma I Dünya müharibesine qeder turistlerin böyük ekseriyyeti demiryolu ve su neqliyyatından istifade edirdiler.
Birinci dünya müharibesi beynelxalq turizmin inkishafını dayandırdı. Lakin müharibenin basha çatması ile beynelxalq turizm tarixinde yeni dövr bashlandı. Birinci dünya müharibesinden sonra, turizmin hecmi qısa müddetde müharibeye qederki seviyyeye çatdı ve 3-4 il sonra bezi ölkelerde evvelki seviyyeni ötüb keçdi.
XX esrin II yarısı
XX esrin 50-ci illerinde beynelxalq turizmin inkishafında yeni merhele açıldı. 1960-cı illerde xarici seferlerde ishtirak eden turistlerin sayı 71 mln. nefere çatdı, elde edilen gelirin hecmi ise 3 defe artdı.

Beynelxalq turizmin inkishafına tesir eden amiller
Beynelxalq turizmin inkishafına tesir eden amillerden en esasları:
Dünyada siyasi veziyyetin nizama salınması ve beynelxalq münasibetlerin tenzimlenmesi olmushdur.
Bu dövr aparıcı kapitalist ölkelerinde iqtisadi yükselish ve senaye istehsalının yeniden qurulması dövrü idi.

XX esrin II yarısında texnikanın turizme tesiri
Beynelxalq turizmin inkishafına elmi-texniki tereqqi de öz müsbet tesirini göstermishdir. Xüsusuile de aviasiya sahesindeki tereqqi - yeni reaktiv texnikanın tetbiq edilmesi neticesinde dashınma xerci keskin suretde ucuzlashmıshdı. Ve tek-tek sefer eden varlılar üçün nezerde tutulan ferdi turizm kütlevi turizmle evez olunmaga bashladı.
XX esrin II yarısında beynelxalq turizmin inkishaf dinamikası
Kütlevi suretde teskil edilen seferlerle elaqeder olaraq turizmin inkishaf dinamikası getdikce artmaqda davam edirdi. Növbeti slaydda inkishaf dinamikasını eks etdiren cedvelde daha aydın tesvir olunmushdur bu artım.
il Turist seyahetlerinde il Turist seyahetlerinde
ishtirak edenler ishtirak edenler
(mln/ neferle) (mln/ neferle)


1950 25.3 1980 285.0
1955 43.0 1985 327.0
1960 71.0 1990 458.2
1965 116.0 1995 567.4
1970 165.8 1998 636.7
1975 213.0 2000 698.0

Beynelxalq turizmin inkishafında Sosial -iqisadi amiller
Sosial - iqtisadi amiller beynelxalq turizmin inkishafında böyük ehemiyyete malikdir. Emeyin beynelxalq bölgüsünün güclenmesi ile, dövletlerarası iqtisadi elaqelerin getdikce genishlenmesi xüsusile böyük rol oynayır. Beynelxalq ticaretin artması ve müasir neqliyyatın süretli inkishafı, beynelxalq turizm üçün mühüm maddi zemin olmushdur.
Tecrübeler gösterir ki, beynelxalq turizm esas etibarı ile ABS, Kanada, Yaponiya ve Avropa ölkelerinin hesabına inkishaf edir.
Diqqetinize göre
teshekkür edirem!
E-mail: ahmedli.farid@yahoo.com
Ad: Ahmedli Farid
Full transcript